İNTERAKTİF TESTLER

1. Maddeyi oluşturan en küçük birimin adı nedir?

A- Elektron
B- Proton
C- Atom
D- Nötron

2. En küçük atomda neler vardır?

A- Bir elektron-bir proton
B- Bir elektron-bir proton ve bir nötron
C- Bir proton ve bir nötron
D- İki elektron ve bir proton

3. Atomu meydana getiren parçacıklardan hangisi eksi ( - ) yüklüdür?

A- Pozitron
B- Elektroskop
C- Nötron
D- Elektron

4. Atomlar bir yer kaplar, maddelerde atomlardan meydana geldiği için bir yer kaplarlar.

Maddelerin kapladıkları bu yere ne denir?

A- İrilik
B- Hacim
C- Büyüklük
D- Alan

5. Bir maddenin hacmine bakarak ne olduğunu anlayabilir miyiz?

A- Anlarız
B- Anlamayız
C- Hacim ayırt edici bir özelliktir
D- Hacim değişir

6. Hacim birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A- cm²
B- kilogram
C- metre
D- cm³

7. Maddenin içindeki madde miktarı nedir?

A- Her hangi bir maddenin içindeki atom ya da molekül sayısı
B- Maddenin içindeki cisim miktarı
C- Maddenin büyüklüğü
D- Maddenin hacmi

8. Aşağıdakilerden hangisi cisimdir?

A- İnsan
B- Bakır
C- Kalem
D- Demir

9. Aşağıdakilerden hangisi kütle birimidir?

A- Amper
B- Newton
C- Kilogram
D- Santigrat

10. Her hangi bir maddenin 1 cm³'ünün terazide bulduğumuz değerine ne denir?

A- Ağırlık
B- Kütle
C- Öz ağırlık
D- Öz kütle


11. Bir maddenin öz kütlesine bakarak maddenin cinsini söyleyebilir miyiz?

A- Söyleyemeyiz, öz kütle ayırt edici özellik değildir
B- Söyleriz, öz kütle ayırt edici bir özelliktir
C- Söyleriz, ancak iki maddenin öz kütlesi aynı olabilir
D- Söyleyemeyiz, doğada bir çok maddenin öz kütlesi aynıdır

12. Durmakta olan cismin sürekli durmak istemesine, hareket halindeki bir cismin sürekli hareket etmek istemesine ne denir?

A- Eylemsizlik ilkesi denir
B- Momentum denir
C- Düzgün değişen doğrusal hareket denir
D- Bileşke kuvvet sıfırdır, denir

13. İnsan, tavuk, demir, bakır, masa'dan hangileri maddedir?

A- İnsan, tavuk, demir,bakır
B- İnsan, tavuk
C- Demir, bakır
D- Masa
14. Sıramıza parmağımızın ucu niçin girmez?

A- Tahta parmağımızdan sert olduğu için
B- Parmağımız tahtaya göre dayanıksız olduğundan
C- Kuvvetimizin yeteri kadar olmamasından
D- Tahtayı meydana getiren atomların çok sıkışık olmasından

15. Bir bardak suyu ters çevirdiğimizde niçin büyük bir alanı ıslatır?

A- Su ıslak bir madde olduğu için
B- Su molekülleri bir birinin üzerinden kayabildiği için
C- Suyun döküldüğü yer kuru olduğu için
D- Suyun ıslatma özelliği olduğu için

 

16. Aşağıda verilenlerden hangisi karışım değildir ?

A- Tuzlu su
B- Şekerli su
C- Salata
D- Su

17. Şekerli su çözeltisinde şekerin görünmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

A- Su moleküllerinin şeker atomlarının çevresini sarması
B- Şekerin suda erimesi
C- Bardağın cam olmaması
D- Şekerin renginin beyaz olması

18. Şekerli su çözeltisinde şeker, aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır ?

A- Çözelti
B- Çözünen
C- Çözücü
D- Seyreltik

19. Çözücüsü çok, çözüneni az olan bir çözelti aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır ?

A- Derişik
B- Doymuş
C- Aşırı Doymuş
D- Seyreltik

20. Doymuş bir çözeltiyi, seyreltik hale getirmek için aşağıdakilerden hangisini artırmak gerekir ?

A- Çözüneni
B- Kabın büyüklüğünü
C- Tuz miktarını
D- Çözücüyü

 

 

 


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER