İNTERAKTİF TESTLER

1-Hız birim zamanda alınan yoldur.

“Cisim ivmeli hareket yapıyorsa hızı zamanla değişir.”

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ivmesiz hareket etmektedir.

A)Giderken duraktan yolcu almak isteyen otobüs

B)Dururken harekete başlayan otomobil

C)Ani fren yapan bisiklet

D)Eşit zaman aralıklarında eşit yol alan kamyon

2-

Madde   Erime N.( C)  Kaynama N.( C )

X            -10                    60

Y             40                    80

Z             -20                    28

Tablodaki bilgilere göre X,Y ve Z’nin 30 C’deki fiziksel halleri nedir?

        X             Y              Z

A-   Sıvı         Sıvı         Gaz

B-   Katı         Sıvı         Gaz

C-   Katı         Sıvı          Sıvı

D-   Sıvı          Katı         Gaz

 

3-Günlük hayatta karşılaştığımız aşağıdaki olaylardan hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A-Sütün mayalanmasıyla yoğurt oluşması             
B-Çilekten reçel yapılması

C-Suyun donması                                                   
D-Meyvenin çürümesi

 

4-

I-Ayran

II-Şerbet

III-Hava

Yukarıdaki karışımlardan hangileri homojendir?

A-Yalnız III        
B-II ve III            
C-I ve III             
D-I, II ve III

 

5-Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?

A-Atmosfer  
B-N/m  
C-Paskal  
D-kg.m/s

 

6-

I-Barajda biriken nehir suyu

II-Barajdan dökülen su

III-Yüksek bir yerden yuvarlanan kaya

Yukarıda verilen olayların hangilerinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmektedir?

A-I ve II   
B-I ve III  
C-II ve III  
D-Hepsi

 

7-Sodyum, Kalsiyum ve Karbon elementlerinin kimyasal sembollerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A-  O,  Ca,  C           
B-Na,  Fe,  Cu                   
C-  Na,  Ca,  C          
D-Ca,  H,  O

 

8-

Proton sayısı     Kütle numarası

X          18                     38

Y          19                     39

Z          18                      39

X, Y, Z atomlarından hangileri birbirinin izotopudur?

A-   X ve Y              
B- X ve Z               
C-   Y ve  Z              
D- X, Y ve Z

 

9- Bıçakların kesici yüzeylerinin sık sık bilenmesinin amacı nedir?

A-Parlatmak       
B-Paslanmasını  önlemek

C-Basıncı azaltmak     
D-Temas yüzeyini küçültmek

 

10-Aşağıdakilerden hangileri basit makinelerin kullanım amaçlarındandır.

I-Kuvvetten kazanç sağlamak

II-Enerjiden kazancı artırmak

III-İş kolaylığı sağlamak

A-Yalnız I         
B-Yalnız III               
C-I ve III           
D-I , II ve III

 

11)

I. Kuvvet hareketli bir cismi durdurur

II.Kuvvet birimi Newton’dur

III. Kuvvet vektörel büyüklüktür.

IV. Kuvvet dinamometre ile ölçülür.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I , IV             
B) I , II, IV                      
C) I , III , IV                        
D) I , II , III , IV

 

12-)Yüzeyle arasında 18 N sürtünme kuvveti olan duran bir cismi aşağıdaki kuvvetlerden hangisiyle hareket ettirebiliriz?

A) 6               
B) 9                    
C) 12                       
D) 20

 

13-)

I. Atom çekirdeği pozitif yüklüdür

II. Elektron  yüksüz taneciktir

III.Nötron negatif yüklüdür

IV.Proton pozitif yüklüdür

 

Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                 
B)  I,II             
C) I,IV               
D) II,IV

 

14-)Bir öğrenci ,tebeşir tozu,  demir tozu, tuz karışımını birbirinden ayırmak için aşağıdaki yöntemleri uyguluyor .

I. Suda çözme

II. Mıknatıs kullanma

III. Süzme

IV. Kristallendirme

Öğrenci bu yöntemleri hangi sıra ile uygulamalıdır ?

A) II,I,III,IV                
B) III,I,II,IV                
C) IV,III,I,II                   
D) I,IV,II,III

 

15-) Basit makinelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Bazılarında kuvvetten bazılarında yoldan kazanç sağlanır.
B)Enerji ve işten kazanç sağlar

C) Kuvvetten kazanç olursa yoldan kayıp olur                       
D)Yoldan kazanç olursa kuvvetten kayıp olur

 

16-) 60Watt’lıkbir elektrikli alet 5 dakikada kaç Joule enerji harcar?

A) 18000                 
B) 15000                
C) 3000                
D) 120

 

17-) Bir su cenderesinde kuvvet kazancı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Kullanılan sıvının cinsine
B) Piston yüzeylerinin oranına

C) İçindeki sıvının miktarına   
D) Sıvının yoğunluğuna

18-)

Madde         Kütle(gr)                Hacim(cm3)

X                     350                         150

Y                     300                          60

Z                     500                         100

Yukarıda X,Y ve Z maddelerine ait değerler verilmiştir.

Bu maddelerden hangileri aynı madde olabilir?

A) X ve Y                     
B) X ve Z                   
C) Y ve Z                       
D) X, Y ve Z

19-)Bir öğrenci suyun içine bir yumurta bıraktığında yumurta suyun içine batıyor.

Yumurtanın     suda yüzmesi için öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Kaba su ilave etmeli          
B)Suyu soğutmalı

C) Su buharlaştırılmalı            
D) Suyun içinde bol miktarda tuz çözmeli

20-)Aşağıdaki canlılardan hangileri enerji piramidinin en alt ve en üst basamağında bulunur?

A) Papatya – Aslan  
B)  Arpa – Akbaba

C) Salyangoz – Meşe 
D)  Arpa - At


 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER