İNTERAKTİF TESTLER

1. 1, 6245 dam² içinde kaç tane 1dm² alan vardır?

A) 16 245
B) 1624,5
C) 162,45
D) 16,245

2. 180 cm² kaç dam² dir?

A) 1, 8
B) 0, 0018
C) 0, 018
D) 0,00018

3. 0, 075 hm² kaç m² dir?

A) 750
B) 75 00
C) 75000
D) 750000

4. Genel terimi 2n + 3 olan sayı örüntüsünde 5. terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) 8
B) 11
C) 13
D) 17

5. 1 , 3 , 5 , 7 , a , b , c sayı örüntüsünde a , b , c harflerine karşılık gelen sayılar aşağıdakilerden hangileridir?

A) 9 , 11 , 13
B) 8 , 10 , 12
C) 10 , 11 , 12
D) 11 , 13 , 15


6. Bir karenin etrafını 3 defa dolanan bir karıncanın aldığı yolu gösteren ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 12a
B) 18a
C) 18+a
D) 12+a

7. a= -3 için -3a-(-5) ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) -17
B) 14
C) 17
D) -14

8. 2x - 12x + 2.6 ifadesinin terim sayısı ile sabit teriminin toplamı kaçtır?

A) 3
B) 10
C) 13
D) 15

9. Uzunluğu 20.a +35 olan bir kumaş beş eşit parça olacak şekilde kesiliyor. Buna göre her bir parçanın uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7.a+4
B) 10.a - 15
C) 4.a+ 7
D) 15+10.a

10. Bir doğal sayının 4 katının 3 eksiği 61 olduğuna göre bu doğal sayının yarısı
aşağıdakilerden hangisidir ?

A) 16
B) 8
C) 4
D) 2

 

11. '' Bir sayının 1 eksiğinin 2 katı '' cümlesine karşılık gelen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2a + 1
B) 2n - 1
C) 2 ( x + 1)
D) 2 ( m - 1 )

12. Annesinin yaşı Özlemin yaşının 3 katından 3 yaş eksiktir. Yaşlarının toplamı 37 olduğuna göre, Özlem kaç yaşındadır ?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 25

13. 36 kişilik bir sınıfta erkek öğrenciler kız öğrencilerin 2 katından 6 eksik olduğuna göre sınıftaki erkek öğrenci sayısını bulunuz.

A) 18
B) 20
C) 22
D) 26

14. Aşağıdakilerden hangisi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir?

A) x + 2 = 5y - 2
B) 5x - y =1
C) 5 + 7 = 12
D) 2x + 4 = x

15. 3x - 1 = 8 denklemini sağlayan değer aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

16. 5 katının 5 eksiği 5 eden sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

17. Kısa kenarı 15 cm uzun kenarı 20cm olan dikdörtgenler kullanarak oluşturulan
en küçük karenin alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1600
B) 2600
C) 3600
D) 4600

18. Bir sayının 3 fazlasının 5 katı 25 eden sayı kaçtır? ' Yandaki problem aşağıdaki hangi denklemle çözülebilir?

A) 3x - 5 = 25
B) 3.(x+5) = 25
C) (x+3).5 = 25
D) 5.x+3 = 25

19. Çevresi 32 cm olan karenin alanı kaç cm²dir?

A) 32
B) 8
C) 16
D) 64

20. 4x - 10 = 22 ise x=?

A) 6
B) 7
C) 8
D) 9


 CEVAPLAR 1A 2D 3A 4C 5A 6A 7B 8D 9C 10B 11D 12A 13C 14D 15C 16B 17C 18C 19D 20C


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER