İNTERAKTİF TESTLER

1- Kapalı bir kapta gazın hacmi (V) basıncı (P) dir.Sıcaklık değişmeksizin gazın hacmini 4 katına çıkarırsak basınç ne olur?
a)4P                b)P/4             
c)P                  d)P/2
... 
2- Aynı noktaya uygulanan doğrultuları ve yönleri aynı olan 6N ve 8N iki kuvvetin bileşke değeri kaç N’ dur?
a)2                    b)6               
c)8                   d)14
...  
3- Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekmez?
a)Demir           b)Kurşun        
c)Kobalt          d)Nikel
...  
4- Yakacaklarda yanan esas madde nedir?
a)Karbon dioksit          b)Oksijen        
c)Karbon                d)Kükürt dioksit
...  
5- Vida adımı 4mm olan vidaya 12 tam dönüş yaptırıldığında yük,kaç cm yükselmiş olur?
           
A) 4               B) 4,2             
C) 4,6             D) 4,8
...  
6- Makaralarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Sabit makara yoldan kazanç sağlar
B)Hareketli makara işten kazanç sağlar
C)Sabit makara kuvvetten kazanç sağlar
D)Hareketli makara kuvvetten kazanç sağlar
...  
7- Bir otobüs ilerideki durağa 12 m/s sabit hızla 10 s de gidiyor. Aynı durağa 5 m/s hızla gitseydi,kaç saniyede giderdi?
A) 12               B) 24              
C) 48               D) 60
...  
8- Aşağıdakilerden hangisi bir fiziksel olaydır?
A ) Odunun yanması    
B ) Mumun yanması      
C ) Buzun erimesi    
D ) Demirin paslanması
...  
9- Nötr olan bir atom,dışardan elektron kazanırsa,elektrik yükü bakımından nasıl olur?
A ) Negatif elektrik yüklü
B ) Elektrik yükü değişmez
C ) Pozitif elektrik yüklü
D ) Sıfır değerlikli
...  
10- Çekirdekte bulunan proton ve nötronların toplamı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
           A ) Atom numarasını verir.
           B ) Elektron sayısını verir.
            C ) Kütle numarasını verir.  

            D ) Proton sayısını verir.

 

11- Aşağıdakilerden hangisi aynı cins atomlardan oluşur?
A ) Element   
B ) Çözelti   
C ) Bileşik   
D ) Karışım
...  
12- Atomun yapısında yer alan yüksüz tanecik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Elektron    
B) Proton   
C) Nötron      
D) Çekirdek
...  
13- Atomun kütlesi hesaplanırken, kütlesi ihmal edilen parçacık hangisidir?
A) Elektron     
B) Proton    
C) Nötron   
D) Çekirdek
...  
14- Bir çözeltide çözücü çok, çözünen az ise bu çözeltiye ne ad verilir?
A ) Seyreltik çözelti     
B ) Derişik çözelti      
C ) Doymuş çözelti    
D ) Çözelti     
...  
15- Aşağıdaki madde türlerinden hangisi, elektron alışverişi yapmaz ve başka elementlerle ortaklık kurmaz?
A ) Metaller            
B ) Soy gazlar            
C ) Ametaller          
D ) Yarı metaller
...  
16.       Yer çekimi ivmesinin 10 m/s2      olduğu bir ortamda belli bir yükseklikten
Serbest bırakılan bir top 3 sn içersinde kaç m/sn’ lik hız kazanır.
A)25            B)30         
C)45            D)55
...  
17.       Bir öğrenci 20 N ağırlığındaki bir çantayı 80 cm yüksekliğindeki raftan alıp 140 cm yüksekliğindeki rafa 25 de kalırsa , bu iş sırasında öğrencinin gücü kaç W olur?
A)-6                 B)24         
C)60                D)240
...  
18.       Aşağıdakilerden hangisi ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirir?
A) Patlarlı Motor    
B)Su türbini   
C)Elektrik Motoru    
D)Jeneratör
...  
19.       Joul/ Newton aşağıdakilerden hangisini verir?
A)Watt       
B)Mete       
C)Saniye        
D)Kilogram
...  
20.       Aşağıdaki aletlerden hangisinin çalışma prensibi çıkrağa benzemez?
A)Pense 
B)Anahtar 
C)Direksiyon  
D)Kahve değirmeni
... 
...  
CEVAPLAR: 1-B 2-D 3-B 4-C 5-D 6-D 7-B 8-C 9-A 10-C 11-A 12-C   13-A   14-A 15-B  16 -B  17-A 18-A 19-B  20-A 

 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER