İNTERAKTİF TESTLER

1. Önceleri öğrenilen daha sonra da alışkanlık haline gelmiş hareketlerin kontrol merkezi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Beyincik 
B) Omurilik soğanı 
C) Omurilik 
D) Hipofiz

2. Soluk alıp verme, boşaltım, sindirim gibi yaşamsal olayları yerine getirebilen bir insan öğrenme, algılama yeteneğini kaybetmiştir. Bu yeteneklerini kaybetmesinin nedeni aşağıda verilenlerden hangisinin zarar görmesi sonucu oluşmuştur? 
A) Beyincik 
B) Hipotalamus 
C) Omurilik soğanı 
D) Uç beyin

3. Havaya atılan bir kuş çok kısa uzaklığı yalpalayarak uçmaktadır.
Bu kuşun hangi yapısı zedelenmiş olabilir? 
A) Uç beyin 
B) Talamus 
C) Omurilik soğanı 
D) Beyincik

4. Hızlı bir şekilde koşan atletin ayağına bir cisim batınca, atlet ayağını hızla çeker ve dengesini kurarak koşusuna devam eder.
Bu olay sırasında, atlet sinir merkezlerinden hangilerini kullanmıştır? 
A) Omurilik soğanı - Beyincik 
B) Beyin kabuğu - Hipofiz 
C) Omurilik - Beyincik 
D) Hipotalamus - Talamus

5. Bir sinir hücresinde aktarılan impulsun ( uyartının ) hızı;
I. Miyelin kılıf
II. Akson çapı 
III. Uyartı şiddeti
gibi faktörlerden hangilerine bağlıdır? 
A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) I ve III 
D) II ve III

6. Gözün içinde sinirlerin çıktığı yere kör nokta adı verilir. Kör noktada görüntü oluşmaz.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kör noktaya ışınların dik olarak gelmesi 
B) Kör noktada kan damarlarının az olması 
C) Kör noktada sadece rengi algılayan reseptörlerin olması 
D) Kör noktada reseptör bulunmaması

7. Gözleri sağlıklı olan insanlar, uzaktaki ve yakındaki cisimlerin görüntülerini sarı benek üzerine düşürürler ve sürekli net görüntü elde ederler. Buna göz uyumu denir. Göz uyumunun sağlanabilmesi gözün hangi özelliği ile mümkündür? 
A) Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi 
B) Sarı beneğin yerini değiştirerek 
C) Gözün şeklini değiştirerek 
D) Göz merceğinin kalınlığını değiştirerek

8. Gözün yan kısımlarında kalan cisimlerin sadece şekli algılanırken, önündeki cisimlerin hem rengi hem de şekli algılanabilmektedir. Yandaki cisimlerin sadece şeklinin algılanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sarı benek dışında şekli algılayan reseptörlerin olması 
B) Şekli algılayan reseptörlerin sadece sarı benekte olması 
C) Rengi algılayan reseptörlerin sarı benek dışında olması 
D) Göz merceğin yandaki cisimlerden gelen ışınları az kırması

9. Uyaranın etki süresi ve şiddetinin artması aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açmaz? 
A) İmpuls sayısının artması 
B) İmpuls hızının değişmesi 
C) Tepkinin hızlı sürmesi 
D) Tepkinin şiddetinin fazla olması

10. Aşağıda verilen duyu çiftlerinden hangisinin reseptörleri benzer şekilde uyarılmaktadır? 
A) Görme - işitme 
B) Tatma - koklama 
C) Dokunma - tatma 
D) Koklama - işitme

11. Orta kulakta bulunan ve ses dalgalarının kuvvetlendirilmesini sağlayan kemiklerin sırasıyla adları seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A) Örs - üzengi - çekiç 
B) Örs - üzengi - çekiç 
C) Çekiç - örs - üzengi 
D) Üzengi - örs - çekiç

12. Bir insanın uyartıları algılamasını sağlayan reseptörler ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi tümü için ortaktır? 
A) Hiç bir engel olmadan dış çevreye açık olmak 
B) Vücutta geniş yayılıma sahip olmak 
C) Aynı tip uyartılarla uyarılmak 
D) Eşik değerindeki uyartılarla uyartılmak

13. Uyumakta olan bir insanın ayağının altına kuş tüyü ile yavaşça dokunulduğunda uyanmadan ayağını geri çektiği gözlenmiştir.
Aşağıdaki olaylardan hangisi bu olayla bir benzerlik göstermez? 
A) Örgü örmek 
B) Esnemek 
C) Hapşırmak 
D) Yüzün kızarması

14. Plaja güneşlenmeye giden bir çocuk kızgın kumlara ayağını basar basmaz hızla geri çekiyor.
Bu olaya neden olan uyarının geçtiği yolların sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 
A) Duyu hücresi - beyin - motor hücresi - tepki organı 
B) Motor hücresi - beyin - tepki organı - duyu hücresi 
C) Motor hücresi - tepki organı - omurilik - duyu hücresi 
D) Duyu hücresi - omurilik - motor hücresi - tepki organı

15. İnsanda dengenin sağlanmasında kulakta bulunan aşağıdaki yapılardan hangisi etkili değildir? 
A) Kesecik 
B) Otolit ( kulak taşları ) 
C) Çekiç - örs - üzengi kemikleri 
D) Tulumcuk

16. I- Beş duyu organının kontrol merkezidir
II- Vücut dengesini bozar 
III- Refleks olaylarını düzenler
Yukarıdakilerden hangisi omuriliğin görevidir? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I, II ve III

17. Aşağıdakilerden hangisi birbiri ile zıt çalışan hormonlardır ? 
A) Glikojen ve İnsülin 
B) Kalsitonin ve Tiroksin 
C) Adrenalin ve Glikojen 
D) Adrenalin ve Tiroksin

18. Aşağıda insan gözüne ait verilen yapılardan hangisinde cisimlerden gelen ışınlar kırılır ? 
A) Retina 
B) Saydam tabaka 
C) İris 
D) Ön oda

19. İç kulakta aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir ? 
A) Ses dalgası kulak kepçesiyle toplanır 
B) Kulak zarındaki titreşim çekiç kemiğine iletilir 
C) Kulak yolundan geçen ses dalgası kulak zarını titreştirir 
D) Yarım daire kanalları omurilik soğanı ile beraber vücut dengesini sağlar

20. Aşağıda verilenlerden hangisi derinin görevi değildir ? 
A) Vücut ısısını ayarlar 
B) Mikroplara ( Antijene ) karşı antikor üretir 
C) Solunuma yardımcı olur 
D) Vücudu dış etkilerden korur 

 

OPTİK FORM