İNTERAKTİF TESTLER

1) A={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} kümesinin elemanları ile 4 basamaklı rakamları farklı kaç sayı yazılabilir?

 

a) 360                      b) 720                        

c) 240                      d) 540

2)Köşeleri A (-1,5)  B (2,4) ve C (-2,2)olan bir üçgen 2 birim sola,1 birim yukarı öteleniyor. Bu öteleme sonucunda oluşan üçgenin köşelerinden birinin koordinatları hangisi olamaz?

a)  (-3,4)                      b)  (0,5)                     

c)  (-4,3)                       d)  ( -3,6)

3)Koordinat sisteminde ilerleyen iki geminin rotaları y = x + 3 ve y = 2x olarak verilmiştir.

Bu iki geminin karşılaşması muhtemel noktanın koordinatları hangisidir?

a) (3,6)                        b)  ( 6,3)                     

c ) (1,2)                       d) (2,1)

 

4) Eda bir günün 8 saatini uyuyarak, 7 saatini okulda, 4 saatini ders çalışarak, 3 saatini evde dinlenerek, 1 saatini keman çalışarak, 1 saatini kitap okuyarak geçiriyor. Bu bilgileri daire grafiği ile gösterirsek, okulda geçen zamanı gösteren merkez açı kaç derece olur?

A) 120                        B) 105                        

C) 60                          D) 45              

 

5) Aşağıda sıralı ikili şeklinde belirtilen noktalar, kartezyen koordinat düzleminde gösterildiğinde, doğrudaş olmayan nokta hangisidir?

A) (-1,-2)                                 B)(-3,-10)                 

C)(-5,-14)                    D)(5,16)

6) Bir çemberde merkez açının ölçüsü 500 ise aynı yayı gören çevre açının ölçüsü kaç derecedir?

A)100                     B) 50                              

C) 40                              D) 25

7)    orantısında bilinmeyeni kaçtır?

A)12                                B) 10                            

C) 8                          D) 6

8) -2(-3y-5) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) -6y-10                      B) 6y+10                   

C) 6Y-10                        D) 6y-5

9) Kitap okuma kampanyasına katılan Piri Reis İlköğretim Okulu Öğrencilerinden, 19 şube içinde en çok kitap okuyan öğrencileri günlük okudukları kitap sayfası sayısı aşağıdaki gibidir. Bu veri grubuna ait çeyrekler açıklığı değeri kaçtır?

Okunan kitap sayfa sayıları:34,36,38,44,47,48,48,57,62,64,65,66,68,72,74,76,78,78,80

    A) 25                              B) 26                         

C) 27                          D)29

10) Aşağıdaki işlemin sonucu kaçtır?

(1-1/5).(1-1/6).(1-1/7)……..(1-1/92)

­

A)49                           B)1/23                         C)91/5                       
D)1/92

11) Aşağıdaki işlemin sonucu kaçtır?

5/3+1/3:2/5-1/5.15/2

A)2/3            B)6  
C)1/6              D)1

12) 81, 71, 96, 74, 75, 92, 87, 75 veri grubu için medyan kaçtır?

A) 81               B)78   
C) 75              D)73

13) A(3,2), B(3,-1), C(-4,-1) ve D(-4,2) noktalar verilen sırada birleştirilerek olaşan çokgensel bölgenin alanı kaç birim karedir? 

A)14 
B)20
C)21 
D)25 

14) Aşağıda verilen sıralı ikililerden hangisi y=3x -5 doğrusundan geçer?

A)(-2,-1)   
B)(1,2)
C)(0,5)                                   
D)( - 1, - 8)

15 )Eşkenar dörtgen neden düzgün çokgen değildir?

A)Kenarları eşit olmadığından                          

B)İç açıları eşit olmadığından

C)Çok kenar olmadığından                           

D)Kapalı şekil olmadığından

16) Çemberde kiriş ve özellikleriyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)En uzun kiriş çaptır

B)Merkeze yaklaştıkça kiriş boyları uzar

C)Merkezden uzaklaştıkça kiriş boyları uzar

D)Aynı uzunlukta kirişler olabilir

17) ( 4!+ 3! ) .0! =? İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0                      B) 27 

C) 30                     D)  43

18) 3, 5, 7, 2 rakamlarını kullanarak dört basamaklı sonu 52 ile biten kaç değişik doğal sayı yazılabilir?

A) 16                 B) 24 
C) 160               D) 256

19) (2x – 6  ,  3y – 12 ) noktası orjin ise   x+y  kaçtır ?

A )12              B)10   

C ) 8              D)7

 

20) ( 3X – 5  ,  5 )  noktasının apsisi ile ordinatının toplamı 12 dir. Buna göre x kaçtır?

A) 4                     B) 5  

C)6                      D) 7

CEVAPLAR  1B  2A  3A  4B  5B  6D  7C  8B  9C  10B  11D  12B  13C   14D  15B  16C   17C  18A  19D  20A


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER