İNTERAKTİF TESTLER

1 ) Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayı değildir?
A) 2     B) 5
C) 7     D) 9


2 ) 51A2 dört basamaklı sayısı 4 ile tam bölünebildiğine göre A’nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?
A) 20       B) 23
C) 25       D) 30


3 ) a < b < c ardışık üç çift sayıdır. (c-b) x (c-a) x (b-a) işleminin sonucu kaçtır?
A) 16        B) 8
C) 4         D) 2


4 ) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Aralarında asal iki sayının EBOB u 1dir.
B) Aralarında asal iki sayının EKOK u 1dir.
C) En küçük asal sayı 2dir.
D) Doğal sayılar kümesinde çarpma işleminin değişme özelliği vardır.


5 ) Hangi sayının 4 eksiğinin 3 katının yarısı 15dir.
A) 10          B) 14
C) 25          D) 40


6 ) 1 2 5 14 ?
Yukarıdaki sayı dizisi belli bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre ? yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 27         B) 29
C) 41          D) 52


7 ) 6.874.325 sayısının yüzler basamağı 3 arttırılıp , binler basamağı 2 azaltılırsa yeni sayıdaki değişim ne olur?
A) 10 artar
B) 10 azalır
C) 1700 artar
D) 1700 azalır


8 ) Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı en küçük doğal sayı ile 2 basamaklı en büyük 5 ile bölünebilen doğal sayının toplamı kaçtır?
A) 197
B) 201
C) 218
D) 222


9 ) Bir otobüsteki yolcular beşer, altışar ve yedişer sayıldığında her seferinde 2 yolcu artmaktadır. Buna göre otobüste en az kaç yolcu vardır?
A) 208        B) 210

C) 212        D) 20

 


10 ) 1 den 125 e kadar olan sayıların kaç tanesi 6 ile bölünebilir fakat 5 ile bölünmez?
A) 10          B) 14
C) 16          D) 20

11 ) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) En küçük asal sayı 2 dir.
B) 44 ile 7 aralarında asaldır
C) İki farklı asal sayı daima aralarında asaldır
D) 21 ile 35 aralarında asaldır.


12 ) Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
A) İki asal sayının toplamı bir tek sayıdır.
B) İki asal sayının toplamı bir asal sayıdır.
C) 2den büyük asal sayılar tek sayıdır.
D) Aralarında asal iki sayının OKEKi 1dir.

13 ) Aşağıdakilerden hangisi aralarında asaldır?
A) 8 ile 14           B) 15 ile 28
C) 12 ile 35          D) 9 ile 21


14 ) a , b ve c asal sayılardır. a= 19.(b-c) olduğuna göre a+b+c toplamı kaçtır?
A) 18          B) 19
C) 24         D) 27


15 ) Asal 5 farklı doğal sayının toplamı en az kaçtır?
A) 28        B) 33
C) 39        D) 41

16 ) İki basamaklı en küçük asal sayı ile iki basamaklı en büyük asal sayının toplamı kaçtır?
A) 121        B) 118
C) 112        D) 108


17 ) a , b ve c asal sayılardır. a.b=35 b.c=55 olduğuna göre a+b+c toplamı kaçtır?
A) 21          B) 23
C) 25         D) 39


18 ) a , b ve c asal sayılardır. a.b=35 b.c=55 olduğuna göre a+b+c toplamı kaçtır?
A) Bütün asal sayılar tektir
B) Doğal sayılarda 2den başka çift asal sayı yoktur.
C) 1 asal sayı değildir.
D) İki asal sayının çarpımı asal sayı değildir.


19 ) a pozitif bir çift sayı, b asal bir sayıdır. a+b=40 eşitliğini sağlayan kaç a değeri vardır?
A) 4        B) 3
C) 2        D) 1


20 ) a , b , c asal sayılardır. a.(b-c)=21 olduğuna göre a+b+c toplamı kaçtır?
A) 12        B) 13
C) 14        D) 16

 

1 : D 2 : C 3 : A 4 : B 5 : B 6 : C 7 : D 8 : A 9 : C 10 : C 11 : D
12 : C 13 : B 14 : C 15 : A 16 : D 17 : B 18 : A 19 : D 20 : C


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER