İNTERAKTİF TESTLER

1. Kuvvet nasıl bir büyüklüktür?

A) Skaler
B) Kuvvetsel
C) Vektörel
D) Birimsel

2. Aşağıdakilerden hangisi kuvveti tanımlar?

A) Duran cisimleri hareket ettirir
B) Cisimlerin şeklini değiştirir
C) Hareket eden cismi durdurur ve yönünü değiştirir
D) Hepsi

3. Kuvvet kanunlarını bulan bilim adamı kimdir?

A) Edison
B) Newton
C) Archimedes
D) Darwin

4. Aşağıdakilerden hangisi kuvvet birimi değildir?

A) Atmosfer
B) Kilogram-kuvvet
C) Dyn
D) Gram-kuvvet

5. Yönü sağa doğru olan kuvvetin işaretini eksi ( - ) seçersek, yönü sola doğru olan kuvvetin işareti ne olmalıdır?

A) Eksi ( - )
B) Artı ( + )
C) Kuvvette yön belirtilmez
D) Bileşke kuvvete bakmak gerekir

6. Bir cismin üzerine aynı yönde uygulanan beş ayrı kuvvetin bileşkesini nasıl buluruz ?

A) İkişer ikişer toplar, sonuncuyu bunlardan çıkarırız
B) İlk üç vektörü toplar, diğer ikisinin toplamını bundan çıkarırız
C) Aynı yönlü oldukları için hepsini toplarız
D) Bu durumda bir şey yapılamaz

7. Birden çok kuvvetin bileşkesini bulmak için hangi metodu kullanabiliriz?

A) Toplama metodunu
B) Çıkarma metodunu
C) Paralel kenar metodunu
D) Dikdörtgenler prizması metodunu

8. Bir cismin üzerine uygulanan kuvvetlerin toplamı kadar olan kuvveti, bileşkenin ters yönüne uyguladığımızda ne olur ?

A) Cisim ters yönde hareket etmiş olur
B) Cismin hızı artar
C) Cismin hızı yavaşlar
D) Cisim dengelenmiş olur

9. Hareketi tespit edebilmek için öncelikle ne yapmamız gerekir?

A) Bir referans noktası tespit etmemiz gerekir
B) Cismin büyüklüğünü bulmamız gerekir
C) Cismin boyunu bulmamız gerekir
D) Cismin ağırlığını bulmamız gerekir

10. Cismin hareketi sırasında izlediği yola ne denir?

A) Cismin yolu
B) Yörünge
C) Hareketin yolu
D) Hareketlinin yolu


11. Aşağıdakilerden hangisi bir hareket çeşidi değildir?

A) Düzgün doğrusal hareket
B) Zikzaklı hareket
C) Düzgün değişen doğrusal hareket
D) Düzgün yavaşlayan doğrusal hareket

12. Önce kuzeye 60 metre,sonra batıya 80 metre yol almış kişi kaç metre yer değiştirmiştir?

A) 140 metre
B) 20 metre
C) 70 metre
D) 100 metre

13. Bir hareketli 100 metrelik yolu 2 saniyede alıyorsa hızı kaç m/s olur?

A) 50 m/s
B) 75 m/s
C) 100 m/s
D) 25 m/s
14. Hızla giden bir aracın hızı fren yapılarak yavaşlatılıyor, bu aracın yaptığı hareket aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzgün frenlenen hareket
B) Dairesel hareket
C) Düzgün yavaşlayan hareket
D) Düzgün duran hareket

15. Bir hareketlinin hızı zamanla değişiyorsa, bu aracın yaptığı hareket aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzgün doğrusal hareket
B) Düzgün yavaşlayan doğrusal hareket
C) Düzgün değişen doğrusal hareket
D) Düzgün hızlanan doğrusal hareket

16. Metalin, metalle yapmış olduğu karışımın adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

A) Alaşım
B) Seyreltik çözelti
C) Süspansiyon
D) Karışım

17. Aşağıdaki özelliklerden hangisi karışımlara ait değildir ?

A) Karışıma iren maddelerin belli bir oranı yoktur.
B) Karışımı oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmezler
C) Karışımlar homojendir
D) Karışımlar heterojendir

18. Aşağıdakilerden hangisi bileşiklerin özelliklerinden değildir ?

A) Heterojendirler
B) Homojendirler
C) Saf maddelerdir
D) Erime, kaynama ve donma noktaları ayırt edicidir

19. Aşağıda verilenlerden hangisi bileşiklerin özelliklerindendir ?

A) Bileşikler kendilerini oluşturan atomlara kolayca ayrılır.
B) Bileşiklerin belli bir öz kütleleri yoktur.
C) Bileşikler heterojen maddelerdir.
D) Bileşikler saf maddelerdir.

20. Bileşiği oluşturan en küçük birim aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

A) Molekül
B) Atom
C) Pozitron
D) Kovalent bağ


 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER