İNTERAKTİF TESTLER

1-            ☺ = a
▼ = b      eşitliklerine göre;
@ = c

         ☺ + ▼. @ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

         A) a          B) a+ b.c                   C) a+ b+ c      D) a + b. c

2-  

Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlemin matematik cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) +8          B) 2.(+4)              C) +8 : (+2)          D) (-4). (-2)

3-        Yandaki işlemlere göre B yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)+8               B)-12                   C)+6                  D)+4                                    

4- + işleminin sonucu aşağıdaki ifadelerden hangisinde verilmiştir?

A)En küçük pozitif tam sayıdır.
B) En küçük asal saydır
C)(+16) +(+4)
D) En büyük negatif tam sayıdır                                                 

5-   işleminin sonucu kaçtır?
A) -70       B) +68      C) -76      D) +92

6- (-4)×a×3=84  ifadesindeki a nın değeri kaçtır?
A) -8        B) -7        C) 6         D) 7

7-       işleminin sonucu kaçtır?

A) -3         B) -2         C) -1        D) +1

8-      işleminin sonucu nedir?

                 A) -2         B) -1         C) 1         D) 2

9-      işleminin sonucu nedir?
A) -3        B) -       C)         D) 3

10-     - :   işleminin sonucu hangisidir?

                 A)1           B)          C)         D)  

 

11-     , , ,   sayılarından en büyüğü hangisidir?

                 A)          B)          C)         D)  

12-   ün çarpma işlemine göre tersi ile toplama işlemine gösterisinin çarpımı kaçtır?

                 A) +1        B)        C)      D) -1

13- Aşağıdaki sıralamadan hangisi yanlıştır?

                 A)         B)   
C)              D)

14-   Aşağıdakilerden hangisi  ile  kesirleri arasındadır?

                 A)         B)         C)       D)
15-     olduğuna göre x,y,z sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

A)          B)       C)        D) 

16-

Yukarıdaki sayı doğrusunda birbirine eş aralıklarla noktalar işaretlenmiştir. C noktasına -6, H noktasına 4 karşılık getirilirse aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu pozitif çıkar?

         A)  A+B+R        B)  M-N+F       C)  H+D+L    D)  C+E+P

17-     a, b ve c pozitif tamsayılar olmak üzere, a.b=13 ve b.c=37 ise a+2.b-c ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A)-23          B)-22          C)22          D)3

18-       
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A)-3               B)-1                          C)1                         D)3

 

19-     +     işleminin sonucu kaçtır?

 

A)                   B)                      C)                  D)

 

20-  işleminin sonucu kaçtır?

A)41                              B)29                      C)         D)


 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER