İNTERAKTİF TESTLER

1) Ardışık üç sayının toplamı 47 dir.Bu sayılardan büyük olan küçük sayıdan 12 fazla,ortanca sayıda büyük sayıdan 7 eksiktir.Buna göre,ortanca sayı kaçtır?

A) 10

B) 15

C) 14

D) 27

 

2) y=x+2 doğrusunun x-ekseninin pozitif yönüyle yapmış olduğu açının tanjant değeri kaçtır?

A) 1

B) 2

C) -1

D) 3

3) Aşağıdaki noktalardan hangisi x-y+3>0 eşitsizliğini sağlar?

A) (1,4)

B) (-3,5)

C) (1,2)

D) (0,7)

 

4 )1. a=√3, b=√5 olduğuna göre, √240 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a)3ab                     

b) 6ab                 

c)5ab                    

d)4ab

 

5 )  çarpımının sonucu kaçtır?

A) 1    

B)     

C)     

D)   

6) Benzer iki üçgenin benzerlik oranı 2 ve birinin alanı 4 ise diğerinin alanı kaç olabilir?

A) 1

B) 2

C) 4

D) 8

7) 12 işçinin günde 8 saat çalışarak 5 günde yaptığı işi 5 işçi günde 4 saat çalışarak kaç günde yapar?

A) 12

B) 16

C) 24

D) 30

8) Her gün bir önceki günden 3 sayfa fazla kitap okuyan kişi 63 sayfa kitabı kaç günde okur?(İlk gün 3 sayfa kitap okumuştur)

A) 9

B) 8

C) 7

D) 6

 

9) a ve b doğal sayı olmak üzere a2-b2=17 ise a=?

A) 9

B) 6

C) 12

D) 5

10) Bir sınıftaki herkes birbiriyle birer defa tokalaşmak şartıyla 325 tokalaşma meydana geliyor.Sınıf mevcudunu bulunuz.

A) 20

B) 22

C) 24

D) 26  

 

 

 11-Sinx=3/5 ise Cosx+Tanx.Cotx =?

A)4/5

B)6/5

C)7/5

D) 9/5

12-Yaşlarının ortalaması 15 olan 8 kişinin yaşları toplamı kaçtır?

A)100

B)110

C)120

D)160

13-2 ile 8 in geometrik ortalaması nedir?

A)3

B)4

C)5

D)16

14-2x+3y=5

2x-y=1 denklem sisteminin çözümü olan (x,y) ikilisi nedir?

A)(1,1)

B)(1,2)

C)(2,1)

D)(2,2)

15-2x=3y

4x+2y=16 denklem sisteminin çözümü olan (x,y) ikilisi nedir?

A)(2,3)

B)(3,2)

C)(1,3)

D)(3,1)

16-Toplamları 14 olan iki sayının büyüğünün iki katından küçüğü çıkarılırsa 13 sayısı bulunuyor büyük sayı kaçtır?

A)7

B)8

C)9

D)10

17-Gerçel sayılar üzerinde * işlemi a*b=2a-3b+a.b şeklinde tanımlanıyor.Buna göre (1*2)*4 işleminin sonucu nedir?

A)-18

B)-20

C)-22

D)-24

18-4 günde bir nöbet tutan bir hemşire ilk nöbetini Çarşamba günü tutarsa bundan sonraki 10. nöbetini haftanın hangi günü tutar?

A) Pazar

B)Pazartesi

C)Salı

D)Çarşamba

19-Un,yağ ve şeker sırasıyla 12,4,7 sayılarıyla orantılı olarak karıştırılıp 460 gr hamur elde ediliyor buna göre karışımdaki un miktarı nedir?

A)240

B)210

C)180

D)120

20- a,b,c Sayıları sırasıyla 2,3,5 sayıları ile orantılıdır. 2a+5b-3c=16 ise a+2c kaçtır?

A)24

B)32

C)36

D)48

 

CEVAPLAR

1-B   2-A   3-C  4-D  5-A  6-A  7-C  8-D  9-A  10-D

11-D   12-C   13B   14-A  15-B   16-C  17-D   18-B   19-A   20-D 


 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER