İNTERAKTİF TESTLER

1-    3 katının (2) fazlası (-10) olan tam sayı kaçtır?

A-) +2                  B-) + 4                 C-) –6                  D-) –4

 

2-    (-) + (+) – (-) = ? işleminin sonucu kaçtır?
A-) -       B-)         C-)                    D-)

 

3-   ∆ = 56            eşitliğinin sağlanması için   ∆ yerine hangi tam sayı gelmelidir?

A) 7            B) 9            C) -9           D) -7

4-  Bir açının bütünleri , kendisinin 3 katının 16 eksiğine eşit olduğuna göre , bu açı kaç derecedir?
A) 41          B) 49           C) 52          D) 58

5-  Aşağıdaki işlemlerden kaç tanesinin sonucu negatiftir?

 I.    ( 2-3).(-2-1)
II.    -4². (+3)
III.   (5-3):(-1)¹°°³    
IV.   [(-2).(3)]:(-5)°

           A) 1                B) 2                    C) 3                     D) 4

6-   Aşağıda verilen rasyonel sayılardan hangisi 2/4 ile 10/12 arasında yer almaz?

A) 7/12                B) 2/3                C) 2/6           D) 3/4   

7-  r, £, ¢     birer rasyonel sayı olmak üzere;

       32 < r < 62
52 > £ > 32
22 < ¢ < 42
olduğuna göre;

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

    1. r+ £ + ¢ toplamının en küçük doğal  sayı değeri 23 tür.
    2. r+ £ + ¢ toplamının en büyük doğal sayı değeri 76 dır.
    3. r+ £ toplamının en büyük doğal sayı değeri 60 dır.
    4. r+ £ + ¢ toplamının en küçük doğal sayı değeri ile en büyük doğal sayı değerinin toplamı 100 dür.

 

8-     = ?   İşleminin sonucu kaçtır?
A) 2            B) 3            C) 1           D) 4

9-   a=  ,   b=    ve    c=   olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?     

A) a>b>c              B)b>a>c     C)  c>b>a            D) b>c>a

 

10-   Bir gökdelenin 23. katında bulunan bir kişi önce 10 kat aşağıya inmiş daha sonra 4 kat yukarıya çıkmıştır.Bu kişinin kaçıncı katta bulunduğunu gösteren tamsayı işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

A)23-10-4    B)23-10+4  C)23+10+4           D)-23+10-4

 

11-     işleminin sonucu kaçtır?

A)8                       B)6                       C)-6                     D)-8

12-    (-3)-8:4.(-5) işleminin sonucu kaçtır?

A)-7                     B)-10                    C)25                     D)7

 

13-  [AB] \\ [CD] olmak üzere;
k açısının ölçüsü 60◦ ise l açısını bütünleyen açının ölçüsü nedir?  

 
C                               D

 A) 60◦        B)120◦          C) 30◦          D)180◦


14-   32:24 - {9-3(4-5) - [3(12:6)] – 150 } işleminin sonucu kaçtır?

   A) 4               B) -4                 C) 3                  D)-3

 

15- 
2         4           1           6          3
1—— . ——  -  —— :  —— + ——  İşleminin sonucu kaçtır?
3         5           2           8          4    

         15                     17                      1                           5
A) ——           B) - ——          C) 5 ——           D) 1 ——
        17                     15                      12                        12

 

16-     -8 | - | +3  | :   (3- | -1 | . | 2 | ) =?

A)10           B) -8                     C)5             D)-5

 

17- a =  -5     ve    b = 2 ise    | a | . | b | =?

A)10           B) -12                   C) -10                   D) 5  

 

18-    a=10 b=-5 olmak üzere 10a+10b-50=? İşlemin sonucu kaçtır?
A)  100        B) 75           C)  -50                  D)  0

19-  Ali  ve Sibel ekmek fırınından ekmek alacaktır.Ali ve Sibel‘le birlikte sırada toplam 20 kişi vardır.Ali baştan 12. Sibel ise sondan  14. ise Ali ile Sibel’in arasında kaç kişi vardır?

A) 5                 B) 4                   C)3                   D) 2

20-  a  =  ( -1 ) 100

       b=    (-1 )101

       c=    (0)1000      olduğuna göre bu tamsayıların sıralanışı hangisinde doğru olarak verilmiştir)

         A) a<b <c                                 B)  b<   c  < a               

      C)    c  <  b   < a                          D)  b < a < c


 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER