İNTERAKTİF TESTLER

1. Aşağıdakilerden hangisini Fen Bilimleri iş olarak kabul eder ?

A) Ben bankada çalışıyorum.
B) Bugün çok ev işi yaptım.
C) Bağladığı iple çantasını çekti.
D) Bugün çok ütü yaptım.

2. Yatay düzlemde durmakta olan m kütleli cisme uygulanan kuvvet büyüdükçe, aşağıdaki değerlerden hangisinde artış gözlenir ?

A) Cismin enerji miktarında
B) Cismin sürtünme kuvvetinde
C) Cismin potansiyel enerjisinde
D) Cismin hacminde

3. Aşağıdakilerden hangisinin büyümesi cismin hızının yavaşlamasına neden olan etkidir ?

A) Uygulanan kuvvetin büyümesi
B) Sürtünme katsayısının artması
C) Kuvvetin yönünün değişmesi
D) Cismin yuvarlanma miktarının artması

4. Yukarı doğru atılan bir cisim için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

A) Potansiyel enerji artar - Kinetik enerji artar.
B) Mekanik enerji artar - Kinetik enerji azalır.
C) Toplam enerji artar - Kinetik enerji azalır.
D) Potansiyel enerji artar - Kinetik enerji azalır.

5. "Evrende enerji sabittir."

Cümlesi ile verilen kanun aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

A) Kütlenin korunumu yasası
B) Enerjinin korunumu yasası
C) Isının korunumu yasası
D) Newton'un I. Kanunu

6. Serbest düşen bir cismin yere çarptığı andaki kinetik enerjisi aşağıdakilerden hangisine eşittir ?

A) Cisim, en üst noktada iken sahip olduğu kinetik enerjiye
B) Cisim, en üst noktada iken sahip olduğu potansiyel enerjiye
C) Cisim, yolun yarısında iken sahip olduğu kinetik enerjiye
D) Cisim, yolun 4/3 ünde iken sahip olduğu kinetik enerjiye

7. Potansiyel enerjisini arttırmak istediğimiz cismin hangi özelliklerini, nasıl değiştirmeliyiz ?

A) Hızını büyültmeli - kütlesini azaltmalıyız
B) Yüksekliğini büyültmeli - yerçekimi ivmesini azaltmalıyız
C) Ağırlığını ve yüksekliğini arttırmalıyız
D) Sürtünme katsayısını, uygulanan kuvveti büyültmeliyiz.

8. Yatay bir düzlemde durmakta olan m kütleli bir cisme uyguladığımız F kuvvetinin değerini zamanla arttırdığımızda, m kütleli cismin aşağıdaki enerjilerinden hangisinde artış gözleriz ?

A) Potansiyel enerjisinde
B) Toplam enerjisinde
C) Isı enerjisinde
D) Kinetik enerjisinde

9. Aşağıdakilerden hangisi potansiyel enerjiye sahip değildir ?

A) Barajda toplanan su
B) Sıkıştırılmış esnek yay
C) Yere çarpmış cisim
D) Yukarıya fırlatılmış top

10. Aşağıda verilen değerlerden hangisi en büyüktür ?

A) 1000 Kw
B) 10000 Watt
C) 1000 Watt
D) 999 Kw


11. Aşağıdaki araçlardan hangisinin harcadığı enerji en fazladır ?

A) Bir sn de 1000 joule enerji harcayan
B) Bir sn de 10000 joule enerji harcayan
C) 2 sn de 15000 joule enerji harcayan
D) Bir saatte 100000 joule enerji harcayan

12. Aşağıdakilerden hangisi güç birimidir ?

A) Potansiyel enerji / saniye
B) Newton / saniye
C) Joule
D) Kw / saniye

13. Ellerimize birbirine sürttüğümüzde, aşağıdakilerden hangisi oluşur ?

A) Isı enerjisi
B) Mekanik enerji
C) Isı enerjisi - Mekanik enerji
D) Potansiyel enerji

14. 1 Buhar beygirinin değeri, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

A) 736 Watt
B) 786 Watt
C) 786 Kw
D) 736 Kw

15. 1 Kilowatt ' ın Watt cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

A) 10000 Watt
B) 100000 Watt
C) 100 Wat
D) 1000 Watt

16. Bileşikler için aşağıdakilerden hangisi ayırt edici özellik değildir ?

A) Öz kütle
B) Sıcaklık
C) Erime ısısı
D) Genleşme katsayısı

17. Aşağıdakilerden hangisi elementlerin ayrıldığı sınıflardan değildir ?

A) Ametaller
B) Metaller
C) Soygazlar
D) Gazlar

18. Aşağıdakilerden hangisi metallerin özelliklerinden değildir ?

A) Tel ve levha haline getirilirler
B) Elektrik akımını iletirler
C) Kırılgandırlar
D) Birbirleri ile yaptıkları karışımları alaşım denir

19. Aşağıdakilerden hangisi ametallerin özelliklerinden değildir ?

A) Elektrik akımını iletirler
B) Elektrik akımını iletmezler
C) Tel ve levha haline gelmezler
D) Kırılgandırlar

20. Aşağıdakilerden hangisi asal gazların özelliklerindendir ?

A) Kararlı değillerdir
B) Hiçbir elementle bileşik yapmazlar
C) Gaz halinde bulunmazlar
D) Yoğunlukları çok büyük değerler alır


 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER