İNTERAKTİF TESTLER

1. Bir kenar uzunluğu 3x br olan karenin çevresini belirten cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3x + 3x
B) 4 + 3x
C) 3x . 3x
D) 4 . 3x

2. “ Saatteki hızı 70 km olan bir araç a saatte kaç kilometre yol alır?” ifadesine ait cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 70 + a
B) 70 . a
C) a – 70
D) 70 ÷ a

3. a = 3 b = 7 için 3a – 5b ifadesinin değeri kaçtır?

A) 26
B) 6
C) -6
D) -26

4. 6. sınıf öğrencisi Veli’nin çalışma masası birimkarelere bölünmüş şekildedir. Eni 22 tane, boyu 30 tane kareden oluşmuştur. Veli’nin çalışma masasının tamamı kaç br kareye bölünmüştür.

A) 1320
B) 660
C) 330
D) 220

5. Dik kenar uzunlukları 60 m. ve 80 m. uzunluğunda olan dik üçgen şeklindeki bir tarlanın alanı kaç daa (dekar) dır?

A) 2,4
B) 24
C) 240
D) 2400

6. Bir adımı 75 cm olan Kerem, uzun kenarı 150 cm, alanı 4,5 metrekare olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafını kaç adımda tamamlar?

A) 6
B) 8
C) 12
D) 16

7. Eni 4 metre, boyu 6 metre olan bir salonun tabanı kare fayanslarla döşenecektir. Alanı 400 santimetrekare olan fayanslardan kaç tane döşenir?

A) 40
B) 60
C) 400
D) 600

8. 2 ,6 , 12 , 20 ,30 ,….. örüntüsünün 11. terimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 110
B) 120
C) 123
D) 132

9. İki sayı arasındaki fark 47’dir. Büyük sayı t ise, küçük sayının değerini belirten cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 47 . t
B) 47 – t
C) t + 47
D) t – 47

10. Alan ölçüleri kaçar kaçar büyür ve kaçar kaçar küçülür?

A) 10
B) 100
C) 1000
D) 10000

 

11. 0, 75 km² + 8 hm² + 175 dam² ifadesi kaç hm² 'dir?

A) 84,75
B) 83,75
C) 84,5
D) 83,5

12. ( 48 m² + 75 dam ²) - 0, 75 hm² ifadesinin m² cinsinden sonucu hangisidir?

A) 47,25
B) 48
C) 48,25
D) 49

13. Aşağıdakilerin kaç tanesi yanlıştır?
1. 1 ar = 1 dam²
2. 1 hm² = 1 hektar
3. 1 da = 1 dm²
4. 1 daa = 10 dam ²

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


14. 140 dm² + 25 da toplamı , kaç ar dır?

A) 2, 51
B) 2, 514
C) 3, 51
D) 3, 514


15. 15 m² + 800 dm² + 0, 5 daa toplamının da cinsinden karşılığı hangisidir?

A) 51, 3
B) 51, 8
C) 52, 2
D) 52, 3


16. 5 daa + 0, 05 ha + 500 da toplamının ar cinsinden karşılığı , hangisidir?

A) 0, 15
B) 1,5
C) 105
D) 1500

17. 9, 6 ha kaç m² dir?

A) 96
B) 960
C) 9600
D) 96000


18. 18375 cm² kaç m² dir?

A) 1837, 5
B) 183,75
C) 18,375
D) 1,8375

19. 8dm² + 49 cm² + 0, 08 m² toplamının dm² cinsinden karşılığı, hangisidir?

A) 12, 47
B) 16,49
C) 18,47
D) 18, 49

20. 20,305 hm ² ,kaç dekardır?

A) 2,0305
B) 203,05
C) 2030,5
D) 20305


CEVAPLAR 1D 2B 3D 4B 5A 6C 7D 8D 9D 10B 11A 12B 13B 14B 15D 16C 17D 18D 19B 20B 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER