İNTERAKTİF TESTLER


 

1- Aşağıdaki sindirim sistemi organlarından hangilerinde kimyasal sindirim yapılmaz? I.mide II. Kalın bağırsak III.yemek borusu
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II – III
D) I – II – III

2- Göz kusurlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Miyoplukta,görüntü sarı lekenin önünde oluşur.
B) Kataraktta görüntü sarı lekenin üzerine düşer.
C) Astigmatizmde görüntü sarı lekeye bulanık düşer.
D) Hipermetrop göz kusuru uzağı iyi görür.

3- Burnumuzun koku alması ile ilgili aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? I.Koku alma sinirleri etkiyi beyne taşır. II.Koku tanecikleri havayla burnumuza girer. III.Cisimlerin kokusunu alırız. IV.Burnumuzu ıslak tutan mukus sıvısında erir. V.Eriyen tanecikler koklama hücrelerini uyarır.
A) I – II – III – IV – V
B) IV – II – I – III – V
C) II – IV – V – I – III
D) III – II – IV – V- I

4- Aşağıdakilerden hangisi beyinciğin görevlerindendir?
A) İstemli hareketlerin çalışmasını sağlar
B) Beyinle diğer organlar arasındaki iletimi sağlar
C) Kol ve bacakların birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlar
D) kan basıncını ve vücut sıcaklığını sağlar

5- Sindirim sistemi organlarından verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?
A) Kalın bağırsak suyun geri emilmesini sağlar
B) Midede yalnızca proteinler kimyasal sindirime uğrar
C) İnce bağırsakta emilim olayı olduğundan sindirim olayı gerçekleşmez
D) Ağızda bazı besinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir

6- Pankreasın görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bulunur? I.Kan şekerini ayarlamak II. Proteinlerin kimyasal sindirimini sağlamak III. Bazı vitaminleri depolamak
A) Yalnız I
B) I-II
C) II-III
D) I-II-III

7- Vücuttaki solunum ve dolaşım organlarının çalışmasını kontrol eden merkezler, aşağıdakilerden hangisinde bulunur?
A) Beyin
B) Beyincik
C) Omurilik soğanı
D) Omurilik

8-Aşağıda verilen sindirim bölümlerinden hangilerinin hiçbir şekilde sindirim olayı gözlenmez?
A)Ağız
B)Yemek borusu
C)Mide
D)İnce bağırsaklar

9- Aşağıdaki bezlerden hangisi kandaki şeker miktarını ayarlayan hormonları üretir?
A) Tiroit
B) Hipofiz
C) Pankreas
D) Böbreküstü bezleri

10- Sindirimin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Vücudun direncini arttırmak için çalışıp vücuttaki kimyasal olayları düzenlemek
B)Vücudun ihtiyacı olandan daha fazla aldığı su miktarının vücuttan atılmasını sağlamak
C)Besinleri küçük yapı taşlarına ayırıp hücre zarından geçecek ve vücudun kullanabileceği hale getirmek
D)Vitaminleri sindirip kana karışmalarını sağlamak

 

11- Aşağıdakilerden hangisi sindirimi en doğru şekilde açıklar?
A)Besinleri su ile parçalamaktır
B)Besinlerden enerji elde etmektir
C)Besinleri hücre zarında geçebilecek hale getirmektir
D)Besinleri hormonlarla parçalamaktır

12-Vücudun yaşla orantılı şekilde dengeli büyümesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A) Hipofiz bezi
B) Tiroksin hormonu
C) Kalsitonin hormonu
D) Adrenalin hormonu

13- Göz hastalıkları ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Miyoplar yakını net görür.
B) Renk körlüğünün tedavisi kornea nakli sayesinde mümkündür.
C) Şaşılık Ameliyatla giderilebilir.
D) Hipermetroplarda görüntü sarı lekenin arkasında oluşur.

14- Aşağıdakilerden hangisi beynin görevidir?
A) Refleksleri kontrol etmek.
B) Kusma olayını kontrol etmek.
C) Vücudun denge merkezidir.
D) Kan basıncını düzenler.

15- Sindirilen besinlerin kana geçmesi aşağıdaki organların hangisinde gerçekleşir?
A) mide- ağız
B) ince bağırsak-villüs
C) ağız- yutak
D) villüs-mide

16- Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sisteminin bölümü değildir?
A) beyin
B) omur
C) omurilik soğanı
D) omurilik

17- Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? I- Proteinlerin kimyasal sindirimi mide de başlar. II- Yağların kimyasal sindirimi ağızda başlar. III- Karbonhidrat , yağlar ve proteinlerin sindirimi ince bağırsakta tamamlanır.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II

18- Böbrekleri iş yapamaz hale gelen hastalar “diyaliz” makinesi sayesinde kanlarındaki atık maddelerin atılmasını sağlarlar. Yukarıdaki açıklamaya göre diyaliz makinesi aşağıdaki yapılardan hangisinin görevini yerine getiriyor olabilir?
A) Üreter
B) Nefron
C) Üretra
D) İdrar kesesi

19- Aşağıdaki sindirim şekillerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Tükürükte bulunan enzimlerle nişastanın sindirimi
B) Midenin kasılıp gevşemesiyle besinlerin küçük parçalara ayrılması
C) Pankreastan salgılanan enzimlerle yağların sindirilmesi
D) Mideden salgılanan mide özsuyu ile proteinlerin sindirilmesi

20- Beynin vücuttaki görevleri arasında, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) İstemsiz olarak çalışan, iç organların çalışmasını kontrol eder.
B) Yeni bilgilerin öğrenilmesi ve hafızada saklanmasını sağlar.
C) Kanın yapısındaki maddelere göre, acıkma ile susamanın kontrol edilmesini sağlar.
D) Kol ve bacak kaslarının çalışmasını denetler.


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER