İNTERAKTİF TESTLER


 

1)Aşağıdakilerden hangisinde cisim kinetik enerjiye sahip değildir?
A)Havalanmakta olan uçak
B)Merdiven çıkan öğrenci
C)Birbirini kovalayan çocuklar
D)Kulübesinde duran köpek

2)Aşağıdakilerden hangisi omurilik soğanının kontrolünde yapılmaz?
A) Kalbin vücuda kan pompalaması
B) Kol ve bacak kaslarının çalışması
C) Yutulan besinlerin mideye taşınması
D) Nefes alıp verme

3)Böbrekler, kandaki bazı atık maddelerin boşaltılmasını sağlayarak vücudun iç dengesinin korunmasına yardımcı olan organlardır.Aşağıdakilerden hangisi böbrekler yoluyla vücuttan atılmaz?
A) Fazla su
B) Azotlu atıklar
C) Üre
D) Karbondioksit

4) İnsanlarda proteinlerin kimyasal sindirimi, sindirim sisteminin hangi organında başlar?
A)Ağız
B)Mide
C)Kalın Bağırsak
D)İnce bağırsak

5)Aşağıdakilerden hangisi midede gerçekleşen bir olay değildir?
A) Proteinlerin sindiriminin gerçekleşmesi
B) Kimyasal sindirim gerçekleşmesi
C) Proteinlerin emiliminin gerçekleşmesi
D) Mekanik sindirimin gerçekleşmesi

6)Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal refleks değildir?
A)Okuma
B)Hapşırma
C)İrkilme
D)Göz kırpma

7)Aşağıdakilerden hangisi yükün ortada olduğu kaldıraçlara örnektir.
A)Keser
B)Menteşeli kapı
C)Tenis raketi
D)Cımbız

8)Sabit bir noktaya asılan ve dönerek cisimlerin hareket etmelerini kolaylaştıran aletlere ne ad verilir.
A)Sabit makara
B)Eğik düzlem
C)Hareketli makara
D)Dişliler

9) I.Kinetik enerji sürtünme sonucunda ısı enerjisine dönüşür.
II Yazı yazmak için sürtünme kuvvetinden yararlanırız.
III Paraşütçüler sürtünme kuvveti sayesinde sabit süratle yere inebilmektedirler.
Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur.
A)I ve II
B) I ve IIII
C)I,II ve III
D)II ve III

10)Yerden belli bir yükseklikte bulunan cismin konumundan dolayı sahip olduğu enerjiye ne ad verilir?
A) Kinetik-Hareket Enerjisi
B) Çekim Potansiyel Enerji
C) Elektrik Enerjisi
D) Isı Enerjisi


11)Esneklik Potansiyel Enerji aşağıda verilen şıklardan hanisine bağlıdır?
A)cismin boyuna
B) Yapıldığı maddeye
C) Esneklik özeliği ve yapıldığı maddeye
D)Cismin bulunduğu yere

12) Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri bağımlılık yapan maddelerin vücudumuzda oluşturduğu hastalıklardan değildir?
A) Gırtlak kanseri
B) Sindirim hastalıkları
C) Lösemi
D) Kalp ve damar hastalıkları

13- Aşağıdaki verilenlerin hangisinde fen anlamında iş yapılmamıştır?
A) Dağcılar zirveden iniyor
B) Ayşe duvarı itmeye çalışıyor.
C) Kedi ağaca tırmanıyor
D) Bisikletli yatay yolda hızla ilerliyor

14- Sindirimi tamamlanmış besinlerin kana geçmesini aşağıdaki organlardan hangisi sağlar?
A)Ağız
B)İnce Bağırsak
C)Kalın Bağırsak
D)Mide

15-- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kuvvet , cismin şeklini değiştirir.
B)Kuvvet cismi hareket ettirir.
C)Kuvvet cismin kütlesini değiştirir.
D)Kuvvet hareket halindeki cismi durdurur.

16-Aşağıda verilen ifadelerin tamamı aşağıda iç salgı bezlerinden hangisi için söylenilebilir?
• Kandaki şeker düzeyini ayarlayan hormonları salgılar
• Midenin altında yer alır
• İnce bağırsağa salgı gönderir.

A)Hipofiz
B)Tiroit
C)Pankreas
D)Böbrek üstü bezi

17-Bir grup öğrenci,bir yaya farklı büyüklükteki ağırlıklar asarak yayda oluşturdukları uzamaları dikkatle ölçüyor ve sonuçlarını kaydediyor.Elde ettiği verilere göre,yayı geren kuvvet artıkça,yayın esneklik sınırı içinde uzama miktarının da arttığını görüyor. Bu bilgilere göre öğrenciler aşağıdaki araçlardan hangisini tasarlayabilir?
A)Terazi
B)Dinamometre
C)Termometre
D)Barometre

18- Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun denge ve hareket merkezidir?
A) Omurilik
B) Beyincik
C) Beyin
D) Omurilik soğanı

19- Yay Adı Asılan Kütle Uzama Miktarı
1. yay 10 g 2 mm
2. yay 20 g 4 mm
3. yay 5 g 12 mm
4. yay 15 g 16 mm
Yukarıdaki tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. - Tabloya göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) 1. ve 2. yay aynı malzemeden yapılmıştır.
B) 2. yaya 15 g kütle asılırsa 8 mm uzar.
C) 3. ve 4. yay farklı malzemeden yapılmıştır.
D) 4. yaya 5 g kütle asılırsa 12 mm uzar.

20-- Bütün yaylara 5 g kütle asılırsa yaylardaki uzama miktarlarının çoktan aza doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) 1, 2, 3, 4
B) 4=3, 2=1
C) 1=3, 4=2
D) 4, 3, 2, 1

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER