İNTERAKTİF TESTLER


1- Seri ve paralel bağlı dirençlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Seri bağlı dirençlerden aynı şiddette akım geçer.
B) Paralel bağlı dirençlerde toplam akım, kollardaki akımlardan birine eşittir?
C) Dirençler kullanılarak ampuller ve ısıtıcılar yapılır.
D) Seri bağlı dirençlerde direnç sayısı arttıkça devrenin eşdeğer direnci artar.

2- Solunum sırasında karbondioksit ile oksijen değişimi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)Kılcal damarlar-Aıveol
B)Alveol-Toplardamarlar
C)Atardamarlar-Alveol
D)Alveol-Bronşçuklar

3- Proteinlerin kimyasal sindirimi nerede başlar ve biter?
A)Ağız-mide
B)Ağız-ince bağırsak
C)Mide-ince bağırsak
D)Ağız-kalın bağırsak

4- Mide bezlerinden salgılanan hidroklorik asit ve enzimler aşağıdaki besinlerden hangisinin kimyasal sindiriminde rol oynar?
A)Yağ
B) Protein
C) Nişasta
D)Karbonhidrat

5- Aşağıdaki elementlerin hangisi hafif olduğu için hava taşıtlarının yapımında kullanılır ?
A. Alüminyum
B. Magnezyum
C. Demir
D. Nikel

6- Çimento,kireç gibi inşaat malzemelerinin yanında dişlerimizin ve kemiklerimizin yapısında bulunan element hangisidir?
A. Kalsiyum
B. Fosfor
C. Flor
D. Sodyum

7- Aşağıdakilerden hangisi atomum oluşumuna katılmaz?
A. Proton
B. Nötron
C. Elektron
D. Element

8-
I- Ütünün fişe takılıp, gömleğin ütülenmesi
II- Dağın tepesinden çığ düşmesi
III- Hız treninin raylardan aşağı inmesi
Yukarıdakilerden hangisinde enerji dönüşümü gerçekleşmiştir?
A) Yalnız I
B) I – II
C) II – III
D) I – II – III

9- Uzun süre karanlık bir ortamda oturan bir kişinin,çok aydınlık bir odaya girmesiyle birlikte gözbebekleri küçülür.Bu olay hangi organ tarafından gerçekleştirilir?
A) Beyin
B) Beyincik
C) Omurilik soğanı
D) Omurilik

10- Besin Sindirimin başladığı yer Sindirimin bittiği yer I Karbonhidrat Ağız İnce bağırsak II Protein Ağız Mide III Yağ İnce bağırsak İnce bağırsak Yukarıdaki tabloda vücuda alınan besin maddelerinin sindiriminin başladığı ve bittiği yerler verilmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

11- Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir değişmedir?
A) Şekerin kömürleşmesi
B) Şekerin erimesi
C) Buzun erimesi
D) Suyun buharlaşması

12- Aşağıdaki aletlerden hangisinin çalışma prensibi çıkrığa benzemez?
A) Pense
B) Anahtar
C) Direksiyon
D) Kahve değirmeni

13- Aşağıda verilenlerden hangisi merkezi sinir sistemi organlarından değildir?
A) Beyin
B) Omurilik
C) Omurilik soğanı
D) Omurga

14- Büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere dönüştürülmesidir. Yukarıda verilen ifade aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
A) Boşaltım
B) Sindirim
C) Dolaşım
D) Solunum

15- .Böbreküstü bezlerinin salgıladığı hormon aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tiroksin
B)Adrenalin
C)Büyüme Hormonu
D)İnsülin

16- Aşağıdaki organ ve yapıların hangisinde kimyasal sindirim gerçekleşmez?
A)Ağız
B)Mide
C)İnce bağırsak
D)Yemek borusu

17- Bir öğrenci elektrik devresindeki lambanın parlaklığının nelere bağlı olduğunu aşağıdaki gibi yazıyor.
I. İletken kablonun uzunluğu ile ters orantılıdır
II. İletken telin kesiti ile doğru orantılıdır.
III. İletkenin cinsine bağlı değildir.
IV. İletkenin kütlesine bağlıdır.
Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?
A) I – IV
B) I – II
C) III – IV
D) Hepsi

18- Hava nasıl bir maddedir?
A) Element
B) Molekül
C) Bileşik
D) Karışım

19- Çekirdeğinde 19 protonu bulunan atomun atom numarası kaçtır?
A) 19
B) 12
C) 6
D) 18

20- Alttaki devrede akım oluşması için sizce ne yapmak gerekir?
A) İki pil bağlamak
B) Direnci küçültmek
C)Anahtarı kapatmak
D)Direnci büyütmek

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER