İNTERAKTİF TESTLER

1.Çivinin yapılma amacı aşağıdaki cisimlerden hangisinin yapılma amacıyla aynı değildir?

A ) çatal

B ) Bıçak

C ) Kar ayakkabısı

D ) İğne


2. Tek ayağının üzerinde duran bir öğrenci diğer ayağınıda yer koyarsa basınç ve ağırlık nasıl etkilenir?

A) Basınç artar, ağırlık azalır.
B) Basınç aynı kalır, ağırlık azalır.
C) Basınç azalır, ağırlık aynı kalır.
D) Basınç azalır, ağırlık artar.

3.Aşağıdakilerden hangisi ile açık hava basıncı ölçülür?

A ) Barometre

B ) Higrometre

C ) Termometre

D ) Manometre

4.Taban alanı 1.2 m2 olan bir cismin yaptığı basınç 400 Pa'dır. cismin ağırlığı kaç N'dur?

A ) 480

B ) 600

C ) 200

D ) 300

5.-Ördekler, tavuklara göre bataklıkta daha rahat yürüyebilirler.

-paletli iş makineleri yumuşak zeminlerde tekerli iş makinalarına göre daha rahat çalışabilirler.

-karda, kar paletleriyle yürümek ayakkabılarla yürümekten kolaydır.

Yukarıdaki olaylar hangi ilke ile açıklanabilir?

A ) Basıncın artması bir cismin zemine batıcılığını azaltır.

B ) Bir yüzeye etki uygulandığında yüzey de ters yönde tepki uygular.

C ) Yüzey alanının büyütülmesi sürtünme kuvvetini azaltır.

D ) Kuvvet uygulanan bir yüzeyin alanı büyüdükçe basınç azalır

6.Taban alanı 30S olan cisim ters çevriliyor. Ters çevrilince alta gelen yüzeyin taban alanı 20S oluyor.I. ve II. durumların basınçlarının karşılaştırması (bilgi yelpazesi) yapıldığında oranın 4/6 olduğu bilindiğine göre bu olayla ilgili hangisi doğrudur?

A ) Bu cismin ağırlığı kesin olarak 600'dür

B ) Cismin taban alanı küçüldüğü ve ağırlık değişmediği için basınç artmıştır.

C ) Cismin basıncının değişmesinin nedeni yerçekimi kuvvetidir.

D ) Cisim ters çevrilince ağırlığı artar.

7.Hangisi basınçla ilgili bir terim değildir?

A ) N/m

B ) Atm

C ) Pascal

D ) Dyn/cm2

9.Özkütlesi 3gr/cm3 olan sıvı ile dolu olan bir kap 150 gr geliyor.Aynı kap özkütlesi 2gr/cm3 olan sıvı ile dolunca 100gr geliyor.Kap su ile dolunca kaçgram olur?(suyun özkütlesi 1gr/cm3 tür.)

A ) 60

B ) 40

C ) 50

D ) 125

10.Bir su cenderesinde büyük pistonun yüzeyi küçük pistonun yüzeyinin 10 katıdır.

buna göre 40 N 'luk bir kuvvetle hangisi kaldırılamaz?

A ) 300 N'luk çocuk

B ) 250 N'luk masa

C ) 450 N'luk koyun

D ) 400 N'luk motorsiklet

11.Aşağıdakilerden hangisi acık hava basıncını ölçer?

A ) Barometre

B ) Termometre

C ) Dinomometre

D ) Manometre

12.Havada yükselen bir balonun patlamasının nedeniaşağıdakilerden hangisidir?

A ) Balonun içindeki gazın ısınması

B ) Balondaki gazın havadan hafif olması

C ) Yükseklere çıkıldığında açık hava basıncının artması

D ) Yükseklere çıkıldığında açık hava basıncının azalması

14.Açık hava basıncının 2,25 atmosfer olduğu yerde basınçkaç cm-hg'ye eşit olur?

A ) 76

B ) 33,8

C ) 171

D ) 38

15.Aşağıdakilerden hangisi açık hava basıncının varlığını ispatlayan belirti değildir?

A ) Teneke kutunun, içindeki hava boşaltılınca büzülmesi

B ) Lastik kısmi sıkıştırılmıştır damlalığın sıvı İle dolması

C ) Pipetle meyve suyu İçerken pipetin sıvı İle dolması

D ) Denizlerin yükselmesi ve alçalması

16.Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?

A ) Bar

B ) Atmosfer

C ) Joule

D ) Pa

17.Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa torricelli deneyindeki aynı sonuç elde edilemez?

A ) Borunun boyunu uzatmak

B ) Boruyu sola doğru eğmek

C ) Boruyu sağa doğru eğmek

D ) Deneyi başka bir yerde yapmak

18.Açık hava basıncı olmasaydı aşağıdaki olayların hangisiya da hangileri gerçekleşmezdi?

i. enjektördeki aşının koldan vücuda geçirilmesi

ii. kuyudaki suyun tulumbayla yukarı çıkarılması

iii.hareket halindeki otomobilin frenine basıldığında hızının azalması

A ) Yalnız i

B ) Yalnız ii

C ) i ve iii

D ) ii ve iii

19.Havada 150 N,sivi içinde 90 N gelen bİr cisme sivi tarafindan uygulanan kaldirma kuvvetİ kaç Newtondur?

A ) 90

B ) 70

C ) 60

D ) 150

20.Hava cisimler üzerine,her doğrultuda basınç uygulamaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu basıncın nedenlerinden değildir?

A ) Havanın hareketli olması
B ) Havanın hacminin olması
C ) Havanın akıcı olması
D ) Havanın ağırlığının olması

 

 

OPTİK FORM