İNTERAKTİF TESTLER

1-  Yasin bulunduğu yerden 5x – 2  metre ileri gidip, 3x + 8  metre geri geldiğinde ilk konumuna ulaşmaktadır. Buna göre Yasin bulunduğu yerden en çok kaç metre uzaklaşmıştır?

A) 18        B) 20       
C) 23        D) 26  


2-  Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük negatif tam sayı ile rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük  pozitif tam sayının toplamı kaçtır?

A) 881     B) 882     
C) 883     D) 885

 

3-  Bir benzin deposunun sekizde üçü boştur.Depoyu doldurmak için 30 litre daha benzin gerekiyor.Başlangıçta depoda kaç litre benzin vardır?

A) 50       B) 30      
C) 40        D) 60

4-   Bir yatılı okulda 60 kişiye 40 gün yetecek yiyecek vardır. 10 gün sonra 10 kişi
ayrılırsa , kalan kişilere kalan yiyecek kaç gün yerer?


A) 36              B) 35         
C) 32             D) 30


5- Bir iç açısı 162o  olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır?


A) 16             B) 18            
C) 20             D) 24


6-  5x-3 cebirsel ifadesi ile -3x+1 cebirsel ifadesinin toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a) -2x-2      b)   -2x+2 
c)    2x-2     d)  2x+2 

7.  Toplamları 33 olan iki sayıdan büyüğü küçüğe bölündüğünde bölüm 3 kalan 5 olmaktadır. Buna göre büyük   sayı kaçtır?
A) 15            B) 23           
C) 25               D)26

8.  Bir anne 36, oğlu ise 10 yaşındadır. Kaç yıl sonra annenin yaşı oğlunun yaşının 3 katına eşit olur?
A) 3                  B) 5               
C) 7                  D)10

9.  %24’ü 60 olan sayının %56’sı kaçtır?
A) 84                 B) 96              
C) 120                D)140

10.   Bir işi Ahmet 15 günde, Ali 30 günde yapabilmektedir. İkisi beraber aynı işin 3/5 ’ini kaç günde yaparlar?

A) 2                  B) 4                 
C) 6                  D)9


11-    % 12 KDV oranıyla 8,96 YTL ’ye alınan çayın KDV ’siz fiyatı nedir ?

A) 7,4         B ) 7,8       
C ) 8          D ) 8,5

12-   18 kg sütten 6 kg tereyağı elde ediliyor. Buna göre 12 kg tereyağı elde etmek için kaç kg süt gereklidir?


A) 20               B) 24               
C)  32              D) 36

13-   Saat tam olarak 4:00 ‘ü gösterirken akrep ile yelkovan arasında oluşan açının ölçüsü kaç derecedir?

A) 110           B) 120     
C) 150           D) 180

14- Ali, bir kitabın önce yarısını, daha sonra da kalan kısmının  sini okuyor. Geriye okumadığı 30 sayfa kaldığına göre, kitabın tamamı kaç sayfadır?

A) 90            B) 100            
C) 120          D) 150

15-      Bir market 5 kg unu 3 kg şekerin fiyatından 6 YTL  daha fazlaya satıyor. 1 kg un ile 1 kg şekerin fiyatı eşit ise  1 kg şeker kaç YTL dir?

A)   6
B)   5
C)   4
D)   3

16-   Benzer iki dikdörtgenden I.dikdörtgenin kısa kenarının II. dikdörtgenin uzun kenarına oranı 3/5’tir.I.dikdörtgenin kısa kenarı 6cm ve II. dikdörtgenin kısa kenarı 4cm olduğuna göre II. dikdörtgenin çevresi nedir?

A. 20 
B. 26
C. 28
D. 30
                                                                                 

17-   Bir veri grubu   küçükten  büyüğe doğru sıralandığında ortada bulunan veri ortanca değer (medyan)  olarak adlandırılır.

    15  16  18  19  19  20  20   21  23
Yukarıdaki veri grubunun ortanca değeri nedir?

A. 19
B. 20
C. 21
D. 23
                                                                                  

18-    Mod: Dizinin en fazla tekrar eden verisi,
     Medyan: Dizinin küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortasında olan verisidir.
    6, 3, 7, y, 4, 2 dizisinin modu 7 ise, medyanı (ortancası) kaçtır?

A) 4              B)5                
C) 6               D) 7

19-   5,6,11,5,8,3,8,11,3,5 sayılarının oluşturduğu dizinin aritmetik ortalaması x, medyanı y, ve modu z ise x+y-z kaçtır?

A) 5               B) 6             
C) 7               D) 8

20-  A(-2;3),  B( 3;-2), C(  -1:4), D(  4;-2),  E(2;-2)
 
  Yukarıdaki koordinatları verilen noktalardan kaç tanesi ikinci bölgededir? 

A) 2             B)  3      
C)   4           D)   1 
   


 

CEVAP ANAHTARI:1-C 2-D 3-A 4-A 5-C 6-C 7-D 8-A 9-D 10-C  11C   12D   13B   14D   15D  16C  17A   18B   19C  20A


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER