İNTERAKTİF TESTLER

1) C2HxOH + 3O2         2CO2        3H2O      denkleminde bulunan x’in değeri nedir ?

a) 3               
b) 4  
c) 5                
d) 6

 

2) Aşağıdaki bileşiklerin mol sayıları eşitse hangisi en az atom içerir?

a) Al2(SO4)3                  
b) NH4NO3   
c) Mg3(PO4)2                        
d) L6H12O6

 3) Klorofilin fotosentez bakımından en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a)       Yapraklara yeşil renk vermeleri

b)       Işık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürmeleri

c)       Gaz alışverişini sağlamaları

d)       Işık enerjisini soğurabilmeleri

 

4) Bir nükleotidin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a)                  Organik baz

b)                  Hidrojen bağı

c)                   Fosfat

d)                  Şeker

 

5) Aşağıdakilerden hangisi fermantasyona örnek olamaz?

a)                  Hamurun mayalanması

b)                  Sütten yoğurt yapılması

c)                   Şekerden alkol elde edilmesi

d)                  Sirkeden turşu yapılması

 

6) Yaralanmalarda zarar gören organların onarılmasında ve en fazla gerekli  olan vitamin aşağıdakilerden hangisidir?

a)                  A vitamini

b)                  C vitamini

c)                   K vitamini

d)                  B vitamini

 

7) 300 nükleoditden oluşan bir DNA zincirinde kaç tane deoksiriboz şekeri vardır?

a) 150                          
b) 300                   
c) 600                   
d) 900

 

8.Kapalı kaptaki gazların basıncını ölçen alet aşağıdakilerden hangisidir?

A )   Barometre

B )   Higrometre

C )  Manometre

D )  Termometre

9) Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal bir özellik değildir?

a) Dil yuvarlama
b)Kulak mememsinin yapışık veya ayrık olması
c)Göz rengi
d) Kaşların güçlü olması

 10) Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazların sulu çözeltilerinin ortak özelliği değildir?

a) Tuz Oluşturabilme

b) Elektrik akımını iletme

c) Turnusol kağıdının rengini değiştirme

d) Acımsı tatta olma

 

 11.    Aşağıdaki büyüklerden hangisi vektöreldir?

A)Kütle                    
B)Kuvvet                
C)Enerji                
D)Zaman

 12.    Ağırlık  aşağıdaki ölçü aletlerinden hangisi  ile ölçülür?

A)Terazi                   
B)Dinamometre         
C)Termometre          
D)Cetvel

 13.    Aralarında 90  derecelik açı olan iki kuvvetin bileşkesi 15 N’dur. Kuvvetlerden  biri diğerinin 2 katı ise büyük kuvvet kaç N’ dur.

A)3√5                      
B)6√5                    
C)3                    
D)5

14.    Aşağıdakilerden hangisinde hareketlinin ivmesi sıfırdır.?

A)Sabit hızla yere inen paraşütçü                 
B)Duvar saatinin sarkacı
C)Fren yapan otomobil
D)Hızlanarak harekete geçen asansör

 15.    Yer çekimi ivmesinin 10 m/s2      olduğu bir ortamda belli bir yükseklikten

Serbest bırakılan bir top 3 sn içersinde kaç m/sn’ lik hız kazanır.

A)25                        
B)30                            
C)45                          
D)55

16.    Bir öğrenci 20 N ağırlığındaki bir çantayı 80  cm yüksekliğindeki  raftan alıp  140 cm yüksekliğindeki rafa 25 de kalırsa , bu iş sırasında öğrencinin gücü kaç W olur?

A)-6                     
B)24                        
C)60                     
D)240

 17.    Aşağıdakilerden hangisi ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirir?

A) Patlarlı Motor    
B)Su türbini                
C)Elektrik Motoru    
D)Jeneratör

18.    Joul/ Newton aşağıdakilerden hangisini verir?

A)Watt                    
B)Mete                      
C)Saniye                 
D)Kilogram

19.    Aşağıdaki aletlerden hangisinin çalışma prensibi çıkrağa benzemez?

A)Pense                   
B)Anahtar                    
C)Direksiyon             
D)Kahve değirmeni

20.  Yüksekliğinin uzunluğuna oranı 3/5 olan eğik düzlemde 120N’lık yükü yukarı çıkarabilmek için kaç N’lik kuvvet gerekir?

A)25                        
B)40                         
C)48                       
D)721.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER