İNTERAKTİF TESTLER

1. Aşağıdakilerden hangisi solunumun tanımıdır ? 
A) Nefes alıp verme 
B) Besinlerin oksijenle yanıp enerji ve karbondioksit oluşumu 
C) Nefes almaktır 
D) Besinlerin yanarak karbondioksit oluşturması

2. Aşağıdakilerden hangisi solunum olayında görevli bir organ değildir ? 
A) Karaciğer 
B) Akciğer 
C) Deri 
D) Trake

3. Metabolizmadan atıkların atılması olayı aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır ? 
A) Solunum 
B) Dolaşım 
C) Boşaltım 
D) Üreme

4. Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sonucu oluşan atıklardan değildir ? 
A) ATP 
B) Ürik asit 
C) Üre 
D) Karbondioksit

5. Metabolizmanın gerek duyduğu enerjinin elde edilmesi olayı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ? 
A) Uyarılma 
B) Boşaltım 
C) Sindirim 
D) Beslenme

6. Aşağıdakilerden hangisi büyümeyi açıklamaz ? 
A) Vücudun hacminin kütlece artması 
B) Sürgen ve kanbiyum dokunun çoğalması 
C) Beynin sinir sisteminin merkezi olması 
D) Hücrelerin bölünerek çoğalması

7. Canlıların türlerini gelecek nesillere aktarma olayı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ? 
A) Solunum 
B) Üreme 
C) Üreme organları 
D) Uyarılma

8. 2n kromozom taşıyan bir hücre 1 kez mayoz bölünme geçirdiğinde kaç yavru hücre oluşur ? 
A) 2 
B) 4 
C) 6 
D) 8

9. Aşağıdakilerden hangisi hücre değildir ? 
A) Tavuk yumurtası 
B) Deve kuşu yumurtası 
C) İnsan yumurtası 
D) Embriyo

10. n = 4 kromozom taşıyan bir gamete sahip canlının vücut hücrelerinin kromozom sayısı kaçtır ? 
A) 4 
B) 6 
C) 8 
D) 2

11. Aşağıdakilerden hangisi bir kimyasal reaksiyondur? 
A) Kum, çakıl, çimento ile harç yapılması 
B) Limon, şeker ve su ile limonata yapılması 
C) Kıyma, soğan ve baharatla köfte yapılması 
D) C şıkkındaki köftelerin pişirilmesi

12. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir değişimdir? 
A) Kağıdın yanması 
B) Suyun kaynaması 
C) Demirin paslanması 
D) Suyun oluşması

13. Aşağıdaki reaksiyon çeşitlerinden hangisi yanlıştır? 
A) KClO3 + Isı ----> KCl + 3/2 O2 Endotermik 
B) Mg + 1/2 O2 -----> MgO + Isı Ekzotermik 
C) CaCO3 + Isı ------> CaO + CO2 Ekzotermik 
D) N2 + 3H2 -------> 2NH3 + Isı Ekzotermik

14. H2S + O2 -----> H2O + SO2
Reaksiyon denkleminde katsayılar denkleştirildiğinde oksijenin kat sayısı kaç olur? 
A) 1 
B) 2/3 
C) 3/2 
D) 4

15. Asit + Baz reaksiyonları için,
I. Tek yönlü reaksiyondur
II. Nötrleşme reaksiyonudur
III. Yerdeğiştirme reaksiyonudur
IV. Endotermik reaksiyondur
Bu yargılardan hangisi doğrudur?
A) I ve IV 
B) II, III ve IV 
C) I, III ve IV 
D) I, II ve III

16. Aşağıda verilen maddelerden hangisi bir baz değildir? 
A) C2H5OH 
B) KOH 
C) NH3 
D) Na2O(suda)

17. Aşağıda adları verilen tepkimelerden hangisi bir ayrışma ( analiz ) tepkimesidir? 
A) Nötrleşme 
B) Elektroliz 
C) Yanma 
D) Paslanma

18. Aşağıdakilerden hangisi bir hızlı yanma olayıdır? 
A) Demirin paslanması 
B) Kömürün yanması 
C) Asitlerin bazlarla tepkimesi 
D) Besinlerin vücudumuzda yakılması

19. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin bir özelliği değildir? 
A) Tatlarının ekşi olması 
B) Bazlarla tepkimeye girerek tuz oluşturması 
C) Turnusol kağıdının rengini maviye çevirmesi 
D) Karbonatlara etki ederek CO2 gazı açığa çıkarması

20. Aşağıdakilerden hangisinin elektriksel iletkenliği ile ilgili yapılan açıklama yanlıştır? 
A) Şekerli su elektriği iletmez 
B) Tuzların sulu çözeltileri elektriği iletir 
C) Bazların sulu çözeltileri elektriği iletir 
D) Alkollü su elektriği iletir 

 

OPTİK FORM