İNTERAKTİF TESTLER


 1-
A B C
Ağız + - -
Mide - + -
İnce bağırsak + + + Yukarıdaki tabloda A, B ve C besinlerinin sindirime uğradığı yerler verilmiştir.Buna göre, A, B ve C, besinleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A B C
A) Yumurta Zeytin Patates
B) Patates Yumurta Zeytin
C) Patates Zeytin Yumurta
D) Zeytin Yumurta Patates

2-
I.Akciğer
II.Karaciğer
III.Deri
IV.Böbrek Yukarıdakilerden hangileri kanda bulunan su ve tuzun beraberce dışarı atılmasında görevlidir?
A)I ve II
B)II ve III
C)III ve IV
D)II ve IV

3- ”Besinlerin diş ve kaslar yardımıyla parçalanmasına, öğütülmesine ve bulamaç haline getirilmesine ............... denir.” Noktalı yere hangisi gelmelidir?
A) sindirim
B) fiziksel sindirim
C) kimyasal sindirim
D) boşaltım

4- hangisi omurilik tarafından kontrol edilir?
A) Bisiklet kullanmayı öğrenme
B) yutma
C) araba kullanma
D) öksürme

5-Büyüme hormonu aşağıda yer alan iç salgı bezlerinden hangisinden salgılanır?
A) Hipofiz
B) Ttiroit
C) Pankreas
D) Testis

6-
I. İnce Bağırsak
II. Mide
III. Ağız
IV. Kalın Bağırsak
V. Yutak
VI. Anüs
VII. Yemek borusu Yukarıda sindirim sistemi organları karışık olarak verilmiştir. Sindirilecek bir besinin takip ettiği yolun doğru sıralanışı nasıldır?
A) III, II, I, IV, V, VI, VII
B) II, I, VI, III, V, VII, IV
C) III, V, VII, II, I, IV, VI
D) III, VII, V, II, IV, I, VI

7- Ayağının kaymasıyla, kafasını sert bir cisme çarpan bir insanın, bir süre sonra akciğerlerinin çalışması durmuştur. Bu olayın devamı olarak, sinir sisteminin hangi kısmının çalışması bozulmuş olmalıdır?
A) Beyin
B) Beyincik
C) Omurilik soğanı
D) Omurilik

8-
-Sindirim atıklarındaki fazla suyu geri emer.
-İçine yerleşen bakteriler B ve K vitaminlerini üretir.
-Sindirim atıklarını depolayarak zamanla atar.
Yukarıda görevleri yapan sindirim sistemi organı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mide
B)Kalın bağırsak
C)İnce bağırsak
D)Pankreas

9- Doğan adındaki bir öğrenci günlük beslenmesi sırasında ;
-Sabah: Çay,ekmek,bal,peynir
-Öğle : Pilav,tatlı,yoğurt,patates,
-Akşam:Tarhana,börek,meyve,turşu
Buna göre,Doğan,gün boyunca en fazla aşağıdaki besinlerden hangisiyle beslenir?
A)Karbonhidrat
B)Yağ
C)Protein
D)Vitamin

10- Canlılardaki atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına boşaltım denir.Boşaltım ile canlı vücudundaki iç denge korunur. Aşağıdaki olaylardan hangisi iç dengeyi korumaya yönelik değildir?
A)Akciğerlerden CO2 ‘in atılması
B)Deri yoluyla ter atılması
C)Böbreklerde kanın süzülmesi
D)Böcek yiyen bitkilerin sıvı salgılaması

 

11- I.Böbreğin en küçük yapı ve görev birimidir.
II.Boşaltım maddelerini kandan süzer.
III.İdrar oluşumunu sağlar.
Yukarıdaki özellik ve görevlerden hangisi nefronlara aittir?
A)I-II
B)I-III
C)II-III
D)I-II-III

12- Görevleri ve yapıları aynı olan hücre topluluğuna hangi ad verilir?
A) Organ
B) İskelet
C) Doku
D) Sistem

13- Aşağıdaki refleks hareketlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Gözlerimizin açılıp kapanması
B) Diz kapağımıza vurulduğu zaman dizin bükülmesi
C) Eline toplu iğne batan birinin elini hızla çekmesi
D) Müzik eşliğinde dans etme

14-
I- Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar.
II- Proteinler vücudumuzda düzenleyici görev yaparlar.
III- Yağları sindirmek için safra salgılayan karaciğer sindirim sistemi organımızdır.
IV- Midede mekanik ve kimyasal sindirim gerçekleşir. Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri doğrudur?
A) I-IV
B) I-II-III
C) II-III
D) II-IV

15- İnsandaki sindirim sistemi organları sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Ağız – Yutak – Yemek Borusu – Mide – On İki Parmak Bağırsağı – İnce Bağırsak – Kalın Bağırsak – Anüs
B) Ağız – Yutak – Yemek Borusu – Mide – İnce Bağırsak On İki Parmak Bağırsağı – Kalın Bağırsak – Anüs
C) Ağız – Yutak – Yemek Borusu – Mide – On İki Parmak Bağırsağı – Kalın Bağırsak – İnce Bağırsak – Anüs
D) Ağız – Yutak – Yemek Borusu – Mide – İnce Bağırsak Kalın Bağırsak – On İki Parmak Bağırsağı – Anüs

16- Adrenalin hormonunun kana salgılanmasıyla vücutta göz bebeklerinde büyüme v
B) faaliyetler gerçekleşir. Aşağıda belirtilen hangi olayda bu faaliyetler gerçekleşmez ?
A) Havlayan köpekten korkma
B) Hızlı tempoda koşma
C) Annesinden azar işitme
D) Ders çalıştıktan sonra uyuma

17- Aşağıdakilerden hangisi böbreklerin görevlerinden değildir?
A) Kandaki üreyi süzmek
B) Sindirim atıklarını uzaklaştırmak
C) Nefronlar kandaki atıkları süzer
D) Vücudun ve su ve tuz dengesini sağlamak

18- Aşağıdaki göz kusurlarından hangisi tedavi edilemez?
A) Miyop
B) Renk körlüğü
C) Katarakt
D)Şaşılık

19- Aşağıdaki bezlerin hangisi hormon üretmez?
A)Üreme bezleri
B)Troit
C)Tükrük bezi
D)Hipofiz bezi

20- Aşağıdakilerden hangisi fiziksel sindirime örnektir?
A) Safra sıvısıyla yağların mekanik sindirimi
B) Mide özsuyu enzimiyle proteinlerin sindirimi
C) Tükürük enzimiyle karbonhidratların sindirimi
D) Pankreas özsuyu enzimiyle yağların sindirimi


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER