İNTERAKTİF TESTLER

1) 300 sayfalık bir kitabın 150 sayfasını okuyan bir kişi bu kitabın % kaçını okumuştur?

A)50                 B)40 

C)30                 D)20

2)Koordinat sistemindeki  (-2,-3) , (4,-3) ve (1,2) noktalarının oluşturduğu şeklin alanını bulun?  

 A)  15            B)  20              
C)  25            D)  30

3) y=2x+3 ve y=3x-1 doğrularının koordinat sisteminde kesiştiği nokta hangisidir? 

A)  (1,2)                 B)  (5,2) 

C) (4,11)                  D) (5,4)

4) 30 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta 1 başkan ve başkan yardımcısı kaç değişik biçimde seçilebilir? 

 A)  1020              B)  980 

C)  920                D)  870  

5) {1, 2, 3, 4, 5} kümesinin elemanları bir kez kullanılmak koşuluyla 1 ile başlayıp 5 ile biten kaç tane beş basamaklı sayı yazılabilir?

A)  4                B)  6

C)  8                D)  10 

6)Bütünlerinin ölçüsü, tümlerinin ölçüsünün iki katından 400 fazla olan açının ölçüsü kaç derecedir?

A) 60                 B) 50      

C) 40                 D) 30

7)300,-YTL ’ye alınan bir mala 100,-YTL harcama yapan bir satıcı, % 25 kâr edebilmek için bu malı kaç YTL ’ye satmalıdır?

A) 500               B) 450  

C) 400               D) 300

8)İç açıları ölçüleri toplamı ile dış açıları toplamı ölçüleri toplamının farkı 360 derece olan çokgenin kenar sayısı kaçtır?

A)   5              B)   6              
C)   7              D)   8

9) 9, 2, 5, 4, 4, ,10 sayı gurubunun aritmetik ortalaması x, medyanı y ve modu z dir. Buna göre, x – y + z ifadesinin değeri kaçtır?

A) 5            B) 6 

C) 7            D) 8

10) En büyük ortak bölenleri 12, en küçük ortak katları 336 olan iki sayıdan biri 48 ise diğeri kaçtır?

A)82                     B)83  
C) 84                    D)85

11)Aşağıdaki denklemi verilen doğrulardan hangisi(2,-2) noktasından geçer?

A)x + 2y7=6         B)2x +y=6   

C)2x –3y=-4          D)x-y=4

12) Bir dikdörtgenin uzun kenarının kısa kenara oranı 6:4 ‘tür. Dikdörtgenin çevresi 200 cm olduğuna göre kısa kenarın uzunluğu kaç cm’dir?

A) 60               B) 50  

C) 40               D) 30

13) A ve B sayıları orantılıdır. A = 5 iken B = 3 ise, A = 35 iken B kaçtır?

A) 9              B) 15  

C) 18              D)21

14) Bir dış açısı 300 olan düzgün çokgenin kaç köşegeni vardır?       

A-) 6               B-) 9 

C-) 36              D-) 12  

15)  (-3,2) noktası koordinat sisteminin kaçıncı bölgesindedir?

a)1. bölge  
b)2.bölge 
c)3. bölge  
d)4. bölge

16) Ali, bir kitabın önce yarısını, daha sonra da kalan kısmının 3/5 ini okuyor. Geriye okumadığı 30 sayfa kaldığına göre, kitabın tamamı kaç sayfadır?

A) 90                  B) 100 

C) 120                 D) 150

17) - 5x - 3y + 45 =  0 doğrusunun eksenleri kestiği noktaların koordinatları toplamı kaçtır?

A) – 24           B) 10  

C) 24              D) -10

18) 36,44,20,18,52,10  dizisinin aritmetik ortalaması ile medyanı(ortanca)  arasındaki fark kaçtır?

A)   0             B) 1  

C) 2               D) 4

19) 8,24,16,8,15,18,8,15  dizsinin aritmetik ortalaması  a, medyanı(ortanca)  o, modu   m olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)  a=o=m                 
B)  m < o < a  
C) m < a < o           
D) o < a < m

20)Bir ilköğretim okulundaki 5 branş öğretmeni 4 sınıfa kaç farklı şekilde derse girebilir?

A )  15             B ) 18                
C ) 20             D )  22

CEVAPLAR   1A  2A  3C  4D  5B  6C  7A  8B  9A  10B  11D  12C  13D  14B  15C  16D  17C  18C  19C  20C

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER