İNTERAKTİF TESTLER


1- Çok sık aralıklarla tatlı yiyen bir kişide aşağıdaki hormonlardan hangisinin salgılanmasında artış gözlenir?
A) Glukagon
B) Tiroksin
C) İnüsilin
D) Büyüme Hormonu

2-
I Çekiç
II Köprücük
III Elmacık
IV Üzengi Yukarıdaki kemiklerden hangileri kulağın yapısında yer alır?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve IV

3- Aşağıdakilerden hangisi kafatasımız içinde bulunmaz?
A)Beyin
B)Beyincik
C)Omurilik
D)Omurilik soğanı

4- Bir adam ağırlığı 18 N olan bir yükü kendi doğrultusunda 2 km uzağa taşıyor. Yapılan iş ne olur?
A) 11 j
B) 10 j
C) 3600 j
D) 36000 j

5- Bir tavşanın beyinciği zedelenirse , aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A)Göremez
B)Beslenemez
C)Soluk alıp veremez
D)Dengesini sağlayamaz

6- çıplak elle tutularak yünlü kumaşa sürtülen metal çubuğun küçük kağıt parçalarını çekmemesinin sebebi nedir?
A) sürtünme ile elektriklenmemesi
B) elektrik yükünü muhafaza edememesi
C) yünlü kumaşla etkileşmemesi
D) kağıt ve metal çubuğun aynı yükle yüklü olması

7- Böbreğin yapısını inceleyen bir öğrenci aşağıdaki kısımlardan hangisini göremez?
A) Öz
B) Kabuk
C) Havuzcuk
D) Üretra

8- Aşağıdaki tabloda mekanik ve kimyasal sin-dirim yapılan yerler ve sindirim türleri verilmiştir. Yer Kimyasal Sindirim Mekanik Sindirim I Mide - + II Yemek borusu + + III İnce bağırsak + + IV Ağız + - ( + : Görülür , - : Görülmez ) Buna göre tabloda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve IV
D) I, II ve IV

9- +6 ve -4 elektrik yüklü özdeş K ve L küreleri birbirine dokundurulup ayrılıyor. Buna göre kürelerin yük cinsleri ve miktarları sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) -2 ,-2
B) +1, +1
C) +1, -1
D) +2 , +2

10- Kütleleri ve süratleri eşit olan cisimlerin hangi enerjileri kesinlikle eşittir?
A) Mekanik
B) Potansiyel
C) Kinetik
D) Isı

11- Bir elektrik devresinde akım ve gerilimi ölçen araçlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? AKIM GERİLİM
A) ampermetre elektrometre
B) voltmetre ampermetre
C) ampermetre voltmetre
D) elektrometre voltmetre

12- Aşağıdakilerden hangisi basit makineler için yanlıştır.
A) Kuvvetten kazanç sağlarlar
B) işten kazanç sağlarlar
C) kuvvetin yönünü değişitiri rler
D) iş kolaylığı sağlarlar

13- Direnç birimi ohm’un eşdeğerini aşağıdakilerden hangisi ifade eder ?
A) Amper / Volt
B) Volt / Amper
C) Amper x Volt
D) Volt / Amper

14- Bir elektrik devresinde akımın ilerlediği yol üzerinde direnç olmayan bir yol varsa akım bu yolu tercih eder. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiye karşılık gelir?
A) Işıksız devre
B) Kısa devre
C) Kapalı devre
D) Paralel bağlama

21- Şeker hastası olan bir kişinin vücudunda hangi hormon az salgılanmaktadır?
A)Adrenalin
B)Tiroksin
C)İnsülin
D)Glukagon

16- AŞAĞIDAKİ DEVRE ELEMANLARINDAN HANGİSİ DEVREYE DAİMA SERİ BAĞLANIR?
A) VOLTMETRE
B) AMPERMETRE
C) BATARYA
D) AMPUL

17- BİR ELEKTRİK DEVRESİNDE SERİ BAĞLANAN AMPULLERİN DİRENÇLERİ SIRASIYLA 4 OHM VE 12 OHM DUR.UÇLAR ARASINDAKİ GERİLİM 14 VOLT OLDUĞUNA GÖRE DEVREDEN GEÇEN AKIM KAÇ AMPERDİR?
A) 2
B) 4
C)10
D)18

18- “Herhangi bir cismi tek cins elektrik yüküyle yüklemek veya yüklü cismi nötr hale getirmek için uygulanan yönteme topraklama denir. Topraklama olayında yüklü cisimden toprağa veya topraktan yüklü cisme doğru negatif (–) elektrik yükü yani elektron akışı olur.” Yukarıda verilen açıklama doğrultusunda aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? I. (+) yüklü cisim topraklanırsa cisim nötr oluncaya kadar topraktan elektron (–yük) alır. II. (–) yüklü cisim topraklanırsa cisim nötr oluncaya kadar toprağa elektron (– yük) verir III. Nötr bir cisim topraklanırsa cisimde herhangi bir değişiklik olmaz.
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I , II ve III

19- Köpekten korkan bir öğrenci, yolda yürürken karşısına köpek çıkınca heyecanlanmış ve kalp atışları hızlanmıştır. Öğrencinin heyecanlanmasına ve kalp atışlarının hızlanmasına sebep olan hormon ve bu hormonun salgılandığı iç salgı bezi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Adrenalin - Tiroit bezi
B) Tiroksin – Tiroit bezi
C) Tiroksin – Hipofiz bezi
D) Adrenalin – Böbrek üstü bezi

20- Aşağıdaki besinlerden hangisi mekanik ve kimyasal sindirime uğramadan kana geçer?
A) Protein
B)Yağ
C)Karbonhidrat
D)Vitamin

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER