İNTERAKTİF TESTLER

1.    (-101) ile (+99) arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır?
      A) -199           B) 1999          C) -201            D)201
  
 2.    4: 5   - 3  : 5   işleminin sonucu kaçtır?
           7    4    2
   A) 48          B)  1            C) 53                D)  7   
        5               2                10                      8
3.    2x+1 3x-1 = 9 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir
                 3               5
A) 3                     B) 5                      C) 7                D)9
    
       4.        3. (2x+1)-4. (x-3)=x+7 denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A) -3             B) -8                           C) 7                D)13
   
        5.        6 işçinin 12 günde yaptıkları bir işin 8 günde yapılabilmesi için kaç işçiye daha ihtiyaç vardır?
A) 1                  B) 2               C) 3            D)5
   
       6.        Toplamları 33 olan iki sayıdan büyüğü küçüğe bölündüğünde bölüm 3 kalan 5 olmaktadır. Buna göre büyük   sayı kaçtır?
A) 15                    B) 23             C) 25                  D)26
  
         7.        Bir anne 36, oğlu ise 10 yaşındadır. Kaç yıl sonra annenin yaşı oğlunun yaşının 3 katına eşit olur?
A) 3                 B) 5               C) 7                 D)10
         8.        Burcu her gün eşit sayfa kitap okuyarak bir kitabı 8 günde bitiriyor. Eğer günde 5 sayfa daha fazla okusaydı kitap 6 günde bitecekti. Buna göre kitap kaç sayfadır?
A) 80                 B) 120              C) 160             D)200
  
           9.        4/9’ü 60 olan sayının 3/5’ i kaçtır?
      A) 54                 B) 66                 C) 76               D)81
   10.   Bir işi Ahmet 15 günde, Ali 30 günde yapabilmektedir. İkisi beraber aynıişin3/5inikaçgündeyaparlar?                                            
      A) 2                 B) 4          C) 6                               D)9
 
        

11-   Yaşları 6,8,10 olan üç kardeş 48 cevizi yaşları ile doğru orantılı olarak paylaşacaklardır.En büyükleri kaç ceviz alacaktır?

 

A)12        B)16              C)20            D)24

  

12-   Hangi sayının 2 katının 7 fazlasının 5 katı 50 eder? Probleminin denklemi aşağıdakilerden hanigisidir?

 

A) 5(2x-7)=50    B) 5(2x+7)=50    C) 2(5x+7)=50    D) 5.2x+7=50

   

13-  İç açılarının toplamı 1440 derece olan bir çokgenin bir köşesinden geçen köşegenler bu çokgeni kaç tane üçgene ayırır?

 

          A) 5                b) 6               c) 7                  d) 8  

  

14-  Benzer iki karenin benzerlik oranı 2/3 tür.Küçük olan karenin çevresi 24cm ise büyük olan karenin çevresi kaç cm dir?

 
          A)16      b)   26             c)36                 d)46

15-   Aynı yayı gören iki cevre açının ölçüleri toplamı  160 derece ise aynı yayı gören merkez açının ölçüsü kaç derecedir?

 

            a) 160                 b) 80              c) 70                d) 60

  

16-   6    12   18    ?    30    36   örüntüsünde  soru işareti yerine  hangi sayı gelmelidir?

 

             a) 19                b) 24              c) 26               d) 28

  

17-   Bir açının  bütünleri , kendisinin iki katından  30 derece fazla ise  küçük açı kaç derecedir?

 

            a) 40                  b) 50                  c) 60                d)  70

  

18-    -8 .k.3 = 48 ise  k  aşağıdakilerden hangisidir?

 

 a) -24               b) 16                 c)   -2               d)  -8

19-   Bir işçinin günde 6 saat çalışarak 12 günde tamamladığı işi 3 işçi günde 8 saat çalışarak kaç günde tamamlar?

 


a) 3

b) 6

c) 24

d) 30

20-  4 işçi 4 otomobili 4 günde boyarsa aynı nitelikteki 7 işçi 7 otomobili kaç günde boyar ?

 A) 7          B) 6             C) 4             D) 3

    
CEVAP ANAHTARI:1-A   2-C    3-C   4-B    5-C     6-D      7-D     8-A       9-D    10-C     11-C    12-B    13-D  14-C   15-A   16-B  17-B     18-C       19-A       20-C

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER