İNTERAKTİF TESTLER


1)Hareket eden bir arabanın sahip olduğu enerji hangisidir?
A)ısı enerjisi
B) kinetik enerjisi
C)çekim potansiyel enerjisi
D)elektrik enerjisi

2)Aşağıdaki verilen şekilde topun hareketi için söylenenlerden hangisi yada hangileri doğrudur?
A)I
B) I,II
C) ) II ,III
D) I,II,III

3)Aşağıdakilerden hangisi esneklik potansiyel enerjisine sahiptir?
A)Sıkışan bir yay
B)Masa üzerindeki top
C)Süratle giden bir araba
D)Duran araba

4) Aşağıdakilerden hangisi potansiyel enerjiye sahiptir?
A)Futbol oynayan çocuklar
B)Barajda toplanmış su
C)Tabancadan çıkan mermi
D)Hareket eden uçak

5) Makaralarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Sabit makara yoldan kazanç sağlar
B)Hareketli makara işten kazanç sağlar
C)Sabit makara kuvvetten kazanç sağlar
D)Hareketli makara kuvvetten kazanç sağlar

6)Aşağıda verilenlerden hangilerinin kinetik enerjisi vardır?
I. Saksıdaki çiçek
II. Koşu parkurundaki atlet
III. Masadan düşen kalemin

A) I ve III
B)II ve III
C) Yalnız I
D) I, II ve III

7) Sindirim atıkları içerisinde kalan su ve mineral hangi organ tarafından emilir?
A) İnce bağırsak
B) Anüs
C) Yemek borusu
D) Kalın bağırsak

8)Aşağıdakilerden hangisi basit bir makine değildir?
A)Vida
B) Makas
C) Bıçak
D) Çamaşır makinesi

9)Yaptığımız deneyin güvenilir olması için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
A)Yaptığımız ölçümleri dikkatli okumalıyız.
B)Ölçüm sonuçlarından yararlanarak grafik çizmeliyiz.
C)Çizdiğimiz grafikte sapmalar varsa ölçüm sonuçlarını kontrol etmeliyiz.
D)Günlük hayatla ilgisi olmayan deneyler yapmalıyız.

10)18 N. Kuvvetle 25 cm. uzayan bir yay 15 N. kuvvetin etkisiyle kaç cm. uzar?
A) 25
B) 25
C) 5
D) 25

 

11)Aşağıdakilerden hangisi kinetik enerjiye örnek olamaz?
A) Uçan kuşun enerjisi
B) Koşan çocuğun enerjisi
C) Uyuyan kedinin enerjisi
D) Hareket eden trenin enerjisi

12) Kulağa gelen ses dalgaları nerede sinirsel iletime çevrilir?
A) Salyangoz
B) Kulak zarı
C) Yarım daire kanalları
D) Kemik köprü

13)İç salgı bezleri tarafından üretilen ve vücut organları arasındaki çalışma düzenini ayarlayan maddelere ne ad verilir?
A)antikor
B)hormon
C)enzim
D) protein

14) Aşağıda verilen sindirim sistemi organlarından hangisinde ne mekanik ne de kimyasal sindirim gerçekleşmez ?
a ) Ağız
b ) Yutak
c ) İnce bağırsak
d ) Mide

15) Bir yaya 25 gramlık kütle asıldığında yay 10 cm uzuyor. Yaya 15 Newtonluk kütle asılsaydı uzama kaç cm. olurdu?
A)25
B)25
C)20
D)25

16) Basit makineler için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)Yoldan kazanç sağlayabilir.
B)İş yapma kolaylığı sağlar.
C)Kuvvetten kazanç sağlayabilir.
D)İşten kazanç sağlayabilir

17) Bir yaya 25 gr.lık kütle asıldığında yay 10cm. uzuyor. Yaya 1N luk kütle asılsaydı uzama kaç cm. olurdu?
A)20
B)5
C)2
D)10

18) I.Boşaltım II.Hayal kurma III.Dans etme Yukarıdaki olayların kontrol merkezi hangi şıkta doğru sıralamayla verilmiştir?
A)Omurilik soğanı-Beyin-Beyincik
B)Beyin-Beyincik-Omurilik
C)Omurilik-Beyin-beyincik
D)Beyincik-Omurilik soğanı-Beyin

19)Kulak kepçesi --Kulak yolu --Kulak zarı--Çekiç— üzengi-- örs --Oval pencere--Salyangoz Sıralamasında yanlış yere yazılan kısım hangisidir?
A)Salyangoz
B)Örs
C)Kulak zarı
D)Oval pencere

20)Göz ve görme olayıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?
A)Görüntü sarı benekte oluşur.
B)Oluşan görüntü terstir.
C)Göz merceğimiz kalın kenarlıdır.
C)Işık saydam tabakada kırılarak merceğe gelir.


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER