İNTERAKTİF TESTLER

1. Aşağıdakilerden hangisi üzerine gelen ışığı yansıtmaz ?
A) Ayna
B) Ay
C) Beyaza boyanmış levha
D) İnce kenarlı mercek

2. Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam bir cisimdir ?
A) Pencere camı
B) Tahta
C) Yağlı kağıt
D) Demir levha

3. Aşağıdakilerden hangisi yansıma kanunudur ?
A) Gelen ışın, normal ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir.
B) Gelen ışının normalle yaptığı açı, yansıyan ışının normalle yaptığı açıya eşit değildir.
C) Farklı ortamlardan geçen ışınlar kırılırlar.
D) Çok yoğun ortamdan, az yoğun ortama ışık geçmez.

4. Aşağıdakilerden hangisi ayna değildir ?
A) Tümsek ayna
B) Düz ayna
C) Çukur ayna
D) Prizma

5. Gölgenin anımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?
A) Karanlık her yere gölge denir.
B) Saydam olmayan cismin arkasında oluşan karanlık bölgeye denir.
C) Işık kaynağının arkasındaki karanlık bölgedir.
D) Gecenin diğer adı gölgedir.

6. Işığın kırılması olayı nasıl oluşur ?
A) Işığın farklı bir ortamdan başka farklı ortama geçtiğinde yön değiştirmesidir.
B) Işığın aynaya çarpıp geri dönmesidir.
C) Işığın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçememesidir.
D) Işığın kesik çizgiler halinde yol almasıdır.

7. Beyaz ışık kaç renkten oluşur ?
A) 8 renkten
B) 4 renkten
C) 7 renkten
D) 9 renkten

8. Sanal görüntü aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır ?
A) Perdenin üzerinde düşürülen görüntüdür.
B) Perdenin üzerine düşürülemeyen görüntüdür.
C) Sanal görüntü olmaz.
D) Hiçbir görüntü perdeye düşmez.

9. Kaç çeşit mercek vardır ?
A) 3
B) 4
C) 1
D) 2

10. Sınır açısı aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır ?
A) Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama ışığın geçemeyip iki ortam arasından gitmesidir.
B) Işığın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçememesidir.
C) Işığın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşmasıdır.
D) Işığın az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşmasıdır.


11. Suyun kenarından, suyun içindeki balığa bakan insan balığın yerini nasıl görür ?
A) Gerçek bulunduğu yerde görür.
B) Gerçek yerinin 1 m aşağısında görür.
C) Gerçek bulunduğu yerin yukarısında görür.
D) Su yüzeyinin çok yakınında görür.

12. Aşağıdakilerden hangisi ince ve kalın kenarlı merceğin kullanıldığı yerlerden değildir ?
A) Dürbünler
B) Teleskoplar
C) Gözlük camları
D) Arabaların dikiz aynaları

13. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışığın izlediği yol aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?
A) Normalden uzaklaşarak yoluna devam eder.
B) İzlediği yolu hiç değiştirmez.
C) Normale yaklaşarak yoluna devam eder.
D) Normalin tam üstünden yoluna devam eder.
14. Aşağıdakilerden hangisi beyaz ışığın yedi renkten oluştuğunu gösteren bir olaydır ?
A) Gökkuşağının oluşumu
B) Işığın düz aynada yansıması
C) Işığın kalın kenarlı mercekten geçişi
D) Işığın ince kenarlı mercekten geçişi

15. Aşağıda verilenlerden hangisi bir renk değildir ?
A) Yeşil
B) Kırmızı
C) Siyah
D) Sarı
16. Bir molekül en az kaç atomdan oluşur ?
A) 4
B) 8
C) 2
D) 6

17. Atomlar birbirleriyle neden bileşik oluştururlar ?
Yeni maddeler meydana getirmek için.
Kararlı hale geçmek için.
Kütle çekiminden ötürü.
Elektrik yüklerinden ötürü.

18. Kararlı bir atomun en dış enerji seviyesinde kaç elektron bulunur ?
A) 8 - 4
B) 7 - 2
C) 2 - 8
D) 3 - 6
19. Aşağıdakilerden hangisinde elementin tanımı doğru verilmiştir ?
A) Tek cins atomdan meydana gelmiştir.
B) Tek cins molekülden meydana gelmiştir.
C) Tek cins kimyasal bağdan meydana gelmiştir.
D) Atom numaraları birbirine yakındır.

20. Doğal ortamda bir oksijen atomu neden iki hidrojen atomu ile bağ yapar ?
A) En dış enerji seviyesinde 4 elektronu olduğu için.
B) Hidrojenin en dış yörüngesinde 1 elektron olduğu için.
C) Kütleleri nedeniyle.
D) Oksijenin en dış enerji seviyesinde 6 elektron olduğu için.

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER