İNTERAKTİF TESTLER

1) Aşağıda verilen eğik düzlemde eğik düzlemin boyu 25 cm yük 50 N ve kuvvet 150N ise yükseklik kaç cm olmalıdır?

F=150N

P=50N 25cm

A)750cm 
B)75cm 
C)80cm 
D) 70cm

2)Bir çıkrıkta büyük silindirin yarı çapı 0,6 m, küçük silindirin yarı çapı ise 0,3 m’ dir. 180 N kuvvet uygulanarak ne kadarlık yük çıkarılır?

A)360 
B)180 
C)60 
D)90

3)Yapısında sadece tek çeşit atom bulunduran maddelere ne ad verilir?

A)Bileşik 
B)Karışım 
C)Element 
D)Çözelti

4) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir değişmedir?

A)Kömürün yanması 
B)Suyun buharlaşması 
C)Demirin paslanması 
D)Şekerin yanması

5)Aşağıdaki elementlerden hangisi Altın elementinin sembolüdür?

A)Ag 
B)Ar 
C)Al 
D)Au

6)Sağa doğru 8N ve 9N’luk kuvvetlerle sola doğru 4N’luk kuvvetler etki etmektedir.Bileşke kuvvetin yönü ve büyüklüğükaç N’dur?

A)21N sağa doğru 
B)21N sola doğru 
C)13N sağa doğru 
D)13N sola doğru

7)Aşağıdakilerden hangisi nötral bir atomdan elektron uzaklaştırılması ile meydana gelir?

A)Pozitif iyon 
B)Negatif iyon 
C)Ayıraç 
D)Asit

8)Saniyede 500 joule’luk işi yapan makinenin gücü kaçkilowatt’tır?

A)500 
B)50 
C)0.05 
D)0.5

9) Kuvvet birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pascal 
B) Newton 
C) Joule 
D) Watt

10)
I.Metallerin çoğu periyodik çizelgenin sol tarafında bulunur.
II.Oksijen atomu (bilgi yelpazesi) bir ametal olup periyodik çizelgenin sağ tarafında bulunur.

III.Demir ve bakır elementleri ametal sınıfına girer.

IV. Soy gazlar periyodik çizelgenin en son gurubunda (8A) bulunur.

Yukarıda belirtilen yargılardan hangileri yanlıştır?

A. Yalnız I 
B. II ve III 
C.Yalnız III 
D. III ve IV

 

11-

I. Mantar
II. Eğrelti otu
III. Öglena
IV. Terliksi hayvan (Paramesyum)

Yukarıda verilen canlılardan hangileri fotosentez yapamaz ?

A. I-II 
B. III- IV 
C. II-III 
D. I-IV

12- I. Tıp 
II. Tarım 
III. Hayvancılık 
IV. Adli tıp

Yukarıda verilenlerden hangileri biyoteknolojinin uygulama alanlarıdır ?

A. I-II 
B. III-IV 
C. I-II-IV 
D. I-II-III-IV

13-

I- 5 C ‘ lu şeker

II- Fosfat

III- Organik baz

Yukarıdakilerden hangileri DNA ve RNA arasında farlılık göstermez ?

A. Yalnız I 
B . Yalnız II 
C. I- III 
D. II-III

14- 
I – YY yy 
II – YY Yy 
III - Yy Yy

Yukarıda verilenlerden hangisinde karakterlerin gizli kalması olayı görülmez ?

A. Yalnız I 
B. Yalnız III 
C. I – II 
D. II – IIII

15-Eşey hücresinde 10 kromozom bulunan bir canlının vücut hücresinde kaç kromozom bulunur ?

A. 10 
B. 20 
C. 40 
D. 5

16- Aşağıdaki hastalıkların hangisinin artışında , sigara diğerlerine göre daha az etkilidir ?

A. Akciğer kanseri 
B. Gırtlak kanseri 
C. Nefes borusu kanseri 
D. Karaciğer kanseri

17- 1800 nükleotitten oluşan bir DNA molekülünde 300 adet timin bulunduğuna göre toplam hidrojen bağı sayısıkaçtır ?

A. 2450 
B.2400 
C. 2350 
D. 2300

18-
I. Fetüs (bilgi yelpazesi)
II. Yumurtalık
III. Döl yatağı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri insanın dişi bireyinde bulunan üreme organlarındandır ?

A. Yalnız I 
B. Yalnız II 
C. II – III 
D. I-III

19- Beş haftalık fetüste aşağıdakilerden hangisi görülmez ?

A. Tırnakları oluşur 
B. Kalbi oluşur 
C. Bir cm. boyuna ulaşır 
D. Kol ve başı vardır

20- Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin metefaz safhasında oluşur ?

A. Kardeş kromatitler farklı kutuplara gider. 
B. İğ iplikleri kaybolur
C. Kromatitler hücrenin ekvator bölümünde dizilir
D. Çekirdek zarı yeniden oluşur

 

OPTİK FORM