SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)    
1. 90 yolcu bulunan bir uçakta bütün yolcular Türkçe bazıları İngilizce bilmektedir.İngilizce bilmeyenlerin sayısı bilenlerin sayısının 2 katı olduğuna göre sadece Türkçe bilenlerin sayısı kaçtır?
A) 20
B) 40
C) 50
D) 60
2.
A)
B)
C)
D)
2. En az bir dil bilen 33 kişilik turist grubunda 22 kişi İngilizce 30 kişi Fransızca bildiğine göre her iki dili bilen kaç kişi vardır?
a-)15
b-)17
c-)19
d-)21
3.
A)
B)
C)
D)
3. A ve B kümeleri için; s(A)=19 , s(B)=18 ve s(AUB) =33 olduğuna göre , s(BA) kaçtır?
A) 18
B) 14
C) 15
D) 1
4.
A)
B)
C)
D)
4. A = { 1 , 3 , 5 } , B = { 3 , 5 } olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?
a) A È B = { 1 , 3 , 5 }
b) B A = Æ
c) A B = { 1 }
d) A Ç B = { 1 , 5 }
5.
A)
B)
C)
D)
5. s(AUB) =11, s(A)=8, s(B)=6 ise s(A∩B) = ?
A ) 4
B ) 3
C ) 2
D ) 5
6.
A)
B)
C)
D)
6. A = { 1, {2}, 3, {4,5},6} kümesi veriliyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A ) 1€A
B ) {2}€ A
C ) {6}€ A
D ) s(A) = 5
7.
A)
B)
C)
D)
7. 40 kişilik bir sınıfta 16 kişi İngilizceden,13 kişi Türkçeden,7 kişi ise her iki dersten başarısız olmuştur. Bu sınıfta her iki dersten başarılı olan kaç kişi vardır?
A) 16
B) 18
C) 20
D) 21
8.
A)
B)
C)
D)
8. Bir sınıftaki Türkçe kitabını alanların sayısı 18, Matematik kitabını alanların sayısı 20, Türkçe ve Matematik kitaplarını alanların sayısı ise 9 olduğuna göre bu sınıfta sadece Matematik kitabını alan kaç öğrenci vardır?
a) 11
b) 7
c) 13
d) 9
9.
A)
B)
C)
D)
9. 35 kişilik bir grup yemek yemek için bir lokantaya gidiyorlar.Bu grupta sadece ayran içenler 12 kişi sadece meyve suyu içenler 15 kişi hiç birini içmeyen 3 kişi vardır.Buna göre bu grupta hem ayran hem de meyve suyu içen kaç kişi vardır?
A)5
B)8
C) 3
D)10
10.
A)
B)
C)
D)
10. K={1,2,3,4,5,6} ve L={1,3,5,7,9,11} kümeleri veriliyor. K Ç L kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) {1,2,3,4,5}
B) {1,3,5,7,9}
C) {1,2,3,4,5,6,7,9,11}
D) {1,3,5}
11.
A)
B)
C)
D)
11. A ve B ayrık kümelerdir.
S( A) = 2 s (B) ve s(AuB) =12 olduğuna göre .s(A) kaçtır?
A) 4
B) 6
C)8
D)10
12.
A)
B)
C)
D)
12. Bir sitede oturan ailelerin 40’ ı A gazetesini, 34’Ü B gazetesini okumaktadır.Bu sitede toplam 63 aile bulunduğuna göre .yalnız A gazetesini okuyan kaç aile vardır?
A) 23
B) 29
C) 32
D) 35
13.
A)
B)
C)
D)
13. A ve B boş kümeden farklı iki kümedir.AB =A olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) BA=B
B) A∩B=0
C) S(A U B)=s(A) + s(B)
D) B C A
14.
A)
B)
C)
D)
14. Bir kümenin alt küme sayısını bulmak isteyen bir öğrenci , kümenin eleman sayısını bir fazla alıyor. Buna göre alt küme sayısında nasıl bir değişme olur?
a-) Yarısı kadar artar
b-) Kendisi kadar artar.
c-) iki katı kadar artar.
d-) Sekiz artar.
15.
A)
B)
C)
D)
15. Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir?
a) {0}
b) { Ardışık çift doğal sayılar }
c) { 5 ile 6 arasındaki doğal sayılar }
d) { Sıfırdan büyük doğal sayılar }
16.
A)
B)
C)
D)
16. A={9,b,6,3} B={8,3,a,9} kümeleri veriliyor. A=B olduğuna göre a+b toplamı kaçtır?
a) 10
b)12
c)14
d)16
17.
A)
B)
C)
D)
17. A={1,2,3}olmak üzere hangisi A kümesinin alt kümesidir?
a-) {1,2}
b-) {12,13}
c-) {0,1}
d-) {0,1,2,3}
18.
A)
B)
C)
D)
18. A={Tezcan kelimesinin harfleri} , B={Karaca kelimesinin harfleri} A ve B kümelerine göre aşağıdaki sorulardan hangisi doğrudur?
a-) A={ t,e,z}
b-) A={t,e,z,c,a,n}
c-) B={ k,a,r,a,c,a}
d-) B={k,a,r}
19.
A)
B)
C)
D)
19. B={ATATÜRK} kümesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-) s(B) =7
b-) s(B)=5
c-) s(B)=1
d-) Kümede elemanlardan aynı olanlar bir kez yazılacağından B kümesi yanlış yazılmıştır.
20.
A)
B)
C)
D)
20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir küme belirtmez?
A)Sınıfımızın gözlüklü öğrencileri
B)Okulumuzun bayan öğretmenleri
C)Yaz mevsiminin ayları
D)Haftanın bazı günleri
21.
A)
B)
C)
D)
21. Bir sınıfta herkes satranç ya da dama oyunlarından en az birini oynamaktadır. Bu sınıfta 14 öğrenci dama ve 8 öğrenci sadece satranç oynuyor ise sınıf mevcudu kaç kişidir?
A)18
B)20
C)22
D) 24
22.
A)
B)
C)
D)
22. Aşağıdaki kümelerden hangisi C= { 15 den küçük çift doğal sayılar } kümesinin alt kümesidir?
A) K= { 10,12,13 }
B) D= { 10 dan büyük rakamlar }
C) F= { çift sayılar }
D)E= { 6’nın katı olan 24 den küçük sayılar }
23.
A)
B)
C)
D)
23. Bir sınıftaki öğrencilerin mevcudu 30 dur. Bu öğrencilerden 20 tanesi futbol, 15 tanesi voleybol kursuna kayıt yaptırmıştır. Buna göre yalnızca voleybol kursuna katılan kaç öğrenci vardır?
A) 5
B)10
C)15
D)20
24.
A)
B)
C)
D)
24. Rakamları farklı olan 2 basamaklı doğal sayılar kaç tanedir?
A) 90
B) 81
C) 72
D) 56
25.
A)
B)
C)
D)
25. 35 kişilik bir grup yemek yemek için bir lokantaya gidiyorlar.Bu grupta sadece ayran içenler 12 kişi sadece meyve suyu içenler 15 kişi hiç birini içmeyen 3 kişi vardır.Buna göre bu grupta hem ayran hem de meyve suyu içen kaç kişi vardır?
A)5
B)8
C) 3
D)10
 

HAZIRLAYAN: Eracan YEŞİLYURT

    
......