İNTERAKTİF TESTLER


1- Adrenalin hormonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Korku, heyecan ve sinirlenme durumlarında salgılanır.
B) Kan şekerini yükseltir.
C) Kalp atışını ve solunumu hızlandırır.
D) Az salgılandığında şeker hastalığına neden olur.

2- Yukarı kaldırıldığında piyanoda bir çeşit enerji depolanır. Depolanan bu enerji aşağıdakilerde hangisidir?
A) Kinetik enerji
B) Esneklik potansiyel enerjisi
C) Çekim potansiyel enerjisi
D) Mekanik enerji

3- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Eğik düzlem yoldan kaybettirip , kuvvetten kazandırır.
B) Basit makinalarda işten kayıp yoktur.
C) Masa günlük yaşantımızda kullandığımız basit bir makinadır.
D) Dişliler hareketin yönünü değiştirerek iş yapma kolaylığı sağlar.

4- Aşağıda verilen basit makinalardan hangisinde kuvvetten kayıp vardır?
A) Cımbız
B) Makas
C) Sabit makara
D) Eğik düzlem

5- Elektroskopla ilgili verilen;
I.Cisimlerin yüklerinin cinslerini belirler.
II.Cisimleri yükleyebilir.
III.Cisimlerin yük miktarını belirler.
İfadelerinden hangisi yada hangileri yanlıştır?
A)Yalnız I
B) I ve II
C)Yalnız III
D)I, II ve III

6- I.Kışın yollara tuz dökülmesi
II.Karlı günlerde araçlara zincir takılması
III.Makine parçalarına yağ damlatılması
Yukarıda verilenlerden hangileri sürtünmeyi azaltmak için yapılan işlerdendir?
A) I ve II
B) Yalnız II
C) I ve III
D) Yalnız III

7- Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmaz?
A) Vagonları çeken lokomotif
B)Çatıya kiremitleri taşıyan inşaat işçisi
C)Düz bir yolda sırtındaki çantasını taşıyan öğrenci
D)Parktaki salıncakta sallanan çocuk

8- 11 kg ağırlığındaki bir çocuk 1,5m yüksekliğindeki duvardan aşağıya atladığında yapılan iş kaç Joule olur?
A) 25
B) 15
C) 25
D) 20

9- Uzunluğu 5 m, yüksekliği 2 m olan eğik düzlemin alt ucundaki 20 N’luk yükü, düzlemin en üst noktasına taşımak için gerekli olan kuvvet kaç N’dur?
A) 14 N
B) 3 N
C) 10 N
D) 12 N

10- Bir top aşağıdan yukarı doğru düşey olarak atılıp , tekrar yakalanıyor. Topun gidiş- dönüş hareketi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Topun çıktığı en büyük yükseklikte , potansiyel enerji maksimumdur.
B) Topun , yakalandığı anda yere göre potansiyel enerjisi sıfırdır.
C) Topun yakalanmadan az önceki kinetik enerjisi , minimum değerdedir.
D) Tam orta noktada kinetik enerji ve potansiyel enerji toplamı sıfırdır.


11- - Kalıtsaldır.
- Tedavi edilemez.
- Kırmızı ve yeşil renkler ayırt edilemez.
Yukarıda verilen bilgiler hangi göz kusuruna aittir?
A) Renk körlüğü
B) Şaşılık
C) Katarakt
D) Gece körlüğü

12- Bir basit makinede , aşağıda verilenlerden hangilerinden kazanç sağlanabilir?
I. İş
II. Enerji
III. Kuvvet
IV. Yol
V. Hız

A) I,II,III
B)II,III,IV
C) III, IV, V
D) II,III, IV , V

13- Basit makinelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İş kolaylığı sağlarlar.
B) Kuvvetten kazanç sağlarlar.
C) İş yönünden kazanç sağlarlar .
D) Enerji yönünden kazanç sağlayamazlar.

14- Aşağıdaki enerji dönüşümlerinin hangisinde potansiyel enerjinin, kinetik enerjiye dönüşümü yoktur?
A) Sıkışmamış bir yaya , belli bir hızla gelip çarpan oyuncak araba yayı sıkıştırır.
B) Bir tramplenden havuza atlayan yüzücü, suya hızla çarpar.
C) Bir baraj gölünde biriktirilen suyun önündeki bent kaldırılırsa , su hızla akar
D) Kurmalı bir oyuncak araba kurulup bırakılırsa hareket eder.

15- Sürtünmeli yatay bir düzlemde hareket eden bir cisim için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Cisme uygulanan kuvvet sürtünme kuvvetinden küçüktür.
B)Cisim sabit hızla hareket ediyorsa,uygulanan kuvvet sürtünme kuvvetine eşittir.
C)Sürtünmeden dolayı kinetik enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşür.
D)Sürtünme kuvveti cismin hareketini zorlaştırır.

16- Aşağıdakilerden hangisi destek noktasının ortada olduğu kaldıraca örnektir?
A)Terzi makası
B)Kürek
C)Soba maşası
D)El arabası

17- Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için;
I. Kuvvet uygulanmalı.
II. Kuvvet etkisindeki cisim yol almalıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde kesinlikle iş yapılamaz?
A)Taşı yerden kaldırmak
B) Kuyudan kova ile su çekmek
C) Arabayı iteleyip yol aldırmak
D) Çanta taşımak

18- Basit makinalar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kuvvetten kazanç sağlanırken aynı oranda yoldan kayıp vardır.
B)Yalnız tek bir kuvvet uygulanır.
C) İş kazancı vardır.
D) İş yapma kolaylığı sağlanır.

19- Aşağıdakilerden hangisi yükseklik çekim potansiyel enerjisine sahip değildir?
A) Barajdan akan su
B) Duvardan atlayan çocuk
C) Kurmalı oyuncakta sıkışan yay
D) Ağaçtan düşmekte olan yaprak

20- - Yapısında iyot bulunur.
- Vücut metabolizmasını düzenler.
- Yetersiz salgılandığında zeka geriliğine ve cüceliğe yol açar.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hormonlardan hangisine aittir?
A) Büyüme hormonu
B) Tiroksin
C) Testosteron
D) İnsülin

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER