İNTERAKTİF TESTLER


1- Plastik (ebanit) çubuğu yünlü kumaşa sürttüğümüzde aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Çubuk pozitif yükle yüklenir.
B)Yünlü kumaş pozitif yükle yüklenir.
C)Plastik çubuk nötr olur.
D)Yünlü kumaş nötr olur.

2- Deri ile ilgili ;
I- Gaz alışverişi yaparak solunuma yardımcı olur.
II- Vücuda mikrop girişini önler.
III- Acı, ağrı ve dokunma duyularını algılayarak beyne iletir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I , II ve III
B) I ve II
C) II ve III
D) Yalnız II

3- Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının, akım şiddetine oranı neyi verir?
A)Gücü
B)Direnci
C)Kuvveti
D)Voltajı

4- I- Nötr cisimler birbirini iterler
II- Zıt yüklü cisimler birbirini çekerler
III- Yüklü bir cisim yanındaki nötr bir cismi çekebilir
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) II- III
C) I-III
D) I-II-III

5- Bir cismin sürtünme sonunda elektriklendiği nasıl anlaşılır ?
A) Küçük bir ampulü yakmasıyla
B) Elektrik akımını iletmesiyle
C) Hafif cisimleri çekmesiyle
D) Mıknatısın bir kutbunu itmesiyle

6- Biri (+) yüklü ,diğeri nötr iki küre birbirine dokundurulduğunda kürelerin son yük durumu nasıl olur?
A) Her ikisi de nötr olur
B) Yükleri değişmez
C) Her ikisi de (+) yüklü olur
D) Biri (-) diğeri (+) yüklü olur

7- Aşağıdakilerden hangisi devredeki elektrik akımını ölçer?
A)Voltmetre
B)Reosta
C)Anahtar
D)Ampermetre

8- İletkenin direnci ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Devrede kullanılan iletkenin direncinin artması ya da azalması ampulün verdiği ışığın parlaklığını etkiler.
B) İletkenlerin direnci yalıtkanlara göre çok daha büyüktür.
C) Ampulün de bir direnci vardır.
D) Devrede pil sayısının artması ampulün parlaklığını etkiler.

9- İnsan vücudunda doku ve organların düzenli çalışabilmesi aşağıda verilen vücud yapılarından hangisi rol oynar?
A) İç salgı bezler- sinir sistemi
B) Sinir sistemi – Hareket sistemi
C) Dolaşım sistemi- Boşaltı Sistemi
D) Duyu organları-Sinir sistemi

10- Kulağa gelen ses dalgaları
I. Salyongoz II. Çekiç-örs-Üzengi kemikleri III. Kulak zarı
Kulağın hangi bölümlerinden geçerek işitme sinirlerine ulaşır?
A) I.II.III
B) III. II. I.
C) I. III. II
D) II. III. I

11- İki tane ebonit çubuk yün kumaşa sürüldükten sonra birbirine yaklaştırılıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi gözlenir?
A)Çubuklar (-) yüklendiği için birbirini iter.
B)Çubuklar (+) yüklendiği için birbirini iter.
C)Çubuklardan biri (-) ,diğeri (+) yüklendiği için birbirini çeker.
D)İtme veya çekme gözlenmez.

12- ‘Pozitif ve negatif yük sayısı eşit cisimlere ………….. cisim denir.’ Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Elektrik
B)Negatif
C)Pozitif
D)Nötr

13- Aşağıdakilerden hangisi esnek madde değildir?
A)Çocuk Balonu
B)Plastik Cetvel
C)Oyun Hamuru
D)Telefon Kordonu

14- Yaylar uygulanan kuvvetle doğru orantılı olarak uzar.250g kütleli bir cismi bir yaya taktığımızda yay 14cm uzamaktadır. Buna göre aynı yaya 625g kütleli bir cisim asılırsa yay kaç cm uzar?
A)21
B)3
C)10
D)17

15- Ayşe,yüksüz bir cismi etki ile sürekli yüklemek istiyor.
I.yüksüz cisim topraklanır
II.yüklü cisim yaklaştırılır
III.yüklü cisim uzaklaştırılır
IV.toprak bağlantısı kesilir
Buna göre yukarıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?
A))I,II,III,IV
B))II,I,IV,III
C))I,IV,II,III
D))III,I,II,IV

16- Bilinçsiz antibiyotik tüketimi verilen organlardan ilk olarak hangisi üzerinde olumsuz etkilere yol açar?
A)) ağız
B)) böbrek
C)) akciğer
D)) göz

17- Aşağıdaki maddelerden hangisine sağlıklı bir insanın idrarında rastlanmaz?
A)) su
B)) üre
C)) ürik asit
D)) glikoz D

18- Elektrik yüklerinin hareketine……adı verilir.Eğer yüklü parçacıklar hareket ediyorsa…….var demektir.Yukarıdaki tanım cümlesinde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A)) kısa devre
B)) voltaj
C)) elektron
D)) elektrik akımı

19- Aşağıda verilen durumlardan hangisi yada hangileri topraklama olayına örnektir?
I. Cephane taşıyan tankerin arkasına, yere değen zincirlerin takılması
II.Yüksek binalara paratoner takılması
III. Ameliyathanelerin zemininin iletken maddelerden yapılması
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I, II ve III

20- Cisimlerin yüklü olup olmadığını ve yüklü ise yükünün türünü belirlemeye yarayan araç aşağıdakilerden hangisidir?
A. Stetoskop
B. Periskop
C. Elektroskop
D. Teleskop

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER