İNTERAKTİF TESTLER


1- Bir yaya 25 gramlık kütle asıldığında yay 10 cm uzuyor. Yaya 15 Newtonluk kütle asılsaydı uzama kaç cm. olurdu?
A)25
B)25
C)20
D)25

2- Sürtünmelerin ve makara ağırlıklarının ihmal edildi¬ği şekildeki sistemde 15 N luk yükü dengeleyen F kuvveti kaç N dur?
A) 10
B) 20
C) 15
D) 5

3- Şekildeki sistemde IV nolu dişli çark ok yönünde dönerse aşağıda verilen dişlilerden hangileri aynı yönde döner?
A) I ve III
B) II ve III
C) I, II ve IV
D) I, III ve IV

4- Basit makineler için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) İşten kazanç sağlayabilir.
B) İş yapma kolaylığı sağlar.
C) Kuvvetten kazanç sağlayabilir.
D) Yoldan kazanç sağlayabilir.

5- Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkilerde tozlaşmaya yardımcı faktörlerden değildir?
A) böcek
B) bedensel maddeler
C) rüzgar
D) insan faktörü

6- Sürati 2 m/sn olan bir araç 10 dakikada kaç metre yol alır?
A) 7200
B) 5400
C) 3600
D) 1800

7-
I. Sabit makara
II.Hareketli makara
III.Kaldıraç Verilen basit makinelerin hangilerinde kuvvet kazancı oluşabilir?
A) I , II , III
B) II – III
C) I – III
D) I – II

8-
I. Büyük bir kovayı yerinden oynatmaya çalışan ama oynatmayan işçi;
II.Otobüste yolculuk yapan kişi
III.Elinde çantası ile düz yolda yürüyen öğrenci
IV.Yerdeki çantasını masanın üzerine koyan öğrenci
Yukarıdaki olayların hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?
A) yalnız IV
B) III – IV
C) II - III – IV
D) I – II – III – IV

9- Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I.Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşebilir.
II.Sürtünme kuvvetinden dolayı basit makinelerde yüzde yüz verim sağlanamaz.
III.Basit makineler enerji tasarrufu sağlarlar.
A) yalnız I
B) I – II
C) I – III
D) II – III

10- Bir cismin potansiyel enerjisi hangi faktörlere bağlıdır?
A)Kütle,hacim
B)Kütle,hız
C)Kütle,yükseklik
D)Yükseklik,hız

11- Aşağıdakilerden hangisi iş birimidir?
A)N.m
B)kg.m
C)N/m
C)kg/m

12- I –Kürekle çimento karan adam.
II-Kaleciye şut çeken futbolcu.
III-Masada kitap okuyan öğrenci.
IV-Kitapları rafa yerleştiren öğrenci.
Yukarda gerçekleşen olaylar sırasında hangisinde fen anlamında iş yapılmış olur?
A)Yalnız I
B)I-II
C)III-IV
D)I-II-IV

13- Yayların esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılan ve kuvvetin ölçülmesinde kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dinamometre
B) Ampermetre
C) Voltmetre
D) Eşit kollu terazi

14- Bir insanın kanında şeker miktarı sürekli normalin üstünde bir seviyede bulunuyorsa aşağıdaki bezlerden hangisi hormonal salgısını tam olarak yapmıyordur?
A) Böbrek Üstü
B) Pankreas
C) Tiroit
D) Hipofiz

15- Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal refleks değildir?
A) Okuma
B)Hapşırma
C)İrkilme
D)Göz kırpma

16- I. Aynı türden yüklü cisimler birbirini iter
II. Farklı türden yüklü cisimler birbirini çeker
III. Nötr bir cisim ile negatif yüklü bir cismi birbirine dokundurduğumuzda yük alışverişi olmaz
IV. Negatif yüklü bir cismi topraklama yöntemi ile pozitif yüklü hale getirebilmek mümkündür Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
A)1
B)2
C)3
D)4

17- Aşağıdaki hangi ifade doğrudur?
A) Oyun hamuru ve yay esneklik potansiyel enerjisine sahiptir
B) 10. katta hareketsiz duran kişinin enerjisi yoktur
C) Hareket halindeki kişinin sahip olduğu enerji durduğu anda biter
D) Çekim potansiyel enerjisi yükseklik ve ağırlığa bağlıdır

18- kışın giyilen ayakkabıların tabanları girintili ve çıkıntılı olup bu durum yolda güvenli olarak yürümemizi sağlar .bilimsel anlamda olayı aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde açıklar.
A) kaymamak için
B) Sürtünme kuvvetini azaltmak için
C) Sürtünme kuvvetini artırmak için
D) Enerji harcamamak için

19- Traktörün arka tekerlerinin çapı ön küçük tekerlerinin çapının 4 katıdır. Arka tekerlek 2 tam dönme yaparsa ön tekerlek kaç dönme yapar?
A) 2 tam dönme yapar
B) 4 tam dönme yapar
C) 6 tam dönme yapar
D) 8 tam dönme yapar

20- Şekildeki Y yükü F kuvveti ile dengeleniyor. Kuvvetten kazancımızın artması için desteğin yerini nereye taşımalıyız?
A) O’ da kalmalı
B) N noktası
C) M Noktası
D) P Noktası

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER