İNTERAKTİF TESTLER


1. 5.806.413 sayısında 6 rakamının ve 4 rakamının basamak değerleri toplamı kaçtır?

A) 12
B) 10
C) 6400
D) 64

2. İki basamaklı kaç tane doğal sayı vardır?

A) 100
B) 90
C) 99
D)89

3. 700 + 115 işleminin sonucu kaçtır?

A) 2
B) 71
C) 1
D) 85

4. 87 ile 118 sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır?

A) 32
B) 29
C) 31
D)30

5. Bir trilyon sayısında kaç tane sıfır vardır?

A) 10
B) 13
C) 12
D) 11

6. 68.189 sayısındaki 8 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?

A) 8080
B) 880
C) 88
D) 16

7. 24+30+12 işleminin sonucu kaçtır?

A) 15
B) 44
C) 17
D) 18

8. s(AUB)=20 s(AB) = 6 ve s(BA)=10 ise s(A B) kaçtır?

A) 16
B) 36
C) 4
D) 10

9. 35 kişilik bir sınıfta 23 öğrenci müzik eğitimi görmekte, 22 öğrenci de resim eğitimi görmektedir. Bu sınıfta her öğrenci bu eğitimlerden en az birini görmektedir. Yalnızca resim eğitim gören kaç öğrenci vardır?

A) 10
B) 12
C) 92
D) 13

10. 11 sayısının küçüğü ile ardışığının çarpımı kaçtır?

A) 120
B) 110
C) 132
D) 121

11. A={Dört ayaklı, uçan insanların kümesi}
B={Ayda yaşayan insanların kümesi}
A ve B kümeleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) A= Æ
B) AUB=Æ
C) s(A)+s(B)=1
D) s(A)+s(B)=0

12. "Yirmi beş milyar dörtyüz bin dokuz yüz üç" sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 25.004.000.904
B) 25.000.400.903
C) 25.409.030.000
D) 25.400.903.000

13. "On bin doksan dokuz" dan sonra hangi sayı gelir?

A) 10.100
B) 11.000
C) 10199
D) 11.100

14. 171, 173, 174,178,1710 üslü doğal sayılarının küçükten büyüğe sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) 171<173<174<178<1710

B) 1710<178<174<173<171

C) 173<174<171<178<1710

D) 171<178<1710<173<174

15. (5x108) + (6x107) + (4x105) + (7x102) + (9x100) üslü biçimde çözümlenmiş olan sayı nedir?

A) 56.040.709

B) 506.040.079

C) 560.400.709

D) 500.640.790

16. 72+103+18 işleminin sonucu kaçtır?

A) 1014

B) 1015

C) 1067

D) 1050

17. (10111)2 : ikilik sistemde verilen bu sayının onluk düzende karşılığı kaçtır?

A) 31

B) 22

C) 23

D) 25

18. 346 sayısının beşlik sayma düzeninde karşılığı nedir?

A) (2341)5
B) (3241)5
C) (1452) 5
D) (5432) 5

19. 985.450 sayısının binler basamağındaki rakamın sayı değeri 4 artırılırsa, sayı nasıl değişir?

A) 4000 azalır
B) 400 artar
C) 4000 artar
D) Sayı değişmez

20. Üç basamaklı, en büyük ve en küçük sayıların farkı kaçtır?

A) 800
B) 899
C) 887
D) 898

CEVAPLAR 1C 2B 3A 4D 5C 6A 7D 8C 9B 10A 11C 12B 13A 14A 15C 16D 17C 18A 19C 20B

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER