İNTERAKTİF TESTLER

1-Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi ile ilgili bir hastalıkdeğildir?

A)Nefrit 
B)Zatürre 
C)Böbrek yetmezliği 
D)Üremi

2-Aşağıdakilerden hangisi derinin görevi değildir?

A)Vücut ısısını korumak 
B)İç organları zararlı ışınlara karşı korumak
C)Solunuma yardımcı olmak 
D)Besin taşımak

3-Gözün kısımları ve görevleri ile ilgili olarakaşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kornea-Işığın kırılması 
B)İriIşığın kırılması
C)Gözbebeği-Işığın göze girişi 
D)Retina-Görüntünün oluşmaması

4-Aşağıda verilen kemiklerden hangileri uzun kemikler grubuna girer?
I-Uyluk kemiği 
II-Pazı kemiği 
III-Omur kemiği 
IV-Kürek kemiği

A)Yalnız I 
B)I ve II 
C)I ve IV 
D)I,II ve IV

5-Kök,gövde ve dal uçlarında bulunan ve bitkinin yaşamı boyunca bölünme özelliğini koruyan doku hangisidir?

A)Sürgen doku 
B)Koruyucu doku 
C)İletim doku 
D)Değişmez doku

6-Diyaliz makinesi hangi tür hastalığın tedavisinde kullanılır?

A) Renk körlüğü 
B) Kanser 
C) Kalp krizi 
D) Böbrek yetmezliği

7Çocukluktan ergenliğe geçişte aşağıdakilerden hangisigörülmez?

A) Saçların ağarması 
B) Boy uzaması 
C)Organların gelişmesi 
D)Yüzde sivilceler çıkabilir

8.)Aşağıdaki olayların hangisinde havanın kaldırma kuvveti söz konusu değildir?

A ) Uçurtmanın uçmasında
B ) Rüzgar güllerinin dönmesinde 
C ) Paraşütçülerin uçmasında
D ) Uçan balonlarla seyahatlerde

9)Aşağıdaki besinlerden hangileri sindirim sisteminde parçalanmadan kana geçer?

A)Proteinler ve madensel tuzlar 
B)Karbonhidratlar ve yağlar
C)Proteinler ve vitaminler (bilgi yelpazesi) 
D)Madensel tuzlar ve vitaminler

10)Aşağıdaki davranışlardan hangisi insanda kalıtsal refleks örneği olamaz?

A)Parlak ışıkta göz bebeğinin küçülmesi 
B)Bir bebeğin meme emmesi
C)Limon görünce ağzın sulanması 
D)İğne battığında ayağını çekmek

 

11-Aşağıda verilen elementlerden hangileri, bütün organik bileşiklerin yapısında ortak bulunur?

I. Karbon

II.Oksijen

III.Azot

IV.Hidrojen

A)I-II 
B)III-IV 
C)I-III-IV 
D)I-II-IV

12-

I.Oksijen

II.Karbon dioksit

III.Besin

IV.Su

Yukarıdakilerden hangileri fotosentez sonucu meydana gelmez.?

A) II-IV 
B) I-III 
C) I-IV 
D) II-III

 

13-Aşağıdaki ürünlerden hangisinin üretiminde fermantasyonun etkisi yoktur?

A)Sirke 
B)Alkol 
C)Salça 
D)Peynir

 

14-Aşağadakilerden hangisi ATP nin yapısında bulunmaz?

A)Adenin 
B)Deoksiriboz 
C) Riboz 
D)Fosfat

15) Aşağıdakilerden hangisinde, solunum doğrudan etkilideğildir?

A) Oksijenin alımasında 
B)Enerji elde edilmesinde
C) Vücüt ısısının sağlanmasında 
D) Zararlı sıvı artıkların atılmasında

 

16) I. Karbon 
II. Fosfor 
III.Hidrojen 
IV.Azot 
V. Oksijen

Yukarıda verilen elementlerden hangileri karbonhidrat, yağ veproteinler için ortaktır?

A)I-II-IV 
B) II-III-V 
C)I-IV-V 
D) I-III-V

17) Aşağıdakilerden hangisi yağlar ve proteinler için ortakdeğildir?

A)Hücre zarından geçebilir. (bilgi yelpazesi) 
B)Hücre zarının yapısında bulunur
C)Enerji kaynağı olarak kullanılabilir. 
D) Çok atomlu moleküllerdir.

18) Vücudunuzda kanama ya da yaralanma olduğu zaman kanın pıhtılaşması için hangi vitamin rol oynar?

A) A vitamini 
B) B vitamini 
C) D vitamini 
D) K vitamini

 

19) Aşağıdakilerden hangisi ,suyun vücuttaki görevlerinden biri değildir?

A)Vücut sıcaklığının artmasını sağlar. 
B)sindirimde kullanılır.
C) Besinlerin taşınmasında görevlidir. 
D)Besinlerin emiliminde etkilidir.

20) Besin olarak aldığımız maddelerden ;
I. Kalsiyum ,kemiklerin yapısında bulunur
II.Potasyum , vücutta su miktarının düzenlenmesinde rol oynar.
III.Demir ,hemoglabin yapısında bulunur.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

A)Yalnız I 
B) I-III 
C) II-III 
D) I-I-III 

 

OPTİK FORM