İNTERAKTİF TESTLER


1)Pankreas hem sindirim için enzim,hem de hormon salgılayan bir organımızdır. Pankreasın salgıları ile aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)sindirim hormonu kan yoluyla taşınır.
B)Sindirim hormonu bir kanalla sindirim borusuna boşaltılır.
C)Eşeysel özelliklerin gelişimini kontrol eder.
D)Troksin hormonu salgılar.

2)Bir araştırmacı sinir sistemi ile yaptığı deneyde incelediği farenin beyinciğini zedelemiştir.Buna göre,fare aşağıdaki davranışlardan hangisini gerçekleştiremez?
A)Soluk alma
B)İnsanları görme
C)Sesleri duyma
D)Dengeli hareket etme

3)Ağzımıza aldığımız kurabiye ilk önce hangi organ tarafından kimyasal sindirime uğrar?
A) Karaciğer
B) Ağız
C) Mide
D) İnce bağırsak

4)İyot eksikliğinde ortaya çıkan hastalık hangisidir?
A) Şeker Hastalığı
B) Tansiyon
C) Guatr
D) Romatizma

5)Aşağıdaki iç salgı bezleri ve hormonl eşleştirmelerinde hangisi yanlıştır?
A)Tiroi
D)Tiroksin
B)Böbrel üstü-Glukagon
C)Pankreas-İnsülin
D) Hipofiz-Tuz ve su

6) Sindirim organları ve görevleriyle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Mide-Protein sindirimi
B) Ağız- Karbonhidrat sindirimi
C) Kalın bağırsak-yağ sindirimi
D) İnce bağırsak -yağ sindirimi

7)Korku filmi izleyen ve çok korkan bir insanda hangi hormon salgılanır?
A) Tiroksin
B) Aldosteron
C) Adrenelin
D) Glukagon

8) ağız –yutak- yemek borusu- mide- ince ve kalın bağırsak-? Yukarıda sindirim sisteminde besinin izlediği yol verilmiştir. Buna göre ? işaretli organ hangisinde doğru verilmiştir?
A)Pankreas
B)Karaciğer
C)Anüs
D)Gırtlak

 

9) Aşağıda verilen ikililerden hangisi boşaltım ile görevli değildir?
A)akciğer –deri
B)deri –böbrek
C)akciğer –karaciğer
D)karaciğer- pankreas

10) Aşağıda iç salgı bezleri ve salgıladıkları hormonlar eşleştirilmiştir. Hangisi yanlıştır?
A)hipofiz – büyüme
B)böbrek üstü- adrenalin
C)pankreas- insülin
D)testis-glukagon

11) Ayşe uzağı net görememekte, Ali ise cisimleri bulanık görmektedir.buna göre Ayşe ve Ali’nin göz rahatsızlıkları sırayla ne olabilir?
A)miyop-hipermetrop
B)astigmat- miyop
C)miyop-astigmat
D)hipermetrop-astigmat

12)İnsanların dışardan aldıkları besini sindirmelerinin en önemli amacı nedir?
A) Besinlerin hücre zarından geçebilecek hale getirilmesi,
B) Besinlerin yapı maddesi olarak kullanılabilmesi,
C) Sindirim organlarının çalışmasını sağlamak,
D) Atık maddeleri vücuttan uzaklaştırmak.

13)’Yağların kimyasal sindirimi ile emilim olayının gerçekleştiği, sindirim sisteminin en uzun bölümüdür.’Yukarıdaki açıklama sindirim sisteminin hangi bölümüne aittir?
A) Ağız
B) Mide
C) İnce Bağırsak
D) Kalın Bağırsak

14)Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi hastalığıdır?
A) Böbrek yetmezliği
C) Gastrit
B) Reflü
D) Kabızlık

15) Aşağıda verilen iç salgı bezi ve hormon eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Hipofiz – Büyüme Hormonu
C) Pankreas – Adrenalin
B) Troit – Troksin
D) Yumurtalık – Eşeysel Hormonlar

16)‘ Kol ve bacaklardaki kasların birbiriyle uyumlu çalışmasını düzenleyerek hareketlerin dengeli olmasını sağlar. ’ Yukarıdaki açıklama merkezi sinir sisteminin hangi bölümüne aittir?
A)Omurilik
B)Omurilik Soğanı
C)Beyin
D) Beyincik

17)Aşağıdakilerden hangisi, boşaltım sistemini oluşturan yapılar veya organlar içinde bulunmaz?
A)-Nefron
B)-Böbrek
C)-Kalın bağırsak
D)-İdrar torbası

18)
I II III
Kimyasal sindirim + + -
Fiziksel sindirim + - -
Emilim - + +
Yukarıda tabloya göre, I, II ve III ile gösterilen sindirim sistemi yapıları sırası ile hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
I II III
A)- İnce bağırsak Ağız Mide
B)- Kalın bağırsak Ağız İnce bağırsak
C)- Ağız Mide Kalınbağırsak
D)- Mide İnce bağırsak Kalın bağırsak

19)Karaciğerde üretilen safra enziminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Karbonhidratların kimyasal sindiriminde kullanılır.
B)Yağların mekanik sindiriminde kullanılır.
C)Proteinlerin vücuda geri kazandırılmasında kullanılır.
D)Suyun fazlasının vücuttan atılmasında göre alır.

20)Bir insanın, trafik kazası geçirdikten sonra yutkunamadığı, acıkmadığı ve nefes almakta problem yaşadığı gözlenmiştir.Buna göre bu insanın, trafik kazasında hangi merkezi sinir sistemi organı zarar görmüştür?
A)Beyin
B)Beyincik
C)Omurilik
D)Omurilik soğanı


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER