İNTERAKTİF TESTLER

1-  Bir aile aylık gelirinin ¼  ni  yiyeceğe 5/12 ini eğitime 1/6 ni giyeceğe ve geri kalanını diğer giderlerine ayırıyor.Bu ailenin aylık gelirini bir daire grefiği ile gösterilirse;diğer giderlerinin olduğu kısım kaç derecelik merkez açıya karşılık gelir?

A- 30           B- 60               
C- 90                 D-120


2-    84 ytl  yaşları 6,7 ve 8   olan üç kardeş arasında  yaşları ile orantılı olarak üç kişiye paylaştırılırsa  en çok pay alan kaç ytl alır?
 
   a) 4          b)24    
c)28       d) 32

     
 
3-   Bir dış açının ölçüsü  45 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır?

   a)6     b)7    c)8   d)9

4-    (-16:4)+[-(-24):(-3)] işleminin sonucu kaçtır?
   
     A)2       B)-12     C)10     D)4


5-  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)(-2)5= -32
B)(-1)7.(+2)6=-64
C)(-3)4=81
D)(+5)2=(+2)5


6-  895 000 000=?

 a) 0,895.108        b) 8,95.108    
c) 89,5.106           d) 895.107


7-   Beş katının 11 fazlası, beş fazlasının 3 katına eşit olan sayı kaçtır?

a)2                b)4 
c)7                d)10


8-  12 ve 16 yaşındaki iki kardeş 140 ytl yi yaşlarıyla ters orantılı olarak paylaşacaklardır.Bu bölüşmede küçük çocuk kaç ytl alır?

a)40       b)60     c)80     d)100

       

9-  Bir işçi bir işi tek başına 24 günde bitiriyorsa,aynı nitelikte 4 işçi aynı işi kaç günde bitirir?

a)14       b)12         c)10      d)8

10-  Bir saat 4 saniyede 5 defa çalıyor. 10 defa çaldığında kaç saniye geçmiştir?

 A)  8      B) 9      C) 10     D) 11


11-   Ali’ nin saati 2 saatte 3 dakika geri kalmaktadır.Ali saatini Salı günü 10:00 da ayarladığına göre, Cuma günü 16:00 deki  toplantısına kaç dakika geç kalır?

A) 180      B) 120      C) 117     D) 112

12-  (3x + 6) + (x – 3) + (-2x – 1) cebirsel ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6x + 2       B) 4x + 3    
C) 2x + 2       D) x + 3

13-  Bir sayının üç katının 5 eksiği, aynı sayının yarısının 15 fazlasına eşittir.  Bu sayı kaçtır?

A)2     B)5     C)8      D)10


14-   Ali, aynı yayı gören çevre açının ölçüsünün,  merkez açının ölçüsüne eşit olduğunu söylüyor. Müge aynı yayı  gören çevre açının ölçüsünün,  aynı yayı gören merkez açının ölçüsünün yarısına  eşit olduğunu söylüyor. Eren ise merkez açının ölçüsünün, gördüğü yayın ölçüsüne eşit olduğunu söylüyor.
Açıklamaya göre kimler haklıdır?

A) Ali, Müge         
B) Ali, Eren           
C) Müge            
D) Müge, Eren


15-   Aynı yayı gören çevre açılardan birinin ölçüsü 60 derecedir. Diğerinin ölçüsü 2x-10 ise x kaçtır?

A)20              B)25 
C)35              D)45


16  -Çember üzerinde iki noktanın birleşimiyle oluşan çember parçasına  ………..  denir.
    -Merkezden geçen kirişe  ……….   denir.
   -Çemberi bir noktada kesen doğruya  ……….   doğrusu denir.
    -Köşesi çemberin üzerinde olan açıya  ………  açı  denir.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri gelir?

A) kiriş, çap, kesen, çevre
B) kiriş, yarıçap, teğet, çevre
C) yay, çap, teğet, çevre
D) yay, yarıçap, kesen, merkez


17-  Ardışık iki çift sayının toplamı 178’dir. Bu sayılardan büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?

A)68               B)78  
C)88               D)90


18-  Aşağıdakilerden hangisi çaptır?

A) çemberde en büyük kiriş
B) merkezden geçmeyen kiriş
C) çembere teğet olan doğru
D) çember ile ortak noktası olmayan doğru


19-  Bir çemberde, merkez açı 56 derecedir.Aynı yayı gören çevre açının ölçümü kaç derecedir?
A)112            B)56 
C)28            D)23

20-  Bir çemberde, çevre açının ölçümü 75 derecedir. Aynı yayı gören merkez açının ölçümü kaç derecedir?
A)37,5           B)75 
C)125            D)150


 
 
CEVAPLAR 1B  2D   3C   4B   5D  6B  7A   8C  9D   10B   11B   12C   13C   14D   15C  16C  17D   18A   19C  20D


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER