SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)   
1. Bir torbada 4 mavi, 5 kırmızı, 11 beyaz top vardır.Rasgele torbadan bir top çekiliyor. çekilen topun mavi gelme olasılığı nedir ?
A) 1/5
B) 1/4
C) 11/20
D) 4/5
2.
A)
B)
C)
D)
2. Bir kasada 9 sağlam 3 çürük limon vardır. Rastgele seçilen bir limonun çürük olma olasılığı nedir?
A) 1/2
B) 1/3
C) 1/4
D) 3/4
3.
A)
B)
C)
D)
3. Birbiriyle aynı özelliklere sahip 2 sarı,4 mavi, 4 kırmızı bilye bir torbaya konuluyor. Torba içerisinden rastgele çekilen bir bilyenin sarı olma olasılığı yüzde kaçtır?
A) 20
B) 40
C)50
D)60
4.
A)
B)
C)
D)
4. Aslı ve Zehra tombala oynayacaklardır.Torbalarında 1 den 30’a kadar(30 dahil) tam sayılar yazan tombala taşları vardır.Aslı torbadan bir taş çekiyor.Çekilen taşın çift sayı gelme olasılığı kaçtır?
A) 3 /10
B) 2 /5
C) 1 /5
D) 1 /2
5.
A)
B)
C)
D)
5. ANKARA sözcüğünün harfleri birer kâğıda yazılıp bir torbaya koyuluyor. Bu torbadan çekilen bir kâğıt üzerindeki harfin A olma olasılığının değeri aşağıdaki aralıkların hangisindedir?
A) 0,1- 0,3
B) 0-0,4
C) 0,3-0,6
D)0,7-1
6.
A)
B)
C)
D)
6. Burak’ın kalem kutusunda 3 mavi,2 siyah,4 kırmızı ve 1 yeşil kalem vardır.Burak kalem kutusundan rastgele bir kalem seçtiğinde seçilen kalemin kırmızı olmama olasılığı yüzde kaçtır?
A) %90
B) %60
C) %40
D) %20
7.
A)
B)
C)
D)
7. Havaya atılan bir madeni para ya tura ya da yazı olarak yere düşer.Madeni para 20kez yukarı atıldığında 12’siyazı 8’i tura olarak düşmüştür.Buna göre madeni paranın yazı gelme olasılığı nedir?
A)8/20
B)40/100
C)12/20
D)20/20
8.
A)
B)
C)
D)
8. Bir torbada 2 kırmızı, 4 mavi, 3 sarı misket vardır. Rastgele çekilen bir misketin sarı gelmeme olasılığı nedir.?
A) 1/3
B) 2/3
C) 3/4
D)1/4
9.
A)
B)
C)
D)
9. Haftanın günleri aynı büyüklükteki kartlara yazılarak bir torbaya atılıyor. Rasgele bir kart çekilirse çekilen kartın üzerinde P harfiyle başlayan gün yazma olasılığı nedir?
A)2/7
B)3/7
C)5/7
D)6/7
10.
A)
B)
C)
D)
10. Bir hikâye kitabı 45 sayfadan oluşmaktadır. Kitabın rasgele açılan sayfasının 5 in katı olma olasılığı nedir?
A) 1/5
B) 1/9
C) 1/45
D) 9/1
11.
A)
B)
C)
D)
11. Bir torbanın içerisinde 1 den 10 a kadar numaralandırılmış kâğıtlar vardır. Bu torbadan rast gele çekilen bir kâğıdın tek sayı olma olasılığı kaçtır?
A) 1/2
B) 1/3
C) 1/10
D) 4/10
12.
A)
B)
C)
D)
12. Alfabemizi oluşturan tüm harfler eş özellikteki kağıtlara tek tek yazılarak bir torbaya atılıyor. Çekilen harfin “ BENİM ADIM ALİ “ cümlesinde olmama olasılığı kaçtır ?
A) 9/29
B) 19/29
C) 20/29
D) 22/29
13.
A)
B)
C)
D)
13. Bir kura torbasında 6 kırmızı, 4 beyaz, 3 sarı küçük top konuyor. Torbadan bir çekilişte beyaz olma olasılığı nedir?
A) 4/13
B) 9/13
C) 6/13
D) 1/13
14.
A)
B)
C)
D)
14. Bir öğrencinin çantasına 3 kırmızı,5sarı ,2 mavi boya kalemi dökülmüştür.Çantanın içerisinden rastgele bir secim yapılacaktır ? Yukarda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Seçilen kalemin mavi olma olasılığı %20 dir
B) Seçilen kalemin sarı olma olasılığı %50 dir
C) Seçilen kalemin kırmızıolma olasılığı 13 dür
D) Seçilen kalemin beyaz olma olasılığı 0 dır
15.
A)
B)
C)
D)
15. DİYARBAKIR kelimesinin harfleri eş kağıtlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Rastgele çekilen kağıttaki harfin “R” olma olasılığı nedir?
A)%10
B)%20
C)%30
D)%40
16.
A)
B)
C)
D)
16. Bir kutunun içinde 2 mavi, 3 sarı, 1 beyaz top vardır. Kutunun içinden rasgele 1 top çekildiğinde çekilen topun sarı olma olasılığı nedir?
A) 1
B)1/3
C)3/6
D)2/6
17.
A)
B)
C)
D)
17. Aşağıdakilerden hangisi bir olasılık değeri olamaz?
A) 1
B)℅120
C) 0,999
D) 0
18.
A)
B)
C)
D)
18. “MATEMATİK” kelimesinin her bir harfi kartondan kesilmiş pulların üzerine yazılarak boş bir torbaya atılmıştır. Esra torbadan rastgele bir pul seçmiştir. Seçilen harfin “E” olma olasılığı nedir?” Sorusu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Olay : O =“E” harfinin seçilmesi
B) Örnek uzay : Ö = {M,A,T,E,İ,K}
C) Deney : Pulların üzerine yazılmış olan “MATEMATİK” kelimesinin harflerinden birinin seçilmesi
D) Olayın Çıktıları : {A,A}
19.
A)
B)
C)
D)
19. Bir kutuda 2 kırmızı , 4 mavi balon vardır.Kutudan rastgele bir balon alındığında mavi renkte olmama olasılığı nedir?
A) 1/6
B) 5/6
C) 2/3
D) 1/3
20.
A)
B)
C)
D)
20. KARAYEMİŞ kelimesindeki her harf aynı özelliklere sahip kağıt parçalarına yazılarak boş bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rasgele çekilen bir kağıtta ‘A’ harfinin yazma olasılığı kaçtır?
A) 1/9
B) 1/5
C) 2/9
D) 1/3
21.
A)
B)
C)
D)
21. 73618 sayısını oluşturan rakamlardan rastgele biri seçildiğinde bu rakamın 2’nin katı olma olasılığı yüzde kaçtır ?
A ) 30
B )20
C )40
D )50
22.
A)
B)
C)
D)
22. sarı , 4 kırmızı ve 5 siyah özdeş topun bulunduğu bir torbadan rasgele çekilen bir topun siyah gelmeme olasılığı kaçtır?
A) 1/3
B) 1/4
C) 5/12
D) 7/12
23.
A)
B)
C)
D)
23. Hilesiz bir zar atıldığında 3 veya 3 den büyük sayı gelme olasılığı kaçtır?
A) 5 /6
B) 2 /3
C) 1 /2
D) 5 /36
24.
A)
B)
C)
D)
24. 1’den 25’e kadar olan doğal sayılar birbirine eşit kağıtlara yazılarak bir kutuya atılmıştır. Rasgele seçilen bir kağıdın 2’nin kuvveti olma olasılığı yüzde olarak kaçtır?
A) %16
B) %20
C) %30
D) %12
25.
A)
B)
C)
D)
25. Satın alınan 15 tane ampulden üç tanesi bozuktur.Rastgele seçilen bir ampulün sağlam olma olasılığı kaçtır?
A) 2/3
B) 3/4
C) 4/5
D) 3/15
------
HAZIRLAYAN:ErcanYEŞİLYURT   
......