İNTERAKTİF TESTLER

1-Canlı bir hücrede aşağıdakilerden hangisinin bulunması bu hücrenin karbondioksit kullanabildiğini ispatlar.

A)Kloraplast                
B)Hücre Duvarı                  
C)Ribozom                         
D)Hücre zarı

 

2-Aşağıdaki kan gruplarından hangisinde kan nakli mümkün olmaz?

A.  A Rh (+)           AB Rh(+)

B.  B Rh(+)            AB Rh(+)

C.  A Rh(+)             A Rh(-)

D. O Rh(+)             A Rh(+)

 

3-Ali gözlüğünü ipekli kumaşa sildiğinde gözlük camının pozitif yüklenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir.

A)Gözlük camının proton alması           
B)Gözlük camının proton vermesi
C)Gözlük camının elektron alması        
D)Gözlük camının elektron vermesi

 

4-Hangi bezin düzenli çalışmaması durumunda şeker hastalığı oluşur,

A)Hipozif                      
B)Epizif                 
C)Troid                 
D)Pankreas

5-Güneş sisteminin en küçük gezegeni aşağıdakilerden hangisidir.

A)Venüs                       
B)Mars                 
C)Plüton                              
D)Uranüs

6-Bir deney tüpüne bol miktarda yağlı besin konuluyor.Bu yağın sindirilmesi için tüpün içine bir insanın hangi organında bulunan enzimler konulmalıdır.

A)Ağız                           
B)İnce Bağırsak
C)Mide                 
D)Kalın Bağırsak

 

7-Aşağıdaki bitki türlerinin hangisi diğerlerinden farklı bir kök yapısına sahiptir.

A)Fasulye                    
B)Buğday                            
C)Arpa                  
D)Mısır

 

8-Birkaç aylık bebeğin ayakta durup yürüyememesinin, oturamamasının nedeni hangi merkezi sinir sistemi organının tam gelişmemesinden kaynaklanır,

A)Beyin                 
B)Beyincik                  
C)Omurilik                           
D)Omurilik Soğanı

 

9.Aşağıdakilerden hangisi kan pulcuklarının görevidir?

A.    Antitoksin salgılamak

B.    Vücuda giren mikropları kuşatarak sindirmek

C.    Vücut hücrelerinin ihtiyacı olan maddeyi taşımak

D.    Kan pıhtılaşması için özel bir protein salgılamak

 

10-Bitkiler fotosentez yapmak için aşağıdaki maddelerden hangisini kullanmaz?

A)Oksijen                                      
B)Karbondioksit
C)Su                                              
D)Güneş ışığı

 

11-Aşağıda kimyasal bağlarla ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I  .Ametal atomları arasında kovalent bağ vardır.

II .Atomlar yük bakımından kararlı hale geçerken kimyasal bağ oluştururlar

III. İyonik yapılı bileşiklerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletirler.

A) yalnız I                                   
B) I , II
C) I , III                                       
  D) I , II , III

...

... 

12-Aşağıda atom numarası ve elektron sayısı verilen atomlardan hangisi anyon halindedir ?

     Atom No            Elektron sayısı

A)    18                             18

B)     16                            18

C)     11                            10

D)      3                              2

...

... 

13-  CxH8   +   YO2   ______   3CO2  +ZH2O

Denkleştirilmiş tepkimesine göre  X ,Y ,Z kat sayıları kaçtır?

X               Y                Z

A)    3                1                 4

B)    5                2                 1

C)    2                3                 4

D)    3                5                 4

...

... 

14-Magnezyum oksijenle tepkimeye girdiğinde magnezyum oksit bileşiği oluşuyor. tepkimeye giren magnezyum 24 gram oluşan bileşik 40  gram olduğuna göre tepkimeye giren oksijenin ürüne oranı nedir?

A) 1,2                             
B) 0,8
C) 0,4                             
D) 0,2

...

... 

15-

I  .İyonik veya kovalent yapılı olması

II .Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmeleri

III. Turnusol kâğıdının rengini değiştirmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri tuzların ortak özelliklerindendir  ?

A) yalnız I                     
B) yalnız III
C) I ve II                       
D)  II  ve   III

...

... 

16-

I   .Riboz

II  .Fosfat

III  .Adenin

IV .Timin

Yukarıda verilen moleküllerden hangileri hem DNA hem de RNA de kullanılır ?

A) I ve III                     
B)II ve III
C)I ve IV                      
D) I , III , IV

...

... 

17-Otçul memeliler  aldıkları besinlerde bulunan  selülozu parçalayamaz memelilerin sindirim kanalında yaşayan bir bakteri  türü selülozu parçalayarak memeliye glikoz sağlar.

Aşağıdakilerden hangisi verilen olayla benzerlik gösterir ?

A)Sivri sineklerin insan kanını emmesi

B)Fasulye bitkisi ile köklerinde yaşayan azot bakterileri

C)Köpek balıklarının parçaladıkları besinlerle beslenen küçük balıklar

D)İnsanda deri altına yerleşerek sulu ve kaşıntılı yaralara sebep olan mantarlar

...

... 

18-I   . CO2

II  .O2

III. Enerji

Yukarıdakilerden hangisi fotosentez sırasında bitki tarafından

Hem üretilir hem de tüketilir ?

A) yalnız III                           
B)Yalnız I
C) II ve III                            
D) I , II , III

...

... 

19-Dişi arı larvaları sütle beslenirlerse kraliçe arı polen tozuyla

beslenirlerse işçi arılar  oluşur bu olay hangisi ile açıklanır ?

A)Evrim

B)Doğal seleksiyon

C)Modifikasyon

D)Adaptasyon

...

... 

20-Bir hücre arka arkaya iki mitoz bir mayoz bölünme geçirirse

kaç hücre meydana gelir ?

A) 16                                
B) 8
C)  4                                 
D)  2

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER