İNTERAKTİF TESTLER

1-Tek yumurta ikizi olan kardeşler,doğumdan hemen sonra birbirlerinden ayrılarak,biri köyde diğeri şehirde yaşatılmış,farklı eğitimler verilmiştir.
Bu kardeşler,yıllar sonra yan yana getirildiklerinde,kolayca ayırt edilebilen farklı özellikler göstermişlerdir.
Bu ikizlerin,aşağıdaki özelliklerinden hangisinin en fazla farklılık göstermesi beklenir?

A) Boy Uzunluğu              
B) Sevdikleri Yemekler         
C) Zeka Düzeyi         
D) Göz Rengi


2-Genotipi AO olan anne ile BO genotipli babanın çaprazlanmasıyla oluşacak çocuklarda,aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşma ihtimali en fazladır?
A) Heterozigot genotip   
B) Homozigot genotip    
C) Baskın fenotip       
D)Resesif fenotip

3-Çinliler yüzyıllardır yeni doğan kız çocuklarına ergenlik döneminin sonuna kadar küçük demir ayakkabılar giydirerek ayaklarının küçük kalmasını sağlamakta,ancak giydirilmeyen her yeni doğan çocuk normal ayaklı olarak büyümektedir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlamak için yeterlidir?
A)    Türlerin çok uzun zaman içinde yeni özellikler kazandıklarını
B)    Çevreyle oluşan özelliklerin kalıtsal olmadığını
C)    Çevrenin genlerin işleyişini değiştirebildiğini
D)    Çevre etkisiyle oluşan özelliklerin,oğul döllere kısmen geçtiğini                             

   
4-Aşağıdakilerden hangisi DNA ve RNA’da ortak olarak bulunur?

A) Adenin bazı   
B) Timin bazı       
C) Deoksiriboz şekeri       
D) Sarmal yapı


5-Proteinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)    Yapısında azot molekülü bulunur
B)    RNA tarafından sentezlenir
C)    Sadece hayvansal besinler elde edilir
D)    Hücre zarının yapısına katılır6-Melez Düzgün tohumlu iki bezelyenin çaprazlanmasından oluşan bireylerde melez düzgün tohumlu bireylerin oranı nedir ?
( Düzgün tohum, buruşuk tohuma baskındır )

a)  2    b) 0    c)  3        d)  1
     2                   4             2   

7-Aşağıda verilen özelliklerden hangisi mantarlara aittir ?
a) Işık enerjisini kullanarak fotosentezi gerçekleştirme
b) Sitoplazmalarında nişasta depolama
c) Olumsuz çevre koşullarında endospor oluşturma.
d) Saprofit veya parazit beslenme.


8-Kimyasal bileşik haline geçerken bir element için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle değişmez?
a.    Atomdaki proton sayısı
b.    Atomdaki elektron sayısı
c.    Kimyasal özellik
d.    Fiziksel hal

9-Bir DNA molekülünün belirli bir parçasında 220 nükleotit olduğuna göre fosfat sayısının baz sayısına oranı nedir?
a-1/4         b. 1       
c. 1/2        d. 1/5 
        
10:   Aşağıdakilerden hangisi bir araya gelerek bir Nükleotid oluşturamaz?
A) Fosfat-  Riboz-  Timin
B) Fosfat-  Riboz-  Urasil
C) Fosfat - Riboz-  Adenin
D) Fosfat-  Riboz-  Guanin11.  A kan grubuna sahip bir anne ile B kan grubuna sahip bir babanın O kan grubuna sahip bir çocukları oluyor. Bu ailenin doğacak ikinci çocuklarının AB kan grubuna sahip olma ihtimali nedir?

A) % 50                           B) % 25                         
C) % 75                    D) % 0


12)    Bir DNA molekülünde bir zincirdeki nükleotid dizilişi S-S-G-T-S-G-A-T’ dır. Diğer zincirdeki nükleotid dizilişi aşağıda verilenlerden hangisi gibi olmalıdır?
       a) G-G-G-S-A-A-G -S 
       b) G-G-S-A-G-S-T-A  
       c) G-G-S-S-T-A-T -T  
       d) G-G-S-A-G-T-A-G
                     

13-.Aşağıdaki elementlerden hangisi kimyasal bağ oluşturmaz?

a)    1H         b) 7 N      
c)  10 Ne        d)6 O
14-.Elementler bileşik haline geçerken aşağıdakilerden hangisi değişmez?

a)Elektron sayısı
b)Proton sayısı
c)Fiziksel özellikleri
d)Kimyasal özellikleri


15-Metal + Asit ?   ?   + hidrojen gazı
Yukarıdaki tepkimede  (?) işareti yerine aşağıdakilerden  hangisi yazılmalıdır ?
A )  Baz           B ) Tuz      
C )   Asit         D )  Ametal


16-Aşağıdakilerden hangisi Asit-Baz reaksiyonuna örnek olabilir ?
     A )  HCl + KOH ?  KCl +H2O
     B )  2HCl + Ca  ?  CaCl2 + H2
     C )  CO + ½ O2   ? CO2
     D )  NaOH ?   Na+ +OH-

17- Aşağıdakilerden hangisi ökaryot(çekirdekli) hücrelerde DNA ve RNA arasındaki farklardan değildir?
A) DNA çekirdekte, RNA çekirdek ve stoplazmada bulunur
B) DNA çift zincirli, RNA tek zincirli
C) DNA da fosfat var, RNA da yok
D) DNA kendini eşler, RNA eşleyemez

18-)Aşağıda verilenlerin hangisi DNA ve RNA moleküllerinin ayırt edilmesinde kullanılmaz?

A)Fosfat           B)Timin                  C)Urasil            D)Deoksiriboz

19-)Aşağıda fenotipleri verilen bezelyelerden hangileri çaprazlandığında sarı bezelye oluşturulamaz?(Sarı renk yeşil renge baskındır.)

 A)Sarı(Ss).sarı(Ss)   
 B)Sarı(Ss).yeşil(ss)    
 C)Yeşil(ss).yeşil(ss)
  D)Sarı(Ss).sarı(SS)
20-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)    DNA molekülü kendini eşler.
b)    Urasil, DNA molekülünde bulunan bir bazdır.
c)    DNA molekülünde A/T ? 1 oranı bulunur.
d)    DNA molekülü sitoplazmada bulunur.


CEVAP ANAHTARI
01    B    11    B   
02    A    12    B   
03    B    13    C   
04    A    14    B   
05    C    15    B   
06    D    16    A       
07    D    17    C       
08    A    18    A       
09    B    19    C       
10    A    20    A1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER