İNTERAKTİF TESTLER


1- Şekildeki gibi dengede olan K, L ve M cisimlerinin potansiyel enerjileri arasında nasıl bir bağıntı vardır?
A) ) EpK > EpL = EpM
B)) EpL > EpK = EpM
C) ) EpK > EpL > EpM
D)) EpL > EpM > EpK

2- Maşa destek ve yükün uçlarda kuvvetin ortada olduğu kaldıraç tipine örnektir.Aşağıdakilerden hangisi maşa tipi kaldıraca örnek olarak verilebilir?
A)Makas
B) Cımbız
C)Eşit kollu terazi
D)El arabası

3- I – Bisiklete binme II – Yeni doğan bebeğin emme davranışı III – Limon görünce ağzın sulanması Yukarıdakilerden hangileri sonradan öğrenilen reflekslerden değildir?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I , II ve III

4- İş ve enerji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I.İş ve enerji birbirine eşittir. II. İş enerjiye dönüşebilir.Fakat enerji işe dönüşemez. III. İş ve enerjinin birimleri aynıdır.
A)I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I ,II ,III Yük

5- F Kaldıraç iler ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur? I. Destek yüke yaklaştıkça kuvvet kazancı artar. II. Destek yükten uzaklaştıkça kuvvet kazancı artar III. Destek kuvvete yaklaştıkça kuvvetten kazanç azalır IV. Kuvvet desteğe yaklaştıkça kuvvet kazancı artar.
A) I ,II, IV
B) II, III
C) I, III
D) I, III, IV

6- Aşağıdakilerden hangisi basit makineler için doğru değildir?
A) Kuvvet ve yoldan aynı anda kazanç sağlar.
B) İş yapma kolaylığı sağlar
C) Bir kuvvetin yönünü değiştirmek için kullanılan makinelerdir.
D) Bir kuvvetin büyüklüğünü değiştirmek için kullanılan makinelerdir.

7- Samet ağır bir yükü kaldırmak istiyor. Aşağıdaki basit makinelerden hangisini kullanırsa en az kuvvet uygulamış olur?
A) Çıkrık
B) Palanga
C) Hareketli makara
D) Dişli

8- I. İki tür elektrik yükü vardır. II. Aynı tür yükler birbirini çeker. III. Nötr cisimler yüklü cisimler tarafından çekilir. Yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) I,II,III
B) I ve III
C) Yalnız II
D)II ve III

9- Aşağıdakilerden hangisi metabolizma atık maddesi değildir?
A) Glikoz
B) Karbondioksit
C) Su
D) Tuz
D) Üremi

10- Belli bir yükseklikten serbest düşmeye bırakılan bir cisim aşağıya düşene kadar;
1-Potansiyel enerjisi azalır.
2-Kinetik enerjisi artar.
3-Toplam enerjisi değişmez.
Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A)1 ve 2
B)1 ve 3
C)Yalnız 3
D)1,2 ve 3

11- Basit makinelerle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A)İş ve enerjiden kazanç sağlarlar.
B)Sabit makarada kuvvetten kazanç yoktur.
C)Hareketli makarada kuvvetten kazanç vardır.
D)Eğik düzlem kuvvetten kazanç sağlar.

12- Kulağımızda sesin şiddetini basıncını dengeleyen ve zarın patlamasını önleyen kısım neresidir?
A)Kulak yolu
B)Salyongoz
C)Kemik köprü
D)Östaki borusu

13- Aşağıdaki hastalıklardan hangisi gözün tabakaları ile ilgili değildir?
A)Miyopluk
B)Hipermetropluk
C)Katarakt
D)Şaşılık

14-
1-Dinamometre yayların esnekliğinden yararlanılarak yapılmıştır.
2-Dinamometre ile sadece küçük cisimlerin ağırlığı ölçülür.
3-Ağırlık dinamometre ile ölçülür.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A)1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3
D)1, 2 ve 3

15- İnsanda beyincik zedelenmesi aşağıdaki faaliyetlerden hangisi düzensiz bir hal alır?
A)Öğrenme
B)Çizgili kas faaliyetleri
C)Uyku
D)Solunum

16- Böbreklerin görevi aşağıdakilerden hangidir?
A) Vücut ısısını düzenlemek
B) Vücuttaki zehirli maddeleri zehirsiz hale getirmek.
C) Kandaki artık maddeleri süzmek
D) Sindirilmeyen artıkları dışarı atmak.

17- Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi organı değildir?
A) Böbrek
B) Üreter
C)Üretra
D) İnce Bağırsak

18- Bir elektrik devresinin iki ucu arasındaki potansiyel farkını(gerilim) ölçen alete ne ad verilir?
A) direnç
B) ampermetre
C) voltmetre
D) üreteç

19- Aşağıdakilerden hangisinde sadece potansiyel enerji artışı vardır?
A)yatay yolda sabit hızla giden araba
B) baraja dolmakta olan su
C) havalanmakta olan uçak
D) yüksekten yere bırakılan taş

20-Korku, coşku, heyecan ve öfke anlarında metabolizmayı hızlandıran adrenalin hormonu aşağıdaki iç salgı bezlerinin hangisinden salgılanır?
A)Hipofiz
B) Tiroit
C)Böbreküstü
D)Pankreas

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER