İNTERAKTİF TESTLER


1)
I. İnce Bağırsak II. Mide
III. Ağız IV. Kalın Bağırsak
V. Yutak VI. Anüs
VII. Yemek borusu Yukarıda sindirim sistemi organları karışık olarak verilmiştir. Sindirilecek bir besinin takip ettiği yolun doğru sıralanışı nasıldır?
A) III, II, I, IV, V, VI, VII
B) II, I, VI, III, V, VII, IV
C) III, V, VII, II, I, IV, VI
D) III, VII, V, II, IV, I, VI

2)Korku, coşku, heyecan ve öfke anlarında metabolizmayı hızlandıran adrenalin hormonu aşağıdaki iç salgı bezlerinin hangisinden salgılanır?
A)Hipofiz
B) Tiroit
C)Böbreküstü
D)Pankreas

3)Ağız › Yutak › ? › Mide › ? › Kalın bağırsak Yukarıda besinlerin sindirim sisteminde izlediği yol verilmiştir. Buna göre boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Yemek Borusu – Anüs
B)Yemek Borusu – İnce Bağırsak
C)Ağız – İnce Bağırsak
D)Soluk Borusu – Anüs

4) Organ Görevi ^
Öğrenme, hafıza ve yönetim merkezidir. ¦
Ani olarak kendiliğinden yapılan hareketleri kontrol eder. ?
İç organların çalışmasını denetler. ¦
Hareket ve denge merkezidir. Yukarıdaki tabloda ^, ¦, ?, ¦ sembolleri ile gösterilen merkezi sinir sistemi organlarının bazı görevleri verilmiştir. Hangi sembole gösterilen organ omurilik soğanıdır?
A) ^
B) ¦
C) ?
D) ¦

5)Sinir sisteminde görev yapan yapıların özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Omurilik,düşünmeden yapılan hareketlerin merkezidir.
B) Omurilik soğanı,solunum, boşaltım, dolaşım sisteminin çalışmasını kontrol eder.
C) Beyin düşünülerek yapılan bütün hareketleri kontrol eder.
D) Beyincik, alışkanlık hareketlerinin merkezidir.

6)Büyük moleküllerin yapıtaşlarına ayrılma işleminin tamamlandığı ve emilimin gerçekleştiği sindirim organı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mide
B) ince bağırsak
C) kalın bağırsak
D) karaciğer

7)Aşağıdaki organlardan hangisi sindirimde görevli değildir?
A) Mide
B) Kalın bağırsak
C) Böbrek
D) Ağız 8)İsteğimiz dışında çalışan iç organlarımızın kontrol merkezi neresidir?
A) Kalp
B) Beyincik
C) Omurilik
D) Omurilik soğanı

9)Aşağıdaki organlardan hangisinde sindirim gerçekleşmez?
A) Ağız
B) Mide
C) Karaciğer
D) İnce Bağırsak

10)Çevreden gelen seslerin işitilmesinde aşağıdakilerden hangisi en son olarak görev alır?
A) Kulak zarı
B) Çekiç
C)Üzengi
D) Salyangoz

 

11)Sindirime uğrayan besin maddelerinin kana geçtikleri sindirim sistemi organı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnce bağırsak
B) Mide
C) Böbrek
D) Kalın bağırsak

12)Kalsiyum mineralinin fazla tüketilmesi sonucu böbrek taşları oluşmaktadır.Buna göre aşağıdaki hangi besin maddesinin fazla tüketilmesi sonucu böbrek taşı oluşur.
A) Peynir
B)Ekmek
C) Elma
D) Turp

13) Sindirim sistemini oluşturan organlardan hangisinde yağlar sindirilir?
A) Mide
B) İnce bağırsak
C) Kalın bağırsak
D) Karaciğerde

14) Negatif (-) yüklü bir cisim elektroskopa yaklaştırıldığında elektroskop yük durumu hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Elektroskopun topuzu Elektroskopun yaprağında
A) + -
B) - +
C) + +
D) - -

15)
I. İnsülin
II. Tiroksin
III. Glukogan
Yukarıda verilen hormonlar hangisi yada hangileri kandaki şeker miktarının ayarlanmasında rol oynar ?
A)Yalnız II
B)I ve II
C)I ve III
D)Hepsi

16)
I.Deriye rengini veren hücreler
II.Kıl kökleri
III. Yağ bezleri
Yukarıda deride bulunan bazı yapılar verilmiştir. Bu yapılardan hangisi ya da hangileri alt deride bulunmaktadır?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)I ve III
D)II ve III

17)“Elimizi soğuk sudan çıkarıp, ılık suya soktuğumuzda suyu “sıcak” olarak algılarız. Aynı şekilde sıcak sudan çıkarıp ılık suya soktuğumuzda bu defa “soğuk”olarak algılarız.” Bu durumun aşağıdaki özelliklerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Bazı duyu organlarımız çabuk yorulur
B) Bazı duyu organlarımız diğerlerinden daha geniş yüzeylidir.
C) Uyarı duyu organının hazır buluş durumu ile de ilgilidir
D) Duyu organlarımızda duyu almaçları vardır

18)“Bazı olaylar öğrenilene kadar beynin kontrolündedir. Beyin öğrenme işlemini tamamladıktan sonra kontrolü omuriliğe devreder.”Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olamaz?
A)Işık artımında göz bebeklerinin küçülmesi
B)Araba sürme
C)Örgü örme
D)Dans etme

19) Karada yaşayan bütün hayvanlar için;
I. Akciğer solunumu yapma
II. Havanın serbest oksijenini kullanma
III. Kaslı bir diyaframa sahip olma özelliklerinden hangileri ortaktır?
A)Yalnız I
B)I veII
C)II veIII
D)I, II ve III

20) Dengeli beslenen sağlıklı bir insanın idrarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A)Su
B)Glikoz
C)Üre
D)İyonlar


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER