İNTERAKTİF TESTLER


1- Aşağıdaki organların hangisinde sindirim gerçekleşmez?
A) Ağız
B) Yemek borusu
C) Mide
D) İnce Bağırsak

2- Hormonların genel özellikleriyle ilgili hangileri doğrudur ?
I. Uzun süre etkilerini gösterirler.
II . Az miktarda salgılanırlar fakat etkileri yüksektir.
III. Sinir sistemine göre daha hızlı etki gösterirler

A) I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

3- Böbreklerde herhangi bir hastalık nedeniyle geri emilme olayları yapılamazsa aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkar?
A) Kandaki üre miktarı artar
B) Kandaki karbondioksit miktarı artar
C) Kandaki glikoz miktarı artar
D) Vücudun su kaybı artar

4- Refleks olaylarını yöneten bölge aşağıdakiler den hangisidir?
A)Beyin
B)Beyincik
C)Omurilik
D)Omurilik soğanı

5- Beyinciği zarar gören bir kişide aşağıdaki olaylardan hangi görev tam yapılamaz?
A)Öğrenme
B)Beş duyu
C)Denge
D)Solunum yapma

6- Büyüme hormonu hangi bez tarafından salgılanır?
A)Hipofiz
B)Tiroit
C)Böbrek üstü
D)Pankreas

7- Guatr hastalığı hangi bezin hormonunun yeterince salgılanmaması ile ortaya çıkar?
A)Tiroit
B)Pankreas
C)Epifiz
D)İnsilün

8- İnsan sindirim sisteminde emilimin en fazla gerçekleştiği yer hangisidir?
A) İnce bağırsak
B) Kalın bağırsak
C) Mide
D) Ağız

9- Aşağıdaki organ guruplarında hangileri boşaltımda görevlidir?
A) Mide-karaciğer-akciğer-böbrek
B) Karaciğer-böbrek-pankreas-kalp
C) Deri-karaciğer-pankreas-akciğer
D) Deri-akciğer-karaciğer-böbrek

10- Aşağıdakilerden hangisi bir refleks değildir?
A) Yoğun ışıkta göz bebeğinin küçülmesi
B) Yiyecek görünce ağzın sulanması
C) Bisiklet sürme
D) Acıkınca yemek yeme


11- Aşağıdaki hormon çiftlerinden hangi ikisi kan şekerini ayarlar?
A) tiroksin-kalsitosin
B) östrojen-progestron
C) insilün –glikagon
D) kortizol-aldestron

12- İnsanlarda hormonlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Genellikle protein yapıdaki özel kimyasal maddelerdir
B) İç salgı bezleri tarafından üretilirler
C) Tamamı aynı organ üzerinde etkilidir
D) Kan yoluyla etki edecekleri yere taşınırlar

13- Enzimler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Biyolojik katalizörlerdir.
B) Reaksiyonları hızlandırır.
C) Her enzim belli bir reaksiyonda görev alır.
D) Her enzim bir kez kullanılır ve biter.

14- İnce bağırsakta bulunan villüslerin görevi aşağıdakilerden hangisinde en iyi şekilde açıklanmıştır?
A) İnce bağırsak yüzeyini genişleterek daha fazla besin emilimini sağlamak
B) Kimyasal sindirim yapmak
C) Mekanik sindirim yapmak
D) İnce bağırsak öz suyu sağlamak

15- Bir cismin sahip olduğu kinetik enerji değerini belirleyen büyüklükler hangi seçenekte verilmiştir?
A) kütle ve sürat
B) sürat ve yükseklik
C) kütle ve yükseklik
D) esneklik ve yükseklik

16- Yanda verilen elektrik devresinde lambanın parlaklığını arttırmak için aşağıdaki işlemlerden hangileri yapılmalıdır.
I - nikel-krom telin uzunluğunu arttırmak.
II - nikel-krom teli inceltmek.
III- nikel-krom tel yerine bakır tel kullanmak.

A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III

17- Aşağıda verilen durumlardan hangisinde öğrenci iş yapmıştır?
A) Yerdeki çantayı masanın üzerine çıkaran bir öğrenci
B) Düz yol sırtında çantayla giden bir öğrenci
C) Duvarı iten bir öğrenci
D) Sırtında çanta elinde torbayla durakta bekleyen bir öğrenci

18- Aşağıdaki refleks hareketlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Gözlerimizin açılıp kapanması
B) Diz kapağımıza vurulduğu zaman dizin bükülmesi
C) Eline toplu iğne batan birinin elini hızla çekmesi
D) Müzik eşliğinde dans etme

19- Bir adam ağırlığı 18 N olan bir yükü kendi doğrultusunda 2 km uzağa taşıyor. Yapılan iş ne olur?
A) 11 j
B) 10 j
C) 3600 j
D) 36000 j

20- Aşağıdakilerden hangisi dengelenmiş kuvvetler etkisindedir?
A) Balkondan düşmekte olan bir top
B) Hızlanan bir koşucu
C) Frene basarak yavaşlayan bir bisiklet
D) Düz yolda sabit hızla giden bir otobüs

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER