İNTERAKTİF TESTLER


 1- Aşağıdakilerden hangisi midede gerçekleşen bir olaydır?
A) Protein sindirimini gerçekleştirmek
B) Sindirim sonucu oluşan besinleri emmek
C) Sindirim ürünlerini bir süre bekletmek
D) Kan şekeri miktarını düzenlemek

2- Aşağıda veriler organlardan hangisi vücudu muzda oluşan atık maddelerin atılmasında görev almaz?
A) Böbrek
B) Karaciğer
C) Pankreas
D) Akciğer

3- Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi sağlığını etkileyen olumsuz etkenlerdendir?
A) Dengeli beslenme
B) Spor yapma
C) Lifli besinler
D)STRES

4- Normal bir insanda, sabah kahvaltısını yaptıktan sonra, aşağıdaki olayların geliş sırası nasıl olur?
I- Pankreastan insülin salgılaması
II- Kanda glikozun artması
III- Pankreasın glukogon salgılaması
IV- Kandaki glikozun azalması
A) II-III-IV-I
B) IV-III-II-I
C) IV-I-II-III
D) II-I-IV-III

5- Aşağıdakilerden hangisi vücuttaki zararlı maddelerin atılmasında görevli değildir?
A) Akciğer
B) Böbrek
C) Deri
D) Karaciğer

6-Aşağıdakilerden hangisi sindirimin amacıdır?
A)onarım
B)besinleri,hücre zarından geçebilecek kadar küçültmek
C)enzim sentezlemek
D)karnımızı doyurmak

7-Aşağıdaki besinlerden hangisinin kimyasal sindirimi midede başlar?
A)makarna
B)mandalina
C)köfte
D)tereyağı

8- Hangisi boşaltım sistemi sağlığı için zararlı değildir?
A)alkol kullanmak
B)bol sıvı almak
C)aşırı tuz tüketmek
D)ilaç tedavisin yarıda bırakmak

9- Hangisi merkezi sinir sistemi elemanlarından biri değildir?
A) beyin
B) beyincik
C) omurilik
D)sinirler

10-
I.Deri
II.Kalın bağırsak
III.İnce bağırsak
IV.Karaciğer V. Böbrek Yukarıda verilen organlardan hangileri hem boşaltımda hemde sindirimde görevli organlardandır?
A) I-II
B)III-IV
C)I-V
D) II-IV

 

11- - Enerji vericidir - Bitkisel besinlerde bulunur - Kimyasal sindirim ağızda başlar Yukarda verilen özelliklerin tamamı aşağıdaki besin gruplarından hangisi için doğrudur?
A) Karbonhidrat
B)Yağ
C)Protein
D) Vitamin

12- Aşağıdakilerden hangisi şartlı reflekse örnek olarak verilebilir?
A)Araba sürme
B)Bir yiyeceğin tadına bakma
C)Düşerken bir yere tutunma
D)Diz kapağına vurulunca ayağı yukarı kaldırma

13- I.Hafıza II.Vücudun dengesini sağlama III. Duyu organlarını kontrol etme Yukardakilerin hangileri sadece beynin görevidir?
A)Yalnız II
B)I-II
C)I-III
D)I-II-III

14 – Yenilen ve içilen besinlerin parçalanarak kana geçmesinde, aşağıdaki organlardan hangisi görev yapmaz?
A) Ağız
B) Kalın bağırsak
C) İnce bağırsak
D) Mide

15- Aşağıdaki sindirim sistemi organlarından hangilerinde kimyasal sindirim yapılmaz?
I.mide
II. Kalın bağırsak
III.yemek borusu
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II – III
D) I – II – III

16- Göz kusurlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Miyoplukta,görüntü sarı lekenin önünde oluşur.
B) Kataraktta görüntü sarı lekenin üzerine düşer.
C) Astigmatizmde görüntü sarı lekeye bulanık düşer.
D) Hipermetrop göz kusuru uzağı iyi görür.

17- Burnumuzun koku alması ile ilgili aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
I.Koku alma sinirleri etkiyi beyne taşır.
II.Koku tanecikleri havayla burnumuza girer.
III.Cisimlerin kokusunu alırız.
IV.Burnumuzu ıslak tutan mukus sıvısında erir.
V.Eriyen tanecikler koklama hücrelerini uyarır.
A) I – II – III – IV – V
B) IV – II – I – III – V
C) II – IV – V – I – III
D) III – II – IV – V- I

18-Boşaltım sistemimizi oluşturan yapıları görüyorsunuz 1,2,3,4 dogru olarak hangi şıkta verilmiştir.
A)Kan damarları,İdrar borusu,Adrenalin bezi,Sidik torbası
B) Yemek borusu,İdrar borusu,Adrenalin bezi,Sidik torbası
C)Böbrek üstübezler,Böbrek,Kandamarları,İdrar torbası
D)Lenf,Guatr,Yemekborusu,Sidik torbası

19- Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi organı değildir?
A) İnce bağırsak.
B) Kalın bağırsak
C) Mide
D) Akciğer

20-Artık maddelerin vücuttan dışarı atılması aşağıdaki hangi organ tarafından olur ?
A) İnce bağırsak
B) Kalın bağırsak
C) Atardamarlar
D) Böbrek


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER