İNTERAKTİF TESTLER


 

1)Aşağıda göz ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Gözün en dışındaki tabakaya sert tabaka denir.
B) Damar tabaka gözün ön kısmında farklılaşarak irisi oluşturur.
C) Görüntü damar tabaka üzerindeki sarı lekede ters olarak oluşur.
D) Sert tabaka gözün ön kısmında farklılaşarak korneayı oluşturur.

2)Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biri değildir?
A) Deri
B) Ağız
C) Kulak
D) Burun

3)Aşağıdaki basit makinelerin hangisinde kuvvet kazancı yoktur?
A)hareketli makara
B)eğik düzlem
C)sabit makara
D)kaldıraç

4)Basit makineler için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Kuvvetin yönünü değiştirebilir
B)Kuvvetten kazanç sağlar
C)İşte kolaylık sağlar
D)Hem kuvvetten hem de yoldan aynı anda kazanç sağlayabilir

5)Aşağıdakilerden hangisi basit makine değildir?
A)bıçak
B)vida
C) anahtar ve kilit
D) buzdolabı

6)Aşağıdakilerden hangisi potansiyel enerji kazanmıştır?
A)düz yolda hızlanan araba
B)yükselen asansör
C)yerde sürüklenen sandık
D)paten kayan çocuk

7)Aşağıdakilerden hangisinde yerçekimine karşı iş yapılır?
A)Yatay zeminde yükü iterek hareket ettiren işçi.
B)Dağa tırmanan dağcı
C)Yatay yolda çantasını taşıyan öğrenci
D)Çocuğun duvarı itmesi

8)Dokunma duyusu organımız aşağıdaki duyulardan hangisini algılayamaz?
A)basınç
B)sıcaklık
C)sertlik
D)renk

9)Merkezi Sinir Sistemi organlarının görevleri hakkında aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Beyin-öğrenme
B) Beyincik-hareket ve denge
C) Omurilik-refleks
D) Omurilik soğanı-konuşma

10)Bir yaya 25 gr.lık kütle asıldığında yay 10cm.uzuyor. Yaya 2000 gr.lıkkütle asılsaydı uzama kaç cm. olurdu?
A)20
B)5
C)15
D)25

 

11)Aşağıdaki durumların hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılır. I. Sırtında çantasını taşıyan öğrenci II.Tuğlaları merdivenden çatıya taşıyan işçi III. Sırt çantasıyla dağa tırmanan dağcı IV.Düz yolda omzunda çimento taşıyan işçi
A)Yalnız I
B)II, III, IV
C)II ve III
D) Yalnız IV

12) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel sindirime örnektir?
A) Safra sıvısıyla yağların mekanik sindirimi
B) Mide özsuyu enzimiyle proteinlerin sindirimi
C) Tükürük enzimiyle karbonhidratların sindirimi
D) Pankreas özsuyu enzimiyle yağların sindirimi

13)Kalıtsal olarak aktarılan göz kusuru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hipermetrop
B) Presbitlik
C) Astigmatizm
D) Renk körlüğü

14) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Pankreas özsuyunda sadece karbonhidratları sindiren enzim bulunur
B)İp üstünde yürümek beyincik tarafından kontrol edilir
C)Su besinlerin sindirimini kolaylaştırır.
D)Mineraller kemik ve dişlerin yapısına katılır

15).Bir arabaya yatay yolda 2 kg. kuvvetlik yatay bir kuvvetle 5 m. yol aldırıldığında yapılan iş kaç joule’dür?
A)10 j.
B)23 j.
C)25 j.
D)21 j.

16)Aşağıdaki bezlerin hangisi hormon üretmez?
A)Üreme bezleri
B)Troit
C)Tükrük bezi
D)Hipofiz bezi

17)Bir evin balkonundan serbest düşmeye bırakılan bir cismin yere düşene kadar potansiyel ve kinetik enerjilerde değişme için ne söylenebilir? Potansiyel enerji kinetik enerji
A) Azalır Azalır
B) Artar Azalır
C) Azalır Artar
D) Değişmez Değişmez

18) I.hızlanmakta olan trenin kinetik enerjisi artar
II.Ağaçta ki elma potansiyel enerjiye sahiptir.
Yukarıda verilen ifadeler için ne söylenebilir?
A))Yalnız I doğrudur
B))Yalnız II doğrudur
C))Her ikisi de doğrudur
D))Her ikisi de yanlıştır

19) Aşağıdaki göz kusurlarından hangisi tedavi edilemez?
A) Miyop
B) Renk körlüğü
C) Katarakt
D)Şaşılık

20)Bir cisme 5N ve 9N ‘lik iki kuvvet etki ederse bu cisme etki eden net kuvvet aşağıdakilerden hangisi kesinlikle olamaz?
A) 4
B) 8
C) 13
D) 15

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER