ANA SAYFA

 

1 / 20
 1. İki basamaklı en küçük doğal sayıkaçtır? 
   10
   12 
   98
 2. Doğal sayıları yazmak için kaç tane rakam kullanırız? 
   8

   10
 3. 75 sayısında kaç tane onluk vardır? 
   14
   5
   7
 4. 5 onluk ve 3 birlikten oluşan sayı kaçtır?
   55
   53
   35
 5. Sayıları yazarken kullandığımız işaretlerin adı nedir? 
   rakam 
   sayı
   şekil
 6. 58 ile 60 arasındaki doğal sayı kaçtır? 
   56
   57 
   59
 7. 60 tane birlik kaç tane onluk eder? 
   4

   6
 8. İki basamaklı en büyük tek doğal sayıkaçtır? 
   89
   99 
   98
 9. 68 sayısının birler basamağı 3 azaltılırsa aşağıdaki sayılardan hangisioluşur? 
   71
   65 
   85
 10. 89 ‘dan önce gelen doğal sayı kaçtır? 
   87
   88 
   85
 11. 74 sayısının çözümlenmiş şekliaşağıdakilerden hangisidir? 
   6 onluk + 4 birlik
   7 onluk + 4 birlik
   4onluk + 7 birlik
 12. 5 onluk + 6 birlik şeklinde çözümlenmiş olan sayı aşağıdakilerdenhangisidir? 
   56
   65 
   11
 13. 34 ile 37 sayıları arasındaki tek sayıaşağıdakilerden hangisidir? 
   33 
   35 
   36
 14. İki basamaklı en büyük doğal sayıkaçtır? 
   89
   99
   98
 15. 3 ve 8 sayıları birer kez kullanılarak yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? 
   38
   83 
   88
 16. Onlar basamağında 4, birler basamağında 8 olan sayı aşağıdakilerdenhangisidir? 
   84
   480 
   48
 17. Aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi yanlıştır? 
   34 < 31
   45 < 65 
   18 > 15
 18. 2 düzine kalem, 2 deste kalemden kaçtane fazladır? 
   2
   4
   6
 19. 8 onluk ve 4 birlikten oluşan sayıya 5 birlik daha eklenirse sayının değeri kaçolur? 
   84 
   89 
   62
 20. Bir basamaklı en büyük çift doğal sayı kaçtır? 
   9
   8
   10