İNTERAKTİF TESTLER

1-  [(-4.9)+(-2+6)]÷8 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4                B)  -4            C) -5             D) 5

2-  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)(-12):4=(-3)
B)15:(-3)=(-5)
C)(-9):(-3)=(-3)
D)4: 2=2

 

3-  Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi en büyüktür?

         A) 1/28        B) 2/7          C) 3/14        D) -1/7

 

4-    7+21:7-4= ?                 İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir.

A) 14                    B) 0            C) 6            D) 28/3

5-  -10 İle +9 arasındaki tam sayıların çarpımları a, toplamları b olsun a+b nin sonucu aşağıdakilerden hangisidir.

a) 99           b)-99           c) 9             d) -9

 

6-          işlemini sonucunu bulunuz.
A)         B)         C)         D)

 

7-   1 / 4 nün  2 / 7     si  25 olan sayı hangisidir?

a) 350                   b) 375                   c)  400                  d)   425

 

 

işleminin basamakları aşağıda verilmiştir.işlem basamaklarının hangisinde hata yapılmıştır?

  8-  [5+(-7)]:[(-9) +8] +(-3)      
              -1

 

A)  (-2):(-1) +(-3)               B) ( +2) +(-3)            C) -1\-1         D)  -1
-1                          -1

              
9-   -4,8<…………<-3,2    yanda verilen sıralamalarda noktalı yere aşağıdaki sayılardan hangisi gelemez?

A)-18/5                           B)-12\3                         C)-4,2         D)  -26/5

 

10-   -2 . [( - 7 + 5 . – 3 ) : - 11 ] + 4        işleminin sonucu kaçtır?

A) – 8             B) – 4                 C) 0            D) +8

 

11-    0,101            0,03                x,xx                 işleminin sonucu kaçtır?
0,0101          0,002              0,0x       

         A) 136                    B) 127                  C) 95              D) 86

 

12-   [(-27)/(-9)+1]-(+21)=?

A)-15          B)-16          C)-17          )+17

13-  İlimizdeki bu hafta içinde hava sıcaklığı 0, -3, +1, -5 ve -3 derecedir. Bu hafta içindeki ortalama hava sıcaklığı kaç derecedir?

A)0             B)-1            C)-2            D)-3

14-  Ozan ile Gökhan’ın yaşları toplamı 56 dır. 4 yıl önce Ozan’ın yaşı, Gökhan’ın yaşının 2 katı olduğuna göre Ozan’ın bugünkü yaşı akçtır?

A) 34          B) 36           C)38           D) 40

 

15-     19 – 3 (6 – 2 : 2 )+ 7  işlemi aşağıdaki gibi çözülmüştür.

    1. adım : 19 – 3 ( 6 – 1 ) + 7
    2. adım :  16 . (6 – 1) + 7
    3. adım : 16 . 5 + 7
    4. adım : 80 + 7
    5. adım : 87

Buna göre kaçıncı adımda hata yapılmıştır?

A) I.adım                           B) II.adım
C) III.adım                D) IV.adım

 

16-      I-3I-I-7I+1-I+2I=?

A)+5        B)-5            C)8             D)-1

 

17-  Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

A) ‘0’ en küçük rasyonel sayıdır.
B)İki negatif tamsayının bölümü pozitif işaretli olur.
C) Bütün rasyonel sayılar tamsayıdır.
D) Zıt işaretli iki tamsayının toplamı her zaman negatif işaretlidir.

 

18-     "Çarpımları 121 olan iki farklı doğal sayının toplamı kaçtır?" Bu problemin çözülebilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A-) sayıların farkıda verilmeli
B-) küçük sayı verilmeli
C-) büyük sayı verilmeli
D-) verilenler yeterli

19-   a )-2/3        b) -5/6     c)  1/2    d) 3/4    kesirlerin doğru sıralanışı hangisidir?

A) a<c<b<d                   B)b<a<c<d
C)c<a<b<d                    D)b<c<a<d

20-    =?

A) 1            B) 0            C) 19                    D) 18


 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER