İNTERAKTİF TESTLER


1)   (-7) ile (+4) tam sayıları arasında kaç tane tam sayı vardır?

a) 9                b) 10                 c) 11               d) 12

 

2)  

eşitliklerine göre ifadesinin değeri kaçtır?

a) -2              b) -1                 c) 2                 d) 11

3)   15, -11, -3, 7 tam sayılarının -1 ile çarpımlarının sayı doğrusu üzerindeki görüntüleri sırasıyla A,B,C,D noktalarıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) En soldaki nokta A’ dır.
b) En sağdaki nokta D’dir.
c) B noktası C noktasının sağındadır.
d) D noktası A ile C arasındadır.

4)   ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)              b)          c)           d)

 

5)  Değeri  olan kesrin pay ve paydasına hangi sayıyı ekleyelim ki değeri 2 olsun.

A) 7          B) 5               C) -5                D) -7

 

6)  (-101) ile (+99) arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır?

A) -199                       B) 1999                       C) -201                       D)201

 

 

7)  Aşağıdakilerden hangisi 1’ dir?

A) 5-5
B)  -7: 7
C)  (-2-2):2+2+1
D)   5.5

 

8) (-9-9:9+4.5-6)=? İŞLEMİNİN SONUCU KAÇTIR?

A)  -24                        B)    1              C)    24                       D)     4

 

9)    8. |-2+3| + (-2)     işleminin sonucu kaçtır?

A) 16               B) 4                 C)  6                D) -2

10)     a = En büyük negatif tamsayı
b = En küçük pozitif tamsayı
c = En büyük iki basamaklı negatif tamsayı
ise   

a. 10                             b. -10                        

c.  -99                           d.  +99

 

11) , , 0,     Rasyonel sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A.) < 0 <  <      

B.)  < <   < 0

C.)  << 0 <   

D.)  < 0  <  

 

12)
 
Yukarıdaki şekilde; ////  ve // olmak üzere x+y aşağıdakilerden hangisidir?

A.) 44                         B.) 136                        C.) 224                       D.)268

 

13)  [(+6) + ( -2) ] . [ |-8| :2 – (+9)] =? İşleminin sonucu nedir?

          A) – 20                     B) – 18                     C) 12                 D) – 52

 

14)
d.                                                              .    d // k   ise x = ? nedir?
150
600

                          400
x                      k

            
A) 250                     B) 300                   C) 350               D) 400

 

15)    A . ( - 5) = +15
( -15) + B = +6  ise  B : A işleminin sonucu nedir?

A) 7

B)  -7

C) 14

 D)  -14

16)   |a| = 6 ,    |b| = 8  ise    a - b  farkının alabileceği en küçük değer kaç olabilir?

A)  - 16

B) - 14

C) - 2

D) 0

 

 17)                                                               Yandaki şekilde d // e ise  a = ?

A)  235                       B)  65                         

C)  110                       D) 225

 

18)  x = -2  ve  y = -1 için;

       11x – 15y + 17 ifadesinin değerinin topla işlemine göre tersi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)     7             B)   10             C)  – 10           D) –  7

 

19)  Tümler iki açıdan büyük olanın ölçüsü, küçük olanın ölçüsünün beş katıdır. Büyük açının ölçüsü
kaç derecedir?

A)   75                     B)    60                        

C)   45                     D)   22

20)   8-(+4).(-4)=?İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

     A)-16                B)+16                     C)+24             D)+8

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER