İNTERAKTİF TESTLER


 1- Gözün tabakaları ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur ?
A)Ağ tabaka gözün en dış tabakasıdır
B) Retina gözün en dış tabakasıdır
C) Görüntü ağ tabakadaki kör nokta üzerinde oluşur.
D) Damar tabaka gözü besler.

2- Aşağıda verilen organların hangisinde yağların kimyasal sindirimi başlar?
A) Ağız
B) Karaciğer
C) İnce bağırsak
D) Pankreans

3- Aşağıdaki organlardan hangisi safra adı verilen bir salgı salgılar.?
A) Pankreans
B) Karaciğer
C) Mide
D) Dalak

4- “Bazı besin maddeleri sindirilirken bazıları sindirilmez ve doğrudan kana karışır.” Buna göre, aşağıdaki besin maddelerinden hangisi sindirilmeden doğrudan kana geçebilir?
A) Yağ
B) Protein
C) Vitamin
D) Glikojen

5- Sindirim sistemimizin kalın bağırsak bölümünde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Mekanik Sindirim
B) Kimyasal Sindirim
C) Suyun Emilimi
D) Safra Salgılanması

6 - Aşağıda verilen iç salgı bezlerinden hangisinin salgıladığı hormonlar erkek ve dişi bireyler arasında farklılık oluşturur?
A)Tiroit bezi
B)Eşey bezi
C)Böbreküstü bezi
D)Pankreas

7- Yolda yürürken kendisine doğru bir arabanın hızla gelmekte olduğunu fark eden bir çocuğun kanında aşağıdaki hormonlardan hangisinde ani bir artış olur?
A) Adrenalin
B) İnsülin
C) Büyüme Hormonu
D)Glukagon

8- İnsan derisinde aşağıdaki uyarılardan hangisini algılayan hücreler bulunmaz?
A) Ağrı-Isı
B) Soğuk-Sıcak
C) Işık-Ses
D) Sertlik-Yumuşaklık

9- İnsanın sindirim sistemindeki hangi organında kimyasal sindirim gerçekleşmez?
A) Ağız
B) Mide
C) İnce bağırsak
D) Kalınbağırsak

10- Aşağıda sindirim sistemi bölümü verilen organ hangisidir?
- Su ve minarelerin emildiği yer
- Bakterilerin sentezlendiği ve minarelerin emildiği yer
- Sindirilmeyen besin atıklarının toplandığı yer
A) Kalın bağırsak
B) Karaciğer
C) İnce bağırsak
D) Mide

 

11- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Pankreas ? Pankreas öz suyunu salgılar.
B) Karaciğer ? Safra (ö
D) salgılar.
C) İnce bağırsak ? Safra suyunu salgılar.
D) Mide ? Mide öz suyunu salgılar.

12- Otobüs şoförü Barış Amca önüne çıkan Utku’yu görünce aniden frene bastı. Bu olayda merkezi sinir sistemi organlarından hangisi uyarıya cevap verip ani fren yapılmasını sağlamıştır?
A) Beyin
B) Beyincik
C) Omurilik Soğanı
D) Omurilik

13- Beyinciği zedelenen bir kuş aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
A)Önüne konulan besini yeme
B)Düzenli nefes alıp verme
C)Kedi görünce kalp atışlarının hızlanması
D)Uçarak kaçması

14- Karbonhidratlı besinlerin sindiriminin başlangıç ve bitiş organları, hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Ağız – İnce Bağırsak
B) Ağız – Kalın Bağırsak
C) Mide – İnce Bağırsak
D) İnce Bağırsak – Kalın Bağırsak

15- Karaciğeri az çalışan bir insanda aşağıdakilerden hangisinin sindirimi güçleşir?
A). Vitamin
B). Karbonhidrat
C). Protein
D). Yağ

16- Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi hastalıklarından değildir?
A). Sara
B). Egzama
C). Menenjit
D). Kuduz

17- Aşağıdakilerden hangisi omurilik tarafından kontrol edilir?
A)Bilgi toplamak
B)Hayal kurmak
C)Yüzmek
D)Düşünmek

18- Aşağıdakilerden hangisinde besinlerin sindirimi için söylenenler yanlıştır?
A))Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar,ince bağırsakta biter.
B))Proteinlerin sindirimi midede başlar,ince bağırsakta biter.
C))Yağların sindirimi ince bağırsakta başlar,ince bağırsakta biter.
D))Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar,kalın bağırsakta biter.

19- Aşağıdakilerden hangisi omurilik soğanı zedelenen bir insanda görülen olay değildir?
A))Nefes alamaz
B))Boşaltım yapamaz
C))Besinleri yutamaz
D))Bilgileri öğrenemez

20- Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi rahatsızlıklarından biri değildir?
A)menenjit
B)kuduz
C)dizanteri
D)felç


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER