İNTERAKTİF TESTLER

1. Dünya'dan uzay yolculuğuna çıkan bir uzay aracı önce Mars'a sonra sırayla diğer üç gezegene uğrayacaktır. Uğrayacağı üç gezegen sırasıyla hangileridir ?

A) Venüs-Neptün-Plüton
B) Merkür-Jüpiter-Uranüs
C) Venüs-Jüpiter-Satürn
D) Jüpiter-Uranüs-Neptün

2. İncelenen bir gök cismi ile ilgili aşağıdaki bulgular elde ediliyor
I. Işığı titreşiyor
II. Konumu sabit kalıyor
III. Yüzeysel görünüyor
Bu cismin yıldız olması için hangi veya hangileri yanlış tespit edilmiştir ?

A) I
B) II
C) III
D) I ve II

3. Asteroit nedir ?

A) Başı boş göktaşlarıdır.
B) Mars ile Jüpiter arasına yerleşmiş irili ufaklı gökcisimleridir.
C) Kuyruklu yıldızların çekirdeklerini oluşturan gaz kütlesidir.
D) Açık havalarda gökyüzünde görülen kayan yıldızlardır.

4. Güneşin batma noktaları ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur ?

A) 21 Haziran - 23 Eylül arasında güneye kayar.
B) 21 Aralık - 23 Mart arasında güneye kayar.
C) 21 Mart - 21 Haziran arasında batıya kayar.
D) 21 Haziran - 23 Eylül arasında kuzeye kayar.

5. Güneş ışıkları ekvator düzlemine paralel gelirse, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir ?

A) Gel - Git olayları en düşük düzeyinde kalır
B) En uzun gündüz yaşanır
C) En uzun gece yaşanır
D) Gece ve gündüz süreleri eşit olur

6. Dünya'nın dönme yönüne güre Dünya üzerindeki bir kişi, Güneş'i hangi yönlerde hareket ediyormuş gibi görür ?

A) Batıdan doğuya
B) Doğudan batıya
C) Kuzeyden güneye
D) Güneyden kuzeye

7. Güneş ile Dünya arasındaki bölgede dönen gezegenlere iç gezegen denir. Aşağıdakilerden hangisi iç gezegendir ?
I. Mars
II. Jüpiter
III. Venüs
IV. Satürn

A) I
B) III
C) I, III
D) II, IV

8. Dünya' nın hangi bölgesi devamlı yaz mevsimini yaşar ?

A) Kutuplar
B) Ekvator
C) Orta kuşak
D) Güney yarım küre

9. Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, Dünya' nın komşusu olsa, aşağıdakilerden hangisi olurdu ?

A) Dünya daha hızlı döner
B) Dünya' da Gel-Git olayları daha büyük olur
C) Dünya' nın atmosferi kalınlaşır
D) Dünya ile Jüpiter aynı hizaya geldiğinde Dünya' nın dönüş hızı yavaşlar

10. Atmosfere, Dünya'nın çekiminden etkilenerek giren gök cisminin hangi özelliği değişmeye uğramaz ?

A) Yapısı değişir
B) Kütlesi azalır
C) Hacmi azalır
D) Özkütlesi azalır


11. Işık yılını aşağıdakilerden hangisi açıklar ?

A) Işığın hızını
B) Işığın bir saatte aldığı yolu
C) Işığın bir yılda aldığı yolu
D) Işık ile ilgili bir büyüklük değildir.

12. Dünya' nın uydusu iki tane olsa ve uydular birbirine 180 derecelik açı ile aynı yörüngede dönse aşağıda verilenlerden hangisi gerçekleşir ?

A) Bir ay 20 gün olur
B) Gel-Git olayı hiç olmaz
C) Bazı geceler aynı noktada 2 ay görülür
D) 2 defa ay tutulması olur

13. Ay'ın Dünya etrafında ve kendi etrafında aynı sürede dönmesi aşağıdaki sonuçlardan hangisini oluşturur ?

A) Ay'ın Dünya'dan hep aynı yüzü görülür
B) Ay'da kraterler oluşur
C) Dünya'da Gel-Git olayları her gün aynı saatlerde gerçekleşir
D) Ay'ın dolunay evresi uzun sürer

14. Aşağıdakilerden hangisi galaksinin tanımıdır ?

A) Uzayda çok büyük yer kaplayan yıldız kümeleridir
B) Bir Güneş'tir
C) Kuyruklu yıldızdır
D) Güneş sistemine en yakın yıldızdır.

15. Mevsimler, mevsimler arası sıcaklık farkları, aşağıdakilerden hangisinde en belirgindir ?

A) Ekvatorda
B) Kutuplarda
C) Orta kuşakta
D) Çöllerde

16. İletken telden elektronların geçerken zorlukla karşılaşmasını Fen Bilimleri'nde aşağıdakilerden hangisi ile adlandırırız ?

A) Direnç
B) Potansiyel farkı
C) Gerilim
D) Akım Şiddeti

17. Seri bağlı dirençlerin eşdeğerini hesaplarken aritmetik toplamlarının alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

A) Gerilimlerinin aynı olması
B) Üstlerinden geçen akımın aynı olması
C) Direnç değerlerinin farklı olması
D) Seri bağlı dirençlerin tersleri toplanır

18. Paralel bağlı eşdeğer üç ampulün uzun süre ışık verebilmeleri için üreteçler nasıl bağlanmalıdır ?

A) Paralel bağlanmalıdır
B) Karışık bağlanmalıdır
C) Seri bağlanmalıdır
D) Üreteçlerin sayıları arttırılarak seri bağlanmalıdır

19. Aşağıdakilerden hangisi üretecin elektromotor kuvvetini ölçen araçtır ?

A) Ampermetre
B) Voltmetre
C) Reosta
D) Elektroskop

20. Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı hangi araçla ölçülür ?

A) Voltmetre
B) Ampermetre
C) Mili ampermetre
D) Osiloskop

 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER