İNTERAKTİF TESTLER

1-  3a + b   =6,75   ifadesinde a ve b birer doğal sayı ise a+b toplamı en az kaçtır?
4

       A)5               B) 6                  C)  10                   D)16

 

  2-   X<6 olmak üzere    5x   işlevinin  sonucunun bir tam sayı olması için x doğal
sayısının alacağı değerler toplamı kaçtır?           
                                   

A) 2                 B)4                              C) 6                 D)8

 

 3-   a = -2,   b=3 olmak üzere ,
I a-b I + IaI  +  I2b-aI   ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10               B)11                           C)7                             D)15

4-    [ 3+(-18)]:(-3+6)   işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
5

          A) 1        B)0            C)-1         D)3

 

5-   [ 4 +  (  1 -2)]: (-3)  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
3         3

 

            A) 0           B)  3                     C) 7                 D)1
2                           3                     9

 

6-      a,b,c tamsayıları için a<b<0<c ise aşağıdakilerden hangisi her
zaman    pozitiftir?

A)a-b                     B)c+a                     C)                    D)b+a

 

7-      12a+2=1  olduğuna göre a kaçtır?

A) -2               B) -1               C) 0                 D) 2

 

8-  35 - 24:6 - 3.4 + 1  İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 21               B) 25               C) 20               D) 30

 

9-  Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi en küçüktür?

A) – 1/2            B) – 1/3          C) – 1/4          D) – 1/5

 

 

< 0

  10-       a              Olduğuna göre,  a.b aşağıdakilerden hangisi olabilir?
              b

A} -1              B}0                 C}1                 D}2

11-   işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) -9                B) -3             C) +3                D) +9 

 

12-    Aşağıdakilerden  hangisi doğrudur?

a) -2< -                            b)   
c)--2                              d)-

 

13-    3+(6-7):(7-6) = ?

      A) 0                 B) 1                 C) 2                 D) 3 

 

14-   Aşağıdakilerden hangisi 1/3 ile 1/2 arasında değildir ?

A) 7/24            B) 3/8              C) 5/12            D) 11/24

 

15-   Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 1’dir?

A)  -4 : 4         B) -50              C) 6 : (-3) + 3             D) 3 . (-1) + (-2)

16-   ifadesinde x yerine yazılması gereken tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A)1                  B) 3                 C) 5                            D) 7

 

17-     ve  olmak üzere;  ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A)               B)                C)              D)

18-      Yandaki eşitlikte  ve   yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) -12 ve 24                     B) 12 ve 24                 C) 6 ve 3         D) -6 ve -3

19-   Hüseyin Bey 2006 yılının ilk beş ayında ortalama 40000 YTL zarar ediyor. Sonraki yedi ay boyunca ise aylık 60000 YTL kar ediyor. Hüseyin Bey’in yıllık kar zarar durumu nedir?.

A) 220000 YTL zarar
B) 620000 YTL zarar
C) 220000 YTL kar
D) 620000 YTL kar

 

20-   [(+6) + ( -2) ] . [ |-8| :2 – (+9)] =? İşleminin sonucu nedir?

          A) – 20                     B) – 18                     C) 12                 D) – 52


 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER