İNTERAKTİF TESTLER


 

1- Canlıların korku, heyecan vb
durumlarda böbrek üstü bezlerinden salgıladıkları adrenalin hormonunun etkisinin ortadan kalktığı halde, kalp atış hızının çok geç düzene girmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hormonun kalbi çok etkilemesi
B) Hormonun kan yoluyla taşınması
C) Hormonun yıkımının çok geç tamamlanması
D) Böbrek üstü bezinin karma yapısının olması

2- Bir güvercinin aşağıdaki organlarından hangisi çıkarıldığında güvercin dengesini sağlayamaz?
A) Beyincik
B) Beyin
C) Omurilik soğanı
D) Omurilik

3- Aşağıda verilenlerden hangisi merkezi sinir sistemi organlarından değildir?
A) Beyin
B) Omurilik
C) Omurilik soğanı
D) Omurga

4- Büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere dönüştürülmesidir. Yukarıda verilen ifade aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
A) Boşaltım
B) Sindirim
C) Dolaşım
D) Solunum

5- .Böbreküstü bezlerinin salgıladığı hormon aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tiroksin
B)Adrenalin
C)Büyüme Hormonu
D)İnsülin

6- Aşağıdaki organ ve yapıların hangisinde kimyasal sindirim gerçekleşmez?
A)Ağız
B)Mide
C)İnce bağırsak
D)Yemek borusu

7- Beyinciği zedelenen bir insan hangi davranışı düzgün yapamaz?
A) Yürüme
B) Nefes alıp verme
C) Heyecanlanma
D) Yemek yeme

8- Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezlerinin düzensiz hormon salgılamasından kaynaklanan bir hastalıktır?
A) İdrar kaçırma
B) Şeker hastalığı
C) İshal
D) Bademcik iltihabı

9- Uzun süre karanlık bir ortamda oturan bir kişinin,çok aydınlık bir odaya girmesiyle birlikte gözbebekleri küçülür.Bu olay hangi organ tarafından gerçekleştirilir?
A) Beyin
B) Beyincik
C) Omurilik soğanı
D) Omurilik

10-
Besin Sindirimin başladığı yer Sindirimin bittiği yer
I Karbonhidrat Ağız İnce bağırsak
II Protein Ağız Mide
III Yağ İnce bağırsak İnce bağırsak Yukarıdaki tabloda vücuda alınan besin maddelerinin sindiriminin başladığı ve bittiği yerler verilmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

 

11- Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemine yardımcı organdır?
A)Mide
B)İnce bağırsak
C)Karaciğer
D)Yutak

12- Proteinlerin kimyasal sindirimi nerede başlar ve biter?
A)Ağız-mide
B)Ağız-ince bağırsak
C)Mide-ince bağırsak
D)Ağız-kalın bağırsak

13- Mide bezlerinden salgılanan hidroklorik asit ve enzimler aşağıdaki besinlerden hangisinin kimyasal sindiriminde rol oynar?
A)Yağ
B) Protein
C) Nişasta
D)Karbonhidrat

14- Solunum sırasında karbondioksit ile oksijen değişimi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)Kılcal damarlar-Aıveol
B)Alveol-Toplardamarlar
C)Atardamarlar-Alveol
D)Alveol-Bronşçuklar

15-
I. Karbonhidratlar
II. Proteinler
III. Yağlar
IV. Vitamin
V. Mineral
VI. Su Yukarıdaki besinlerden hangisi ince bağırsakta sindirime uğrar?
A) I-II
B) I-II-III X
C) I-II-III-IV
D) IV-V-VI

16- Köpekten korkan bir öğrenci, yolda yürürken karşısına köpek çıkınca heyecanlanmış ve kalp atışları hızlanmıştır. Öğrencinin heyecanlanmasına ve kalp atışlarının hızlanmasına sebep olan hormon ve bu hormonun salgılandığı iç salgı bezi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Adrenalin - Tiroit bezi
B) Tiroksin – Tiroit bezi
C) Tiroksin – Hipofiz bezi
D) Adrenalin – Böbrek üstü bezi X

17- Böbreğin yapısını inceleyen bir öğrenci aşağıdaki kısımlardan hangisini göremez?
A) Öz
B) Kabuk
C) Havuzcuk
D) Üretra

18- Aşağıdaki tabloda mekanik ve kimyasal sin-dirim yapılan yerler ve sindirim türleri verilmiştir.
Yer Kimyasal Sindirim Mekanik Sindirim
I Mide - +
II Yemek borusu + +
III İnce bağırsak + +
IV Ağız + -
( + : Görülür , - : Görülmez ) Buna göre tabloda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve IV
D) I, II ve IV

19-Bir tavşanın beyinciği zedelenirse , aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A)Göremez
B)Beslenemez
C)Soluk alıp veremez
D)Dengesini sağlayamaz

20-Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi organı değildir?
A) İnce bağırsak.
B) Kalın bağırsak
C) Mide
D) Akciğer


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER